På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Hjälpmedel och rehabilitering

För att få en fungerande vardag kan det ibland behövas hjälpmedel och/eller träning/sjukgymnastik. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster ger råd och stöd.

Rehabilitering handlar om träning, råd och stöd för att få en fungerande vardag. Rehabiliteringen kan ske i det egna hemmet, på rehabiliteringsenhet eller i form av dagrehab. All rehabilitering utgår från den enskildes mål och de närstående är en viktig del i rehabiliteringsarbetet. Stöd i vardagen utförs framför allt genom hemvårdspersonalen eller någon närstående i hemmiljön.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten bedömer, stödjer och tränar de förmågor som du önskar och har behov av för att klara ditt vardagliga liv. Hjälpmedel, aktivitetsträning och anpassningar i hemmiljön kan öka förutsättningarna för rehabilitering och ett självständigt liv. Det handlar om att kunna klä sig, förflytta sig och sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

Kontakta arbetsterapeut

Du kommer i kontakt med en arbetsterapeut genom att ringa kommunens servicecenter.

Sjukgymnast

Sjukgymnasten ansvarar för funktionsbedömning, träning, behandling, rådgivning och utprovning av gånghjälpmedel till exempel rollatorer. Träningen ska leda till att bibehålla, förbättra eller återfå de fysiska funktioner som behövs i vardagen. Träningen och behandlingen utförs framför allt genom hemvårdspersonal eller någon närstående i hemmiljö.

Kontakta sjukgymnast

Du kommer i kontakt med en sjukgymnast genom din vårdcentral. Vårdcentralerna finner du på Region Örebro läns webbplats.

Hjälpmedel

Ett hjälpmedel som exempelvis trygghetslarm, rullstol, duschpall, förflyttnings­hjälpmedel eller vårdsäng kan underlätta din vardag och innebära att du kan leva ett mer aktivt liv.

Gånghjälpmedel

Gånghjälpmedel, som till exempel rollator, förskrivs av sjukgymnast. Förskrivning innebär att prova ut, anpassa, informera och följa upp användningen av hjälpmedlet. En kostnad tas ut när sjukgymnast förskriver hjälpmedel. När behovet ändras eller upphör tar du kontakt med sjukgymnast som gör en ny bedömning alternativt tar hjälpmedlet åter.

Du kommer i kontakt med en sjukgymnast genom din vårdcentral. Vårdcentralerna finner du på Region Örebro läns webbplats.

Andra hjälpmedel som används för aktiviteter i det dagliga livet

Andra hjälpmedel som används för aktiviteter i det dagliga livet, till exempel rullstol eller hygienstol, förskrivs av arbetsterapeut. Ingen kostnad tas ut när arbetsterapeut förskriver hjälpmedel. När behovet ändras eller upphör tar du kontakt med arbetsterapeut som gör en ny bedömning alternativt tar hjälpmedlet åter.

Du kommer i kontakt med en arbetsterapeut genom att ringa kommunens servicecenter.

Trygghetslarm

Information om trygghetslarm.

Syn och hörsel

Information om syn och hörsel och vilka stöd som finns att tillgå.

Samordning av din rehabilitering

Du kan få hjälp med samordning av din rehabilitering om du har stora och långvariga behov av olika insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården samtidigt.

Meddela personalen som arbetar med din rehabilitering att du vill ha hjälp med samordning. Personalen kommer då att utreda ditt behov av samordning och sen utse en samordnare till dig.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se