Västra Nobel

Västra Nobel är ett gruppboende som ligger centralt i Örebro. I boendet finns fem lägenheter för boende med psykiska funktionshinder. Boendet ligger på bottenvåningen av en större hyresfastighet på Västra Nobelgatan 2. Till boendet finns även en uteplats och en gemensamhetslägenhet. Boendet har personal dygnet runt.

Målsättning

Vår målsättning är att alla hyresgäster ska ha och känna inflytande och delaktighet och kunna påverka sin situation i stort som i smått. För att nå den målsättningen görs en planering individuellt med alla hyresgäster. Husmöten hålls regelbundet för att öka individernas delaktighet i vardagen och fånga upp deras önskemål.

Boendestöd

Vi arbetar med hyresgästernas behov i centrum utifrån de funktionshinder och mål som hyresgästen har. Alla hyresgäster har två kontaktpersoner som tillsammans med hyresgästen ansvarar för att en planering blir gjord, följs upp och utvärderas regelbundet för att arbeta mot hyresgästens egna långsiktiga mål.

Fritidsaktiviteter

Vi åker på aktiviteter, både individuellt och i grupp. Varje helg åker vi på en kortare utflykt till olika utflyktsmål beroende på årstid och önskemål. I gruppen finns även ett stort engagemang vad det gäller kost och motion.

Samverkan

Vi samarbetar med de instanser som krävs utifrån individuella behov.

Besöksadress

Västra Nobelgatan 2

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!