Berggården (entreprenad)

Välkommen till Berggården, ett vård- och omsorgsboende vackert beläget i Örebro, i kvarteret Epidemisjukhuset nära Örebro Universitetssjukhus.

Berggården

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Aktuell information

För dig som vill ha videosamtal med närstående på vård- och omsorgsboende – här finns en guide som visar hur du kommer igång med videosamtal.

Besök på vård- och omsorgsboende

Det finns ett antal rekommendationer som du som anhörig behöver följa om du gör ett besök på våra boenden i Örebro kommun.

  • Meddela gärna ditt besök till vård- och omsorgsboendet i förväg.
  • Stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
  • Ha en god handhygien inför, under och efter besöket. Tvätta och sprita händerna ofta.
  • Besök sker i hyresgästens lägenhet eller utomhus – inte i allmänna utrymmen.
  • Håll avstånd! Besökare, hyresgäst som får besök samt personal ska hålla ett säkert avstånd till varandra på minst 1,5–2 meter.

Varje boende har lokala besöksrutiner, vilket betyder att besöksrutinerna kan skilja sig något mellan olika boenden. Lokala besöksrutiner kan komma att ändras vid eventuella smittutbrott.

Välkommen att höra av dig till aktuellt boende om du har frågor, eller om du vill boka ett besök!

Här finns mer information med anledning av coronaviruset.

Humana är på uppdrag av Örebro kommun ansvarig för driften av verksamheten från och med 1 oktober 2021.

Boendemiljö

Berggården erbjuder fina lokaler där både inne- och utemiljön lockar till samvaro. I anslutning till köken på varje avdelning finns stora inglasade balkonger och i trädgården finns det bland annat odlingslådor som lockar till aktivitet.

Berggården består av 36 platser fördelade på tre våningar. Våning ett är ett gruppboende för demenssjuka, våning två ett omvårdnadsboende och våning tre riktar sig till demenssjuka med stort omvårdnadsbehov. Lägenheterna består av ett rum med pentry och ett badrum.

Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna med mera.

Vår värdegrund

Vi utvecklar våra tjänster efter människors behov och samhällets uttalade målsättning för vård- och omsorg. Vi drivs av viljan att ge våra boende ökad livskvalitet och en bra vardag. Genom vår verksamhet vill vi skapa förutsättningar för våra boende att förverkliga sina drömmar. Målet är att våra boende ska kunna leva ett liv som andra. Våra värdeord ansvar, engagemang och glädje visar oss vägen för att nå vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.

Mat och måltider

Mat och dryck ska smaka och dofta gott samt se god och lockande ut. Vi köper in huvudkomponenter från Dafgårds och skapar måltiden på avdelningen. När tillbehören lagas och huvudkomponenten värms sprids doft av hemlagat som retar aptiten. I vår strävan att anpassa måltiderna efter hur varje person vill ha dem, utgår vi från Livsmedelsverkets måltidsmodell. Du ska må bra av maten och känna matglädje.

Kultur och aktiviteter

Vi kommer att erbjuda minst två aktiviteter varje vardag på varje avdelning, totalt sex aktiviteter per dag i huset. Vid sidan av dessa mer planerade aktiviteter sker en mängd småskaliga aktiviteter på daglig basis. Det bakas och sjungs, vi löser korsord, läser i tidningen, ser en film eller diskuterar ett aktuellt ämne. Utöver aktiviteterna erbjuder vi daglig promenadgrupp alternativt flyttar ut minst en aktivitet.

Varje dag kommer verksamheten kunna erbjuda ett aktivitetsschema med:

  • Fysisk stimulans – aktiviteter som till exempel promenad, dans, gymnastik/sittgympa ger för att upprätthålla rörelseförmågan, öka muskelstyrkan, förbättra koordination, balans, reaktionshastighet och funktion i leder.
  • Social stimulans – aktiviteter enskilt eller i grupp som till exempel spel, minneslådor, studiecirklar och nyttoaktiviteter som kan stärka den självbild/roll man haft tidigare i livet. Med vardagslivet i fokus hjälper den boende till med bakning, skötsel av blomlådor och rabatter.
  • Sinnesstimulans – aktiviteter som till exempel provsmakningar, musikstunder och taktil massage som stimulerar våra sinnen, syn, lukt, hörsel, smak och känsel.

Hälso- och sjukvård

Humana erbjuder en vård och omsorg med god kvalitet och säkerhet. Vår vision ”Alla har rätt till ett bra liv”, är styrande i vårt arbete. Vi arbetar med personcentrerad vård och omsorg som är behovsinriktad, där individen är i fokus och där våra boendes delaktigheten främjas och stärks.

Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från inflyttningsdatum. I genomförandeplanen får du möjlighet att tydliggöra hur, när och av vem du vill ha din vård och omsorg utförd. Utgångspunkten i genomförandeplanen är salutogen och utgår från vad du klarar av att göra själv. De moment och delmoment som du klarar ska framgå så att personalen inte överhjälper.

På Berggården arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden samt arbetsterapeut. Sjuksköterska är på plats vardagar kl. 7–17 och övrig tid finns sjuksköterska tillgänglig via jourlösning.

Pengar och värdesaker

Humanas medarbetare övertar inte något ansvar för den äldres privata ekonomi, medel eller värdesaker. Däremot kan medarbetare få i uppdrag av legala ställföreträdare att i verksamheten, i det dagliga arbetet, biträda boende med själva hanteringen av deras privata medel till exempel vid personliga inköp.

Humana har rutin för hantering av privata medel, som bland annat inkluderar redovisning och förvaring.

Kontakt

Besöksadress

Berggatan 48, 703 64 Örebro.

Telefonnummer

Sjuksköterska

076-677 48 65

Verksamhetschef

Karin Lagerbielke, 08-505 251 25, karin.lagerbielke@humana.se.

Biträdande verksamhetschef och kontaktperson

Aniko Persson, 076-601 96 84, aniko.persson@humana.se.

Hitta hit

Hitta till Berggården med hjälp av karta.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!