Karlslundsgården

Karlslundsgården är ett välkomnande vård- och omsorgsboende där goda möten och en aktiv vardag står i centrum. För att bidra till ökad trygghet och självständighet är vi hela tiden öppna för att testa hur ny välfärdsteknik kan stärka stödet till dig som hyresgäst. Vi erbjuder även omsorg på teckenspråk.

Boendemiljö

Karlslundsgården ligger på Gäddestavägen 2 i Karlslund. Boendemiljön är hemlik och trevlig. I huset finns 68 bostäder fördelade på nio enheter. Varje lägenhet är utrustad med pentry och badrum. På bottenplan finns fyra lägenheter för parboende som är utrustade med kök, badrum och egen uteplats. Varje lägenhet är utrustad med tvättmaskin och i badrummen finns en värmeplatta över duschen.

Varje avdelning har ett gemensamt kök med matrum och rum för samvaro. På alla våningar finns flera gemensamma balkonger. I den mysiga trädgården finns växthus, odlingar, lusthus, konstverk, en damm, boulebana och promenadstråk med sittplatser.

Vår målsättning

Vår målsättning är att Karlslundsgården ska vara framtidens boende. Här skapar vi vardagen tillsammans, hela tiden med utgångspunkt i dig som bor här. Karlslundsgården ska vara ett öppet boende som bjuder in livet, en plats där alla är välkomna och där man känner sig trygg och kan vara självständig.

Viljan att hela tiden utveckla vårt stöd och intresset för att använda nya digitala verktyg och välfärdsteknik genomsyrar både våra arbetssätt och lokalutformning. Vi hittar tillsammans lösningar genom att tänka utanför boxen. Det här gör vi i team med hyresgästen som huvudperson.

Mat och måltider

Meny

Meny för vård- och omsorgsboende med alternativ.

Om du vill se rättens ingredienser – klicka på pilen till höger.

Om du vill prenumerera på menyn i din kalender – klicka på "Kalender".

Vård och omsorg på teckenspråk

På Karlslundsgården finns möjlighet till vård och omsorg på teckenspråk. På enheten med teckenspråksinriktning finns personal med teckenspråkskompetens. Det är viktigt för att vi ska kunna ge rätt stöd till dig som bor hos oss. Planen framöver är också att kunna erbjuda aktiviteter på teckenspråk som är öppna även för dem som inte bor i huset.

Användning av digitala möjligheter

På Karlslundsgården kommer vi att testa och använda nya tekniska möjligheter för att förbättra vårt stöd som helhet. Den teknik vi testar och använder ska bidra till att förbättra din trygghet, säkerhet och självständighet och vi testar och utvärderar den tillsammans med dig.

Viljan att utveckla stödet med hjälp av välfärdsteknik kommer att vara synlig på flera sätt i lokalerna från början, men framför allt är huset byggt med förutsättningar att kunna bygga ut användandet av välfärdsteknik utifrån de behov som hyresgästerna har. I samarbete med Alfred Nobel Science Park och Örebro universitetet kommer det också att finnas möjlighet att vara med och prova helt ny teknik i testmiljöer i boendet.

Det här är de lösningar som finns på plats vid öppnandet

Mer välfärdsteknik kommer att plockas in vartefter utifrån hyresgästernas behov.

 • Hörteknik (SLS-teknik) – en typ av utvecklade hörselslingor.
 • Sensorgolv
 • Tyst kallelselarm
 • Mediarum med möjlighet att genomföra videosamtal.
 • Nyckelfritt
 • Intern informationskanal för hyresgäster.
 • Digitala spelbord (Tovertafel).
 • VR-teknik
 • Digitala husdjur
 • WiFi i hela huset och delar av utemiljön (för personalens bruk och i ett vårdperspektiv).

Sensorgolv larmar vid fall

Det finns sensorgolv installerat i samtliga lägenheter på Karlslundsgården, som larmar vid fall.

 • Ökad trygghet för hyresgäster.
 • Individanpassad användning av funktionerna.
 • Nattbelysning i golvsockel tänds vid uppstigning.
 • Hemmalik miljö eftersom systemet inte syns.
 • Minskar antalet fall och fallrelaterade skador.

Önskemål om plats på boendet

Hyresgäster kan flytta in från och med januari 2019. Platser till boendet fördelas från kommunens ordinarie kö till vård- och omsorgsboenden. När du ansöker om plats kan du lämna önskemål om var du vill bo och önskemålen tillgodoses så långt som möjligt.

Ansökningar till teckenspråksenheten görs på samma sätt som till övriga platser, men när du ansöker ska du vara tydlig med att du behöver stöd på teckenspråk.

Här finns mer information om hur du ansöker om plats.

Kontakt

Besöksadress

Gäddestavägen 2, 703 48 Örebro.

Hitta till Karlslundsgården med hjälp av karta.

E-postadress

karlslundsgarden@orebro.se

Telefonnummer

Enhetschefer

Senast uppdaterad:
Publicerad: