Lindhultsgården

Lindhultsgården ligger vackert och naturnära i bostadsområdet Adolfsberg. Närhet finns till vackra promenadstråk, vårdcentral, apotek, folktandvård och restauranger m.m.

Lindhultsgården, utifrån

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Aktuell information

För dig som vill ha videosamtal med närstående på vård- och omsorgsboende – här finns en guide som visar hur du kommer igång med videosamtal.

Besök på vård- och omsorgsboende

Det finns ett antal rekommendationer som du som anhörig behöver följa om du gör ett besök på våra boenden i Örebro kommun.

  • Stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
  • Alla besök ska bokas i förväg – kontakta det aktuella boendet.
  • Besök sker i hyresgästens lägenhet eller utomhus, inte i allmänna utrymmen på boendet. Antalet besökare som kan komma samtidigt kan variera, eftersom det måste finnas möjlighet att hålla avstånd under besöket. Detta stäms av med personalen på det aktuella boendet. För besök i hyresgästens lägenhet rekommenderas en liten krets där avstånd är möjligt.
  • Tänk på att ha en god handhygien inför, under och efter besöket.
  • Under perioder med hög samhällsspridning av covid-19 kan anhörig använda munskydd eller visir. Munskydd ska användas i första hand omöjligt.
  • Hyresgäster som är vaccinerade kan, tre veckor efter dos ett, träffa besökare under förutsättning att dessa är symtomfria. Besöket kan ske utan skyddsutrustning och man behöver inte hålla avstånd i hyresgästens lägenhet. Det är viktigt att besökare håller avstånd till andra hyresgäster och personal.
  • Det går bra att ta med till exempel fika, presenter eller blommor.

Varje boende har lokala besöksrutiner, vilket betyder att besöksrutinerna kan skilja sig något mellan olika boenden. Lokala besöksrutiner kan komma att ändras vid eventuella smittutbrott.

Välkommen att höra av dig till aktuellt boende om du har frågor, eller om du vill boka ett besök!

Här finns mer information med anledning av coronaviruset.

Boendemiljö

Lindhultsgården byggdes 1994 och består av 24 lägenheter fördelade på tre avdelningar, en är ett vårdboende för demenssjuka och två avdelningar är gruppboenden för demenssjuka.

Lägenheter

Varje avdelning består av åtta lägenheter. Alla lägenheter har burspråk med ett trinettkök, badrum samt klädkammare. I lägenheten ingår säng och madrass, utöver det används privata saker. Ett eget hyreskontrakt upprättas med Örebro kommunfastigheter, som är fastighetsägare.

På varje avdelning finns det ett gemensamt dagrum/allrum och kök. Tillgång finns till uteplatser och balkonger i olika väderstreck.

Ett utvecklat larmsystem finns och anpassas efter olika individers behov.

Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Panoramabilder från Lindhultsgården

Vår målsättning

Huvudmålet med vår verksamhet är att den enskilde ska få sina individuella behov tillgodosedda. Till grund för vår verksamhet ligger en verksamhetsplan.

Personal

Varje avdelning har sin personalgrupp på sex personer och vi använder så lite timanställd personal som möjligt. Personalen är delaktig och engagerad och kvalitetsarbete sker i en strukturerad form och dokumenteras.

Samverkan

Samverkan är viktig och sker mellan den boende, närstående och personal genom ankomstsamtal, kontaktmannaskap, vårdplaneringar och anhörigträffar. På varje avdelning finns det en anslagstavla med information som riktar sig speciellt till anhöriga och närstående.

Vid inflyttning får anhöriga en inflyttningsmapp som innehåller all information man kan tänkas behöva. Den första kontakten tas av vår assistent som är anvisningsansvarig. Två gånger varje år bjuder vi in anhöriga och närstående till anhörigträffar.

Mat och måltider

På Lindhultsgården lägger vi stor vikt vid måltiderna. En individuell kostplan finns som underlag för kost och måltider.

Vi serverar frukost, lunch, middag, mellanmål samt fika när det önskas. Hos oss serveras alltid hembakt fikabröd vilket är mycket uppskattat. Anhöriga är alltid välkomna!

Meny

Meny för vård- och omsorgsboende med alternativ.

Om du vill se rättens ingredienser – klicka på pilen till höger.

Om du vill prenumerera på menyn i din kalender – klicka på "Kalender".

Hälso- och sjukvård

Det finns två omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på Lindhultsgården. Samverkan sker med andra sjuksköterskegrupper under kvällar och helger samt vid frånvaro av ordinarie sjuksköterska. Nattetid servas verksamheten av en sjuksköterskepatrull.

Läkarrond sker varannan vecka och sjuksköterskan har ett nära samarbete med läkaren vid behov. Lindhultsgården har en arbetsterapeut på plats två dagar i veckan. Sjukgymnast kopplas vid behov. Alla boende har rätt till subventionerad tandvård och kostnadsfri tandvård en gång per år.

Aktiviteter

Exempel på aktiviteter är promenader, högläsning, film, sång och musik, bakning, studiecirklar, utflykter osv. Vi försöker att göra alla delaktiga i vardagssysslor som att vattna blommor, duka m.m. Andakt anordnas på Lindhultsgården en gång i månaden.

På varje avdelning finns en handlingsplan upprättad för aktiviteter och planeras veckovis både på grupp- och individnivå.

Städning och tvätt

På Lindhultsgården ansvarar kontaktpersonen för städningen i din lägenhet. All tvätt tvättas på avdelningen.

Pengar och värdesaker

När du flyttar in till oss vill vi veta vem som hjälper dig med dina ekonomiska ärenden. Vi önskar att värdesaker och värdefulla smycken inte förvaras hos oss. Vi behöver en handkassa för små oförutsedda kostnader. Pengarna förvaras i ett kassaskåp på enheten.

Fotvård, massage och hårvård faktureras. Massage beställer vi från Silent Touch taktil massage. Hygienartiklar beställs i första hand från ett företag som heter NHS. Kostnaden faktureras till anhörig. Om något annat önskas så diskuteras det med kontaktpersonen.

Övrigt

Frisör, massage och fotvårdsspecialist finns att tillgå efter beställning. Vid önskemål om annan utförare vidtalas kontaktperson.

Kontakt

Besöksadress

Lindhultsvägen 2 B, 702 30 Örebro.
Hitta till Lindhultsgården med hjälp av karta.

Telefonnummer

Avdelningar

Assistent

019-21 48 86.

Enhetschef

Susanne Sjögland Forssell, 019-21 48 80, susanne.sjogland.forssell@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!