Uskottu mies ja edunvalvoja

Joidenkin on vaikeaa valvoa itse omia etujaan, hoitaa raha-asioitaan ja muita henkilökohtaisia asioitaan. Ellei avun tarvetta voida ratkaista yksinkertaisemmalla tavalla, uskottu mies tai edunvalvoja voi huolehtia siitä, että arkipäivä toimii.

Uskotun miehen tai edunvalvojan saamiseksi hakijan on täytettävä kaksi kriteeriä:

 • Henkilö ei pysty valvomaan omia etujaan sairauden, toimintarajoitteen, heikentyneen terveyden tai vastaavan tilan vuoksi.
 • Avun tarvetta ei voida ratkaista vähemmän vaikuttavalla tavalla. Monessa tapauksessa voi riittää, että henkilö saa apua omaisilta, sosiaalipalvelulta tai pankkipalveluista.

Jos tarvitset uskotun miehen tai edunvalvojan, voit ottaa yhteyden avuntarpeenkäsittelijään, kuraattoriin, sosiaalisihteeriin tai asuntolan johtajaan. Sosiaalipalvelu ja sairaanhoito ovat velvollisia ilmoittamaan uskotun miehen tarpeesta.

Voit myös hakea uskottua miestä tai edunvalvojaa suoraan Örebron käräjäoikeudelta, minkä voivat tehdä myös omaiset. Lisätietoja on käräjäoikeuden verkkosivustolla.

Uskotun miehen hakeminen

Jos tarvitset uskottua miestä tai edunvalvojaa, voit ottaa yhteyden avuntarpeenkäsittelijään, kuraattoriin, sosiaalisihteeriin tai asuntolan johtajaan. Sosiaalipalvelu ja sairaanhoito ovat velvollisia ilmoittamaan uskotun miehen tarpeesta. Voit myös ottaa yhteyden käräjäoikeuteen.

Kenestä voi tulla uskottu mieheni?

Ehdota jotakuta tuntemaasi henkilöä, johon luotat ja joka voidaan nimetä uskotuksi mieheksesi. Yliholhoojan kanslia ottaa selville sen jälkeen, onko hän sopiva tähän tehtävään. Ellet pysty ehdottamaan ketään, me jätämme ehdotuksen henkilöstä. Ennen päätöksen tekemistä saat tavata hänet ja hyväksyä uskotun miehen valinnan.

Miten hakemus tehdään?

Sinä tai joku omainen ottaa yhteyden käräjäoikeuteen hakiessasi uskottua miestä tai edunvalvojaa. Selität hakemuksessasi, minkä takia tarvitset edustajan tukea.

Kuinka kauan uskotun miehen saaminen kestää?

Se, kuinka kauan uskotun miehen saaminen kestää, riippuu tapauksesta. Ei ole mitään tiettyä aikarajaa. Me työskentelemme sen eteen, että saisit mahdollisimman nopeasti tarvitsemasi avun.

Uskotun miehen saamisesta päättää käräjäoikeus. Ellet ole itse hakenut edustajaa käräjäoikeudelta, yliholhoojan kanslia lähettää sinne ilmoituksen. Me selvitämme, tarvitsetko uskotun miehen. Jos mielestämme tarvitset uskotun miehen, lähetämme hakemuksen käräjäoikeuteen.

Palkkio

Uskotuilla miehillä ja edunvalvojilla on oikeus palkkioon tehtävästään. Pääsääntönä on, että päämies maksaa palkkion, mukaan lukien verot ja maksut. Jos sinulla 2:ta hintaperusmäärää suuremmat varat tai 2,65:tä hintaperusmäärää suuremmat tulot ennen veronpidätystä vuoden aikana, maksat palkkion itse. Muussa tapauksessa kunta maksaa sen. Hintaperusmäärän suuruus on mainittu Ruotsin veroviraston (Skatteverket) verkkosivustolla.

Uskottujen miesten ja edunvalvojien tehtävät voivat kattaa seuraavat kolme aluetta: oikeuksien valvominen, omaisuuden hoitaminen ja henkilöstä huolehtiminen. Joissakin tapauksissa tukea tarvitaan vain yhdellä näistä alueista. Muissa tapauksissa päämies tarvitsee apua kahdella tai kaikilla kolmella alueella.

Keskusliiton Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare verkkosivustolta voit ladata pdf-tiedoston, joka käsittelee aihetta Mitä uskottu mies ja edunvalvoja tekevät?

Oikeuksien valvominen

Tämä merkitsee sitä, että uskottu mies edustaa päämiestä yhteydenotoissa viranomaisiin. Uskottu mies:

 • hakee erityisasuntoa, asuntolisää ja vammaiskorvausta
 • valvoo päämiehensä oikeuksia perunkirjoituksessa, perinnönjaossa ja asunnon myynnissä.

Omaisuuden hoitaminen

Tämä merkitsee sitä, että uskottu mies hoitaa päämiehensä päivittäisiä raha-asioita. Uskottu mies:

 • käsittelee eläkkeet ja avustukset
 • maksaa laskut
 • hoitaa säästöpääomaa.

Henkilöstä huolehtiminen

Tämä merkitsee sitä, että päämies saa hyötyä rahoistaan. Uskottu mies:

 • hoitaa asiat niin, että hänen päämiehensä saa tarvitsemansa hoivan
 • huolehtii siitä, että hänen päämiehensä elämä on mahdollisimman miellyttävää
 • ottaa huomioon päämiehensä sosiaalisten kontaktien ja mielekkäiden aktiviteettien tarpeet.

Uskotun miehen tehtävä on vapaaehtoista ja edellyttää, että päämies haluaa uskotun miehen. Uskotun miehen tulee neuvotella päämiehensä kanssa asioista, jotka tämä ymmärtää, ja hänellä pitää aina olla päämiehen suostumus. Se, jolle on myönnetty uskottu mies, säilyttää oikeustoimikelpoisuutensa.

Edunvalvojaa voidaan tarvita silloin kun uskotun miehen myöntäminen ei riitä, esimerkiksi silloin kun henkilö ei toimintarajoitteensa tai väärinkäytön vuoksi pysty hoitamaan raha-asioitaan ja on vaarassa joutua häädetyksi.

Se, jolle myönnetään edunvalvoja, menettää oikeustoimikelpoisuutensa niiltä osin, jotka edunvalvojuus kattaa. Edunvalvoja saa tehdä päätöksiä ilman päämiehensä suostumusta.

Uskotun miehen tai edunvalvojan hakeminen edellyttää, että avuntarpeesi johtuu sairaudesta, psyykkisestä häiriöstä, heikentyneestä terveydentilasta tai vastaavasta tilasta. Jos saat apua vähemmän vaikuttavalla tavalla, tulee se vaihtoehto valita ensiksi.

Valtakirja

Jos tarvitset apua raha-asioittesi tai yhteydenottojen viranomaisiin hoitamiseen, voit kirjoittaa valtakirjan jollekin, johon luotat. Valtakirjan saajalla on tällöin oikeus edustaa sinua sekä yhteydenotoissa viranomaisiin että pankissa.

Jos haluat jonkun henkilön hoitavan raha-asioitasi, sinun pitää täyttää pankin oma valtakirjalomake. Sinun on ymmärrettävä, mitä teet silloin kun kirjoitat valtakirjan, muuten se ei ole voimassa.

Tulevaisuuden valtakirja

Tulevaisuuden valtakirja on vapaaehtoinen tehtävä, jonka annat toiselle henkilölle. Se merkitsee, että nimeät tehtävään luottamasi henkilön, joka edustaa sinua tulevaisuudessa, ellet pysty enää tekemään sitä itse.

Tulevaisuuden valtakirjan kirjoittamiseksi sinun on ymmärrettävä, mitä teet kirjoittaessasi sen.

Tulevaisuuden valtakirjalla on sama muotovaatimus kuin testamentilla. Sen tulee olla allekirjoitettu ja kahden henkilön todistama. Valtakirjasta tulee käydä ilmi:

 • että se on tulevaisuuden valtakirja
 • se, kuka on valtakirjan saaja, siis se, jonka tulee edustaa sinua
 • valtakirjan kattavuus ja mahdolliset ehdot.

Tulevaisuuden valtakirja on yksityinen sopimus, eikä yliholhoojan kanslialla ole sitä koskevia lomakkeita eikä näkökantoja siitä, miltä sen tulee näyttää tai mitä sen tulee kattaa.

Jos haluat lisätietoja tulevaisuuden valtakirjoista ja toisen ihmisen laskuun suoritettavista pankkiasioista, lisätietoja on Svenska bankföreningenin verkkosivustolla.

