Seniorpuls – för dig som är 65+ och bor i Varberga eller Oxhagen

I Seniorpuls får du träffa andra seniorer i grupper två gånger i veckan under tolv veckor. Under träffarna, som leds av seniorlotsar, samtalar du och de andra deltagarna kring olika teman som hälsa, välbefinnande, trygghet och bra matvanor. Under en av veckans träffar ligger fokus extra mycket på fysisk aktivitet och prova-på aktiviteter.

Vi får en massa bra info för vår ålder, vi får social samvaro och fika, men sist men inte minst avslutar vi varje gång med ett ordentligt gympapass.

– Senior.

Hur går träffarna till?

Du får träffa andra seniorer under tolv veckor, med två träffar i veckan. Träffarna leds av en seniorlots som har rollen som grupp- och samtalsledare. Vid varje träff om 3 timmar kommer du och andra deltagare få information och samtala om teman. Exempel på teman är fysiskt och psykiskt välbefinnande, trygghet och bra matvanor. Gruppledaren finns med vid alla träffar.

Varje träff kommer ha minst ett inslag av fysisk aktivitet. Under en av veckans träffar ligger fokus extra mycket på fysisk aktivitet och prova-på aktiviteter.

Du får prova på olika aktiviteter som finns i ditt närområde, aktiviteter som erbjuds från såväl kommunen, regionen, föreningslivet och andra. Förhoppningsvis hittar du något av intresse att fortsätta med när Seniorpuls är slut.

Aktiviteterna och träffarna utförs till största delen i Oxhagens fritidsgårds lokaler på Tornfalksgatan 26. Vi utför även aktiviteter på andra närliggande platser.

Vid varje träff fikar vi och samtalar tillsammans.

Träffarna är kostnadsfria.

Som en del av programmet har du individuella samtal med gruppledare. Under samtalen pratar du om din vardag och tankar, där syftet med samtalet är att stödja dig i att identifiera dina behov och önskemål inför insatsen.

Vi kommer att be dig som deltar i Seniorpuls att fylla i en hälsoenkät. Det är naturligtvis helt frivilligt, men vi ser gärna att du gör det för att vi ska kunna göra uppföljningar om hälsostatus före och efter våra träffar.

Hälsoenkäten innehåller bland annat frågor kring din livssituation som hälsa,
livskvalitet, socialt nätverk och levnadsvanor som fysisk aktivitet och träning.

Utöver hälsoenkäten mäter vi ditt blodtryck samt så får du genomföra två enkla tester, av din balans och benstyrka. Detta är också frivilligt.

Är du intresserad av att delta i Seniorpuls?

Du kan anmäla ditt intresse via telefon. Ring 019-21 10 00. Du väljer knappval 1 och frågar efter en seniorlots. Du kan även ringa 019-21 44 03.

Du kan även skicka in din anmälan med dina kontaktuppgifter via e-post; seniorpuls@orebro.se

Mer om Seniorpuls

Seniorpuls är en satsning som vill bidra till en mer jämlik hälsa och främja ett hälsosamt åldrande bland äldre i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Mellan åren 2020 och 2023 planeras för genomförande av elva grupper med 14 seniorer i varje grupp.

Seniorpuls är ett samarbete mellan Frivillig- och hälsofrämjande enheten inom Vård- och omsorgsförvaltningen och RF SISU Örebro län.

Seniorpuls är del av Örebro kommuns Sociala investeringar. Du kan läsa mer om Sociala investeringar här.

Kort beskrivning av Seniorpuls i utskrivbar pdf-fil. Pdf, 164.5 kB.

Fördjupning av Seniorpuls i utskrivbar pdf-fil. Pdf, 948.7 kB.

Vid frågor och funderingar

Kontakta Marie Tall, Seniorlots.

019-21 44 03

seniorpuls@orebro.se

Film om seniorpuls

Här kan du se en film om Seniorpuls där bland annat några av deltagarna berättar mer.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se