Stöd vid missbruk och beroende till unga och anhöriga

Är du yngre och behöver hjälp gällande missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar? Det finns mycket hjälp att få. Du som anhörig har också möjlighet att få stöd och råd.

För dig som är barn eller ungdom

Skolverksamheten för dig mellan 13–19 år

Skolverksamheten är en öppen verksamhet där du utan registrering kan få information, råd och stöd vid funderingar eller problem som handlar om missbruk av alkohol, droger och spel.

Kontakta oss för råd och stöd, 019-21 49 47 eller 019-21 49 19. Du kan vara anonym.

Fältgruppen

Kontakta oss om du som ungdom eller förälder är orolig över något som rör missbruk och beroende. Läs mer om fältgruppen och hur du kontaktar oss.

Maria ungdom Örebro

Du som är mellan 13 och 25 år och har problem med alkohol eller droger kan få hjälp och stöd hos Maria ungdom Örebro

Behandlingsinsatser via socialkontoret för unga

Du kan ansöka om behandlingsinsatser hos socialkontoret. Då får du träffa en socialsekreterare som utreder dina behov och vilka insatser som passar dig bäst. Kontakta socialkontoret via Servicecenter, 019-21 10 00.

Läs mer om behandling för ungdomar.

Nätverkscentrum

Nätverkscentrum planerar och leder nätverksmöten. Nätverket (det vill säga familjen, andra viktiga personer och professionella yrkeshjälpare) ges möjlighet att tillsammans hitta välgrundade och hållbara lösningar på problematiska situationer.

Du kan få mer information av din socialsekreterare/kurator eller av oss på Nätverkscentrum:

natverkscentrum@orebro.se.
076-551 39 06.

Stöd för dig som är anhörig till missbrukare

Behandlingsgruppen

Kontakta oss och boka en tid för att prata om din situation. Det är kostnadsfritt och du kan vara anonym.

Telefon

019-21 43 05
Måndag–torsdag kl. 15–16 svarar vi alltid.

Övrig tid finns telefonsvarare där du kan lämna meddelande om du vill bli uppringd. Du kan också söka oss via Servicecenter, 019-21 10 00, vardagar kl. 8–17. Då svarar vi i mån av tid.

Besök

Västra Nobelgatan 2.

E-post

Fyll i kontaktformuläret om du vill att vi ska ringa upp eller mejla dig. Ange telefonnummer eller e-postadress.


Information om behandling av personuppgifter

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att kontakta de enskilda personer som önskar att bli kontaktade, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1a.

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Sputnik

Sputnik är en verksamhet för anhöriga till någon som dricker för mycket, använder narkotika eller missbrukar medicin. Mer om Sputnik hittar du här.

Anhörigcentrum

Anhörigcentrum stöttar dig och har många bra tips på stöd att få. Mer om Anhörigcentrum hittar du här.

Servicegarantier och sekretess

Här hittar du mer information om sekretess och servicegaranti hos Örebro kommun.

Örebro kommun garanterar att:

  • du under alla vardagar kan komma i telefonkontakt med en socialsekreterare eller en assistent på socialkontoret,
  • du som ansöker om hjälp för dina missbruksproblem får en besökstid inom sju arbetsdagar från det att vi tagit emot din ansökan.

Örebro kommuns servicegaranti

Sekretess

Sekretess råder inom hela vård- och stödområdet om enskildas personliga förhållanden. Personalen har tystnadsplikt. Det innebär att kommunen inte lämnar uppgifter om personliga förhållanden till utomstående utan att samtycke har getts.

Mer information om sekretess, anmälan och överklagande

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se