Ullavigatan 42

Gruppboendet ligger i ett hyreshus med egen trädgård på väster i Örebro cirka 10 minuters gångavstånd från centrum. Det är ett gruppboende för sex boende med psykiska funktionshinder. Boendet har sju lägenheter, varav en lägenhet är gemensam och det finns personal på plats dygnet runt.

Personalen ger också boendestöd till serviceboenden och boenden i närområdet.

Målsättning

Vår målsättning är att alla hyresgäster ska ha och känna inflytande och delaktighet samt kunna påverka sin situation i stort och smått. För att nå den målsättningen görs en planering individuellt med alla hyresgäster. Dessutom har vi husmöten regelbundet för att öka individernas delaktighet i vardagen och fånga upp deras önskemål.

Boendestöd

Vi arbetar med hyresgästernas behov i centrum genom att använda strukturerade metoder utifrån de funktionshinder och de mål som hyresgästen har. Alla individer har två kontaktpersoner och tillsammans tar man ansvar för att en insatsplanering blir gjord, följs upp och utvärderas regelbundet. Allt för att arbeta mot hyresgästens egna långsiktiga mål.

Fritidsaktiviteter

Vi har möjligheter att göra aktiviteter, både individuellt och i grupp. Varje sommar sker en utflykt med flera övernattningar och varje helg sker en kortare utflykt till olika utflyktsmål beroende på årstid och önskemål. En eftermiddag i veckan kommer en musiker för att underhålla och uppmuntra till sång.

Samverkan

Vi samarbetar med de instanser som krävs utifrån hyresgästens individuella behov.

Besöksadress

Ullavigatan 42

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!