Ängens minnesmottagning

Ängens minnesmottagning i Örebro är en öppen mottagning som ligger vid vårdcentralen i Ladugårdsängen. Hit kan du vända dig för en första kontakt om du är orolig för ditt eget eller någon annans minnesproblem.

Minnesmottagningen är ett samarbete mellan Örebro kommun och Region Örebro län.

Sommarinformation

Minnesmottagningen har semesterstängt vecka 28–31.

Är det normalt att vara lite glömsk?

Ibland kan det vara normalt att minnesförmågan avtar då man har mycket att göra eller när man är stressad. Vi kan uppleva olika problem med minnet men de flesta av dem är inte sjukliga förändringar eller ens uttryck för åldrande.

Det finns personer som får minnesproblem eller andra symtom som kan vara orsakat av demenssjukdom. Därför är det viktigt att söka hjälp när man märker att förmågan att minnas, koncentrera sig eller att fungera som vanligt i vardagslivet är förändrad. Om minnesproblemen orsakas av sjukdom kan du på ett tidigt stadium få hjälp i form av stöd, rådgivning och behandling.

Ett team som arbetar tillsammans med dig och dina anhöriga

På Ängens minnesmottagning är vi ett team som arbetar tillsammans med dig och dina anhöriga. Här finns en bred kompetens samlad i form av arbetsterapeut, anhörigkonsulent, sjuksköterska och läkare.

Hur går en minnesutredning till?

Utredningen startar med ett samtal med sjuksköterska, arbetsterapeut eller anhörigkonsulent där du får berätta om dina minnesproblem och ditt hälsotillstånd. Vid behov utförs sedan olika kognitiva tester som kan ge en vägledning om dina eventuella minnesproblem. Det kan även bli aktuellt med vissa provtagningar.

Resultatet av de olika testerna presenteras sedan för läkaren för bedömning om eventuell vidare åtgärd.

Du kan komma ensam till oss eller gärna komma tillsammans med en anhörig/god vän.

Du kan även som anhörig vända dig till oss för råd och stöd.

Kontakta oss, du behöver ingen remiss

Minnesmottagningen är en öppen mottagning – vilket betyder att du kan vända dig direkt till oss utan remiss. Du kan fortfarande också vända dig till den vårdcentral som du tillhör.

För tidsbeställning, var vänlig ring

Telefon: 019-21 56 20
Telefontid: kl. 8.30–10, förutom onsdagar då tiden är kl. 15–16
Vi bokar tolk vid behov.

Drop in

Drop in-mottagningen är stängd tills vidare.

Besöksadress

Ladugårdsängen, Landbotorpsallén 19

E-post

angens.minnesmottagning@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: