Åbylund

Åbylund är ett gruppboende med sju lägenheter. Åbylund bedriver även individuellt boendestöd runt om i Örebro kommun.

Boendemiljö

Strax utanför Örebros mest centrala delar ligger Åbylund i området Örnsro. Här är det nära till många fina grönområden, Svartån och en idrottsplats. Närheten till city gör att du snabbt och enkelt kan ta dig dit till fots eller med cykel.

Målsättning

Vårt mål är att kunna ge ett individuellt stöd i vardagen för bästa rehabilitering och återgång till en fungerande vardag. Vi jobbar med individuella planer som innehåller både kortsiktiga och långsiktiga mål för att i största mån öka delaktigheten och få en kontinuerlig kontakt för bästa resultat.

Boendestöd

Åbylunds boendestöd ges efter biståndsbeslut från biståndshandläggaren. I ett boendestöd ingår allt i det vardagliga livet så som städ, tvätt, inköp, komma ut i samhället, att vara delaktig i olika sammanhang m.m.

Samverkan

Vi arbetar för att ha ett stort brukarinflytande genom individuell planering gemensamt med brukaren. Åbylund har kontinuerliga husmöten på kontaktgruppen varje vecka. Vid behov sker samverkan med närstående, arbetskonsulent, landstinget, brukar­organisationer, Försäkringskassan med flera.

Besöksadress

Idrottsvägen 14.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!