Invandrare och flykting

Örebro kommuns service och hjälp till invandrare, flyktingar och nyanlända.

Stöd till dig som är ny i Sverige

Välkommen till Servicecenter!

Till oss kan du vända dig för att få hjälp i frågor kring barnomsorg, konsumentrådgivning, hemvård och allt annat som rör kommunen.

Telefon 019-21 10 00
Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10, Örebro

Stöd för att hitta jobb

Arbetsförmedlingen erbjuder stöd till dig som är ny i Sverige, för att du ska kunna få ett jobb och komma in i det svenska samhället.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats.

Ekonomiskt stöd

Om du har behov av ekonomisk hjälp kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer om försörjningsstöd.

Nyanlända i förskolan

Ansök om förskola

Nyanlända i skolan

Anmäl nyanlända barn och ungdomar till skolan

Svenska för invandrare

Modersmålsundervisning

För dig som är nyanländ förälder

Nyanländ förälder

Mer information om invandrare och flyktingar

Boenden för ensamkommande barn och flyktingar

Så här jobbar kommunen med mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

Så här jobbar kommunen med interreligiösa och interkulturella frågor

Olika språk

Om du vill ta del av den här informationen på andra språk än svenska kan du använda externa tjänster för att översätta innehållet. Många webbläsare har egna översättnings­funktioner som du kan använda för att översätta svenska till ett annat språk. Örebro kommun tar inte ansvar för översättningens riktighet.

Om du vill komma i kontakt med tolk- och översättarservice så tillhör de Region Örebro län.

Senast uppdaterad:

Publicerad: