Vägledning i kontakt med myndigheter

Behöver du råd och vägledning i kontakten med olika myndigheter? Samverkansteamet kan hjälpa dig att hitta rätt insatser så att du kan närma dig arbete, studier, sysselsättning eller annan försörjning. Eller är du kanske anhörig? Du är också välkommen att kontakta Samverkansteamet.

Samverkansteamet upphör

Samverkansteamet har sedan 2015 drivits i samverkan och finansierats av samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro. På grund av ändrade ekonomiska förutsättningar för samordningsförbundet har det beslutats att det inte är möjligt att driva Samverkansteamet vidare.

Samverkansteamet avvecklas helt den 31 december 2023 och fram till dess sker avvecklingen successivt. Detta betyder att Samverkansteamet inte tar sig an några nya ärenden från och med nu och fokus ligger på att arbeta klart med de ärenden som är aktiva.

Samverkansteamet vill tacka alla medborgare och samarbetspartners som man träffat genom åren.

Stort tack!

När du kontaktar Samverkansteamet blir du erbjuden ett möte med teamet. När du berättat om din situation och vad du behöver ha hjälp med kan teamet vägleda dig till kontakt med rätt myndighet.

Samverkansteamet kan hjälpa dig med

  • att hitta rätt kontaktvägar till olika myndigheter
  • råd och vägledning kring myndighetskontakter
  • tips hur du gör "rätt saker i rätt ordning"
  • att ta fram olika alternativ, och rekommendera hur du kommer vidare
  • att förstå myndighetsbeslut
  • att få stöd mot arbete eller studier av Coachingteamet (tidigare IRMA).

Samverkansteamet kan inte hjälpa dig med

  • att driva ditt ärende hos myndigheter
  • att ändra myndighetsbeslut
  • boka läkartider

Vem kan vända sig till Samverkansteamet?

Du kan ta hjälp av Samverkansteamet om du är medborgare i Örebro, mellan 16 och 65 år och behöver råd och vägledning från Arbetsförmedlingen, Region Örebro Län, Örebro kommun och Försäkringskassan. Du kan även bli rekommenderad av en handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro Län eller Örebro kommun att kontakta Samverkansteamet.

Du som är anhörig kan också ta hjälp av Samverkansteamet. Bokar du in ett möte med oss får du träffa handläggare från Arbetsförmedlingen, Region Örebro Län och Örebro kommun i ett och samma möte. Vi kan berätta vilket stöd som finns att få, och tipsa om vägar framåt.

Att ta hjälp av Samverkansteamet är gratis.

Även för dig som arbetar med att stötta personer mot egen försörjning

Arbetar du på en myndighet, eller kanske inom civilsamhället, med att stötta personer mot egen försörjning – tveka inte att fråga Samverkansteamet. Vi kan ge generell information om myndigheternas regelverk och stödet de erbjuder, så du får en helhetsbild av hur systemet fungerar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: