Avancerad Omsorg Vård (AOV)

Plats för bild

AOV utför stöd och omsorg för dig som har behov av detta i form av hemvård, hemtjänst, serviceuppdrag samt trygghets­larm i Örebro kommun. AOV:s målsättning är att du som kund, med behov av stöd och omsorg, upplever att insatserna är av god kvalité. Vi följer upp detta genom bl.a. enkätundersökningar och intervjuer samt uppföljning av din genomförandeplan.

Språkkunskaper förutom svenska

Norska, finska, engelska, tyska, franska, italienska, assyriska, syrianska, arabiska, persiska, kurdiska (sorani och kurmanji), turkiska, lingala, albanska, bosniska, armeniska.

Omvårdnad

Vi utför omvårdnad alla dagar i veckan klockan 07–22.

Vi besvarar trygghetslarm alla dagar i veckan klockan 07–22.

Fixartjänst

Vi utför fixartjänst i hela Örebro kommun, vardagar klockan 08–16.

Vi kan hjälpa dig att sätta upp gardiner eller tavlor, byta glödlampor, proppar eller batterier till brandvarnare, utföra tunga lyft, hämta saker till och från vind och källare (inte pianon).

Service

Vi utför serviceinsatser i hela Örebro kommun, vardagar klockan 8–16.


Serviceinsatser


Fönsterputs

Vi erbjuder fönsterputs.

Inköp

Vi erbjuder inköp.

Städning

Vi erbjuder städning.

Tvätt

Vi erbjuder tvätt.


Trygghet och bemötande

All personal på AOV arbetar på ett professionellt sätt för att ge dig insatser av god kvalité utifrån den Nationella Värdegrunden, som ingår i socialtjänstlagen, gällande:

  • trygghet och gott bemötande,
  • självbestämmande,
  • individanpassat och delaktighet,
  • meningsfullhet och sammanhang,
  • respekt för din personliga Integritet och ditt privatliv.

Kontinuitet

AOV har som målsättning att det ska vara en hög kontinuitet gällande insatser och personal. Därför ska så få som möjligt av vår personal besöka dig. Kontaktpersonen har en viktig roll i detta och är den du oftast kommer att träffa. Detta innebär att du får träffa rätt personal, på rätt tid för att utföra rätt insatser.

Kompetens

AOV har ett eget utbildningsprogram för sina medarbetare med mål att alla medarbetare som arbetar med omvårdnad ska vara utbildade till undersköterska samt ha deltagit i de tilläggs­utbildningar och kurser som kommunen erbjuder. AOV:s rekrytering sker med vikt på personliga egenskaper, tidigare erfarenhet och på utbildning för att ge uppfylla den komplexa personliga kompetens som våra uppdrag fordrar. Bolaget har stor kulturell kompetens och bred erfarenhet av vård och omsorgstjänster.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: Avancerad Omsorg Vård AB (AOV).
Driftsform: Aktiebolag.
Besöksadress: Kamomillgatan 10, 702 18 Örebro, Postadress: Box 1201, 701 12 Örebro

Telefon: 070-100 00 19.
Telefontider: Klockan 07–22 alla dagar.
Webbplats: www.aovhemvard.se.
E-post: info@aovhemvard.se.

Verksamhetsansvarig: Tor Nilsson, 070-223 28 35, tor.nilsson@aovhemvard.se

Kontaktperson: Farid Lahdo, 072-259 90 22, farid.lahdo@aovhemvard.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!