Omaistoimivalta

Päiväyksestä 1. heinäkuuta 2017 lähtien omaiset eivät enää tarvitse valtakirjaa voidakseen edustaa perheensä jäsentä, joka on menettänyt kykynsä hoitaa omia raha-asioitaan pitkäaikaisen sairauden johdosta. Tämä merkitsee sitä, että sinä voit tämän henkilön laskuun esimerkiksi maksaa laskuja, ottaa kotivakuutuksen, hakea avustusta ja ostaa tiettyjä tavaroita.

Voit myös hakea muita tukitoimia, kuten esimerkiksi kotipalvelua ja ilmoittaa hoito- ja hoiva-asunnon tarpeesta. Sen sijaan et saa myydä kiinteistöä tai asumisoikeusasuntoa, ostaa osakkeita, antaa lahjoja tai käydä oikeutta tuomioistuimessa.

Sinun tulee omaisena aina toimia tavalla, joka on arviosi mukaan perheenjäsenen tahdon mukaista. Läheisiksi omaisiksi lasketaan vanhempainkaaren 17 luvun 2 §:n mukaan 1. Avio- tai avopuoliso 2. Lapset 3. Lastenlapset 4. Vanhemmat 5. Sisaret 6. Sisarten lapset. Jos tuen tarpeessa olevalla on esimerkiksi kaksi lasta, he edustavat yhdessä häntä.

Yliholhouslautakunta ei millään tavalla valvo omaistoimivaltaa.

Yliholhoojan käsittelyajat vaihtelevat suuresti riippuen siitä, kuinka kauan edustajan hankkiminen kestää. Kysymys on vapaaehtoisista tehtävistä, joihin sisältyy huomattava aatteellinen osuus. Sen vuoksi uskotun miehen tai edunvalvojan hankkinen tällaiseen tehtävään saattaa joskus kestää pitkään.

 1. Hakemus
  Käräjäoikeus päättää, voidaanko uskotun miehen tehtävä ja edunvalvojuus järjestää vai ei. Sinun pitää ensiksi lähettää hakemus käräjäoikeuteen. Ohjeet saa käräjäoikeudesta.
 2. Onko ehdokkaita uskotuksi mieheksi tai edunvalvojaksi?
  Jos käräjäoikeuden mielestä uskotun miehen tehtävä tai edunvalvojuus voidaan järjestää hakemuksessasi antamiesi tietojen perusteella, on yliholhousviranomaisen sen jälkeen hankittava käräjäoikeuden sille antaman tehtävän mukaisesti edustaja, ellei hakijalla ole omaa ehdotusta.
 3. Rekrytointi
  Ellei hakijalla ole omaa ehdotusta, saattaa edustajan löytäminen joskus kestää jonkin aikaa. Jos ehdokas on kuitenkin ilmoitettu, käsittelyaika on lyhyempi, koska on jo olemassa henkilö, joka on halukas ottamaan vastaan tehtävän. Ilmoita käräjäoikeuteen, jos oma tilanteesi muuttuu tai se, jota asia koskee, on muuttanut mieltään ajan kuluessa, tai jos on olemassa ehdotus edustajasta.
 4. Sopivuusharkinta
  Yliholhooja tarkastaa, onko ajateltu edustaja sopiva tehtävään ja tarkistaa tämän rasite- ja sosiaalirekisterit sekä taloudellisen tilanteen. Tämä vie noin 1–2 viikkoa.
 5. Ensimmäinen tapaaminen
  Saat aina tavata ajatellun edustajan ennen tämän hyväksymistä, jotta voisit antaa suostumuksesi hänen tulemisestaan edustajaksesi. Ratkaisun pitää tuntua hyvältä sekä sinulle että ajatellulle edustajalle.
 6. Velvollisuus
  Kun edustaja on valittu, hän ilmoittaa tästä yliholhoojalle. Tämä lähettää silloin tiedon käräjäoikeuteen siitä, että nyt on saatu edustaja ja että sopivuusharkinta on tuottanut myönteisen tuloksen.
 7. Päätös
  Käräjäoikeus tekee päätöksen ja saat kotiosoitteeseesi tiedon siitä, milloin uskotun miehen tehtävä tai edunvalvojuus astuu voimaan. Siihen menee tavallisesti muutama viikko.
Senast uppdaterad:

Publicerad: