A-omsorg AB

Plats för bild

Inom A-omsorg har vi utbildad personal med olika kompetens och erfarenhet såsom undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer och vårdbiträden. Vissa av våra medarbetare är flerspråkiga. Vi gör allt för att underlätta din vardag och vi gör alltid det lilla extra, för att vi bryr oss lite mer! Vi utgår från Tybble men hjälper kunder i hela Örebro kommun, alla dagar 7–22.

Inriktning, profil och kompetens

Vi strävar efter att ha en nära och bra relation med våra brukare men även att relationen ska bygga på ett gott samarbete och samverkan med kommun och region samt andra privata utförare. Det som är viktigt för oss är att det ska vara väl förankrat för alla som får hjälp av oss att vi jobbar för deras trygghet, säkerhet och välbefinnande.

Vår kunskap är baserad på den långa erfarenheten vi har inom vård och omsorgsarbete, men även genom olika utbildningar som vi under tiden har skaffat oss. Vår styrka ligger i att vi tillsammans kan bli en helhet som kan göra vardagen bättre för olika grupper som är i behov av hjälp.

Språkkunskaper förutom svenska

Bosniska, arabiska, kurdiska, syrianska, persiska, dari m.m.

Våra tjänster

Omvårdnad

Vi utför omvårdnad alla dagar i veckan klockan 7–22 enligt ditt biståndsbeslut. Vi besvarar trygghetslarm alla dagar i veckan klockan 7–22.

Om du har insatser på natten är det alltid personal från Örebro kommuns nattorganisation inom hemvården som kommer till dig oavsett vilken utförare som hjälper dig mellan 7–22.

Fixartjänst

Vi utför inte fixartjänst.

Service

Vi utför serviceinsatser måndag–fredag klockan 7–17 enligt ditt biståndsbeslut. Följande erbjuds:

  • Inköp.
  • Städning.
  • Tvätt.

Tilläggstjänster/hushållsnära tjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslut)

RUT-tjänster såsom privatstädning erbjuds.

Trygghet och bemötande

För att ytterligare öka känslan av trygghet har all personal tystnadsplikt. All personal som utför insatser hos dig har våra arbetskläder och legitimation vilket gör att du kan känna dig trygg. Vi utför även referenskontroller vid nyrekrytering.

Inom A-omsorg bemöter vi dig alltid med respekt och är lyhörda. A-omsorgs värdegrund baserad i en humanistisk människosyn innebär att alla människor har lika värde och att varje individ anses vara en unik person med individuella behov.

Ett gott bemötande är en aktiv bärande grundsten som genomsyrar hela den verksamhet som vi på A-omsorg erbjuder dig.

Delaktighet och kontinuitet

Det är oerhört centralt för oss att du alltid kan uppleva att dina behov, synpunkter, klagomål och åsikter blir uppmärksammade och att du känner nöjdhet över dess åtgärdande.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: A-omsorg.
Adress: Drakenbergsgatan 1C, Örebro.
Telefon: 010-33 33 620.
Telefontider: Vardagar kl. 9–16.

E-post: info@aomsorg.se eller kani@aomsorg.se.
Webbplats: www.aomsorg.se.

Verksamhetsansvarig: Nicklas Kvist, 010-33 33 620, nicklas@aomsorg.se.
Kontaktperson: Kani Korshed Lejon, enhetschef, 010-33 33 620, kani@aomsorg.se.

Frågor, synpunkter och klagomål

Frågor, synpunkter och klagomål skickas till kani@aomsorg.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!