Stöd i kontakt med myndigheter

Behöver du stöd i kontakten med olika myndigheter när det handlar om att söka arbete eller annan egen försörjning? Samverkansteamet kan hjälpa dig att hitta rätt kontaktvägar.

När du kontaktar Samverkansteamet blir du erbjuden ett möte med teamet. När du berättat vad du behöver hjälp med kan teamet råda dig hur du tar dig vidare och stötta i kontakten med rätt myndighet.

Vi kan hjälpa dig med

Du kan inte få hjälp med

  • att ändra myndighetsbeslut
  • beslut om insatser
  • läkartider
  • att ta över myndigheternas samordningsansvar
  • att ersätta det arbete som utförs av någon annan myndighet eller annan verksamhet.

Vem kan vända sig till Samverkansteamet?

Du kan ta hjälp av Samverkansteamet om du är medborgare i Örebro, mellan 16 och 65 år och behöver hjälp att samordna stödet från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro Län och Örebro kommun.

Att ta hjälp av Samverkansteamet är gratis.

Kontakta Samverkansteamet

Är du intresserad av att träffa Samverkansteamet? Du kan även bli rekommenderad av en handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro Län eller Örebro kommun att kontakta Samverkansteamet.

Via e-tjänst

Kontakta Samverkansteamet via e-tjänsten som länkas till högre upp på sidan, Kontakta Samverkansteamet. Samverkansteamet kontaktar dig för att boka ett första möte.

Via blankett

Kontakta Samverkansteamet genom att fylla i och skicka in denna blankett Pdf, 226.8 kB..

Blanketten postar du till:

Örebro kommun, Samverkansteamet
Box 32145
701 35 Örebro.

Via telefon

Du, eller någon anhörig till dig, kan också kontakta Samverkansteamet genom att ringa 019-21 10 00, mejla eller besöka Servicecenter.

Ordinarie tider

Samverkansteamet arbetar deltid och finns på plats helgfria onsdagar kl. 8–16 och helgfria fredagar kl. 8–12.

Vilka jobbar i Samverkansteamet?

Personerna som jobbar i Samverkansteamet jobbar också inom Örebro kommun och Arbetsförmedlingen som handläggare. De är väl insatta i vilket stöd som finns att få och har upparbetade kontakter inom psykiatrin, primärvården och Försäkringskassan.

Avsändare och finansiering

Samverkansteamet är ett gemensamt projekt mellan Örebro kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Örebro län. Projektet finansieras av Finsam.

Information på andra språk


Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se