Tullhuset

Tullhuset är en rehab- och utredningsenhet.

Tullhuset, utifrån

Boendemiljö

Tullhuset invigdes november 2014. Det finns fyra våningsplan och en trädgård att njuta av. Under vistelsen på Tullhuset kan du få dela rum.

För att komma till Tullhuset

En behovsutredning av biståndshandläggare avgör om du har behov av en utredningsplats på Tullhuset.

Utredningsplats

Att få en utredningsplats på Tullhuset innebär en tillfällig plats för dig som är medicinskt färdigbehandlad på sjukhuset men är i behov av fortsatt bedömning, vård och omsorg eller fortsatta rehabiliterande insatser. Individen kan få hjälp med träning, råd och stöd. Målet med vistelsen är att utreda individens fortsatta behov av vård och omsorg.

Bedömning görs tillsammans med individen, personal och eventuella närstående.

Personalen arbetar med vardagsrehabilitering där individen uppmuntras att göra så mycket som möjligt självständigt.

En utredningsperiod på Tullhuset varar 2–3 veckor och avslutas med en utskrivningsplanering tillsammans med individen, anhöriga och biståndshandläggare.

Det är viktigt för både individ och anhörig att fundera på fortsatt planering efter vistelse på Tullhuset i ett tidigt skede.

Avgifter för dig på Tullhuset

Avgift tas ut för kost och omvårdnad i samband med vistelse på korttidsvård. Individer med hemvård och regelbunden korttidsvård har rätt till förhöjt förbehållsbelopp på grund av kostnaden för måltider.

Under vistelsen kan du komma att debiteras för insatser utförda av läkare och sjukgymnast enligt Region Örebros taxa.

Samarbete med Region Örebro län

De äldres behov ska sättas i centrum för ett ökat samarbete mellan Örebro kommun och Region Örebro län. Tullhusets utredningsplatser är en del av det samarbete som ska utveckla korttidsvården i Örebro. Syftet är att utveckla och förbättra samarbetet kring behov efter en sjukhusvistelse.

Metoder för trygg planering på sjukhuset och trygg hemgång är en stor del av detta utvecklingsarbete. Detta arbetssätt ska bidra till en sammanhållen vård för den enskilde och minska antalet återinläggningar på sjukhuset.

Vård- och omsorgsteamets kompetens och bemanning

Vårdteamet består av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och undersköterska.

Undersköterska och sjuksköterska finns tillgängliga dygnet runt. Läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut finns till förfogande under vardagar.

Våra mål

"Du ska kunna leva ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, nutid och framtid. Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv".

Vi arbetar utifrån Örebro kommuns värdegrund:

 • Genom goda relationer skapar vi förtroende för varandra.
 • Du möter personer som du känner igen och som vet hur du vill ha det.
 • Du har rätt att bli vänligt och jämlikt bemött, vi respekterar dig och lyssnar till dig.
 • Du har rätt till stöd i att behålla och utveckla intressen, sociala relationer och kontakter som är viktiga för dig.
 • Du har rätt till stöd att leva ett så självständigt liv som du önskar och får stöd till träning och andra aktiviteter.
 • Du har rätt till information som berör din vård och omsorg.
 • Du har rätt till individuellt anpassad mat och måltider utifrån dina behov och vanor.
 • Du är delaktig i hur våra gemensamma inne- och utemiljöer utformas.
 • Vi hjälper dig i ditt hem på dina villkor.
 • Vi ger dig tid för samtal.
 • Vi utför vårt arbete med god yrkeskunskap och social kompetens.

Mat och måltider

Dina måltider serveras i våningens matsal tillsammans med övriga gäster. Måltiden är en trevlig stund och ett utmärkt tillfälle att umgås och ingår även i vardagsrehabiliteringen. Kaffeservering finns tillgänglig under eftermiddagen och vid önskemål.

Meny

Meny för vård- och omsorgsboende med alternativ.

Om du vill se rättens ingredienser – klicka på pilen till höger.

Om du vill prenumerera på menyn i din kalender – klicka på "Kalender".

Närstående

Närstående och vänner är välkomna men vi rekommenderar besök mellan kl. 13.30–17.30. Detta med hänsyn till övriga personer eller rumskamrater som vistas på avdelningarna som behöver lugn och ro vid måltider och vid olika träningar och aktiviteter.

Tidning finns att läsa på våningen och TV finns i det gemensamma dagrummet. Det finns en tillgänglig gästtelefon och en stationär dator som man får låna. Mobiltelefon får man givetvis ta med sig.

Kallelselarm

När du kommer till Tullhuset får du en larmknapp att bära på dig. Genom larmet kan du alltid nå vård- och omsorgspersonalen. Din dörr öppnas och låses automatiskt via din larmknapp. Detta innebär att din dörr alltid är låst utifrån.

Städning och tvätt

Städning av lägenheten för vistelsen och viss tvätt sköts av undersköterskorna på varje våning.

Pengar och värdesaker

Vi ansvarar inte för värdesaker och pengar. Vi ser helst att en anhörig eller närstående tar hem värdesaker och pengar men vi kan erbjuda att låsa in värdesaker om så önskas.

Kontakt

Besöksadress

Södra Grev Rosengatan 4-6, 703 62 Örebro.

Hitta till Tullhuset med hjälp av karta.

Telefonnummer

Enhetschef

Birgitta Tuovi, 019-21 21 62, birgitta.tuovi@orebro.se.

Administrativ assistent

Ann-Jeanette Murhagen, 019-21 31 53, ann‑jeanette.murhagen@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad: