AK Assistans AB

Plats för bild

Våra kunder ska känna sig trygga hos oss. Det innebär bland annat att vi alltid svarar när du kontaktar oss. Vid akuta situationer har vi jour­verksamhet. Alla som arbetar hos oss har erfarenhet och goda referenser.

Inriktning, profil och kompetens

Vi har arbetat med hemtjänst och omsorg av äldre och funktionshindrade sedan 2004 och är godkända utförare i Örebro kommun sedan 2012.

Våra medarbetare har stor erfarenhet och goda kunskaper inom vård och omsorg. Personalen har den kompetens som krävs och får löpande kompetensutveckling för att möta verksamhetens behov. De som arbetar hos oss är utbildade vårdbiträden eller undersköterskor.

Vi har en bra relation med våra brukare och samverkan med kommun, region och andra privata utförare.

Språkkunskaper förutom svenska

Kurdiska och persiska.

Våra tjänster

Omvårdnad

Vi erbjuder inte omvårdnad.

Fixartjänst

Vi erbjuder fixartjänst upp till fyra timmar/år.

Service

Vi utför följande serviceinsatser enligt ditt biståndsbeslut:

  • Fönsterputs.
  • Inköp.
  • Städning.
  • Tvätt.

Tilläggstjänster/hushållsnära tjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslut)

Du kan få hjälp med fönsterputsning och privatstädning med möjlighet till RUT-avdrag.

Trygghet och bemötande

I vårt arbete utgår vi alltid från hur du vill ha det. Vi tar hänsyn till dina önskemål om vilka som ska hjälpa dig och det är enkelt för att komma i kontakt med ansvarig personal.

Våra medarbetare är uppmärksamma på oro eller ovisshet och tillsammans ser vi över vad som kan göras för öka din trygghet.

Som kund ska du känna dig välkommen och bli väl bemötande oavsett ärende eller fråga. Det betyder att vi tar oss tid att lyssna och tar dina synpunkter på allvar. Du får snabb återkoppling via e-post eller telefon.

Alla som arbetar hos AK Assistans AB har tystnadsplikt. Medarbetarna identifierar sig med sitt tjänstekort och arbetskläder.

Delaktighet och kontinuitet

Du får en kontaktperson och tillsammans planerar ni hur du vill att tjänsterna ska
utföras och av vem. Din kontaktperson skriver ner detta i en genomförandeplan. Du kan ändra i din planering när du vill. Det är du som bestämmer vad vi ska göra när vi kommer hem till dig. All planering och utförande utgår från att du ska möta samma medarbetare i så stor utsträckning som möjligt.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: AK Assistans AB.
Adress: Näset 217, 705 94 Örebro.
Telefontider: Alla dagar 7–22.
E-post: grovstad@gmail.com

Verksamhetsansvarig: Adam Kashani, 070–799 99 36.
Kontaktperson: Shahla Hariry 070–741 05 00.

Frågor, synpunkter eller klagomål?

Vi lyssnar och tar alla synpunkter på allvar så kontakta oss via e-post eller telefon. Vi är snabba med återkoppling.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!