Lindhultsgården

Lindhultsgården ligger vackert och naturnära i bostadsområdet Adolfsberg. Närhet finns till vackra promenadstråk, vårdcentral, apotek, folktandvård och restauranger med mera.

Lindhultsgården, utifrån

Boendemiljö

Lindhultsgården är ett litet familjärt vårdboende för personer med kognitiv svikt. Det byggdes 1994 och består av 24 lägenheter fördelade på tre avdelningar.

Boendet är öppet och tillgängligt och våra hyresgäster kan röra sig fritt mellan avdelningarna och våra gemensamma utrymmen. På sommaren står dörrarna öppna till vår fantastiska trädgård. Vi har ibland hundar hos oss som ger glädje och meningsfullhet för de som bor här.

Lägenheter

Vi som arbetar på Lindhultsgården strävar efter att ”sätta guldkant på tillvaron för våra boende”. Vi vill ge våra hyresgäster en trygg, meningsfull och säker vård genom att arbeta personcentrerat med individen i centrum.

Vi utgår från Vård- och omsorgs värdegrund som innebär att våra hyresgäster ska kunna leva sitt liv som de vill utifrån bakgrund, nutid och framtid. Vi lyssnar till hyresgästerna och respekterar deras rätt att bestämma själva.

Lindhultsgården har fått diplomet Stjärnmärkt som är ett bevis för att vi som arbetar har grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat. Det är en metod, en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum som har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

På Svenskt Demenscentrums webbplats kan du läsa mer om Stjärnmärkt.

Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Samverkan

Samverkan är viktig och sker mellan den boende, närstående och personal genom kontaktmannaskap och anhörigträffar. Anhöriga bjuds in till välkomstsamtal och vårdplaneringar.

Tillsammans med din kontaktperson och övriga teamet planerar vi tillsammans dina insatser där allt sammanfattas i en genomförandeplan som följs upp kontinuerligt.

Mat och måltider

På Lindhultsgården lägger vi stor vikt vid måltiderna. En individuell kostplan finns som underlag för kost och måltider. Vi serverar frukost, lunch, middag, mellanmål samt fika när det önskas. Hos oss serveras ofta hembakt fikabröd vilket är mycket uppskattat. Anhöriga är alltid välkomna!

Meny

Meny för vård- och omsorgsboende med alternativ.

Om du vill se rättens ingredienser – klicka på pilen till höger.

Om du vill prenumerera på menyn i din kalender – klicka på "Kalender".

Hälso- och sjukvård

Det finns två omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på Lindhultsgården. Samverkan sker med andra sjuksköterskegrupper under kvällar och helger samt vid frånvaro av ordinarie sjuksköterska. Nattetid servas verksamheten av en sjuksköterskepatrull.
Läkarrond sker varje vecka och sjuksköterskan har ett nära samarbete med läkaren vid behov.

Lindhultsgården har en arbetsterapeut på plats fyra dagar i veckan. Sjukgymnast kopplas in vid behov.

Alla boende har rätt till subventionerad tandvård och kostnadsfri tandvård en gång per år.

Aktiviteter

På Lindhultsgården finns en aktivitets- och kulturgrupp som tillsammans planerar aktiviteter i ett Årshjul med utgångspunkt av olika traditioner. Det är anhörigfester, middagar utifrån olika högtider, musikunderhållning med mera. Exempel på andra aktiviteter är promenader enskilt och i grupp, högläsning, spela spel, film, musik, utflykter, bakning, rörelser, sång, fredagscafé med mera.

Vi har även många fina stunder av social samvaro enskilt och i grupp.

Andakt anordnas på Lindhultsgården ett par gånger per år av Adolfsbergskyrkans församling som även bjuder in oss till kyrkan på olika aktiviteter

Städning och tvätt

På Lindhultsgården har kontaktpersonen huvudansvaret för städning i lägenheten. Det finns en lokalvårdare som städar allmänna utrymmen och vissa veckor lägenheterna. Omvårdnadsstäd ansvarar den som för dagen arbetar på avdelningen. All tvätt sker på avdelningen.

Pengar och värdesaker

När du flyttar in till oss vill vi veta vem som hjälper dig med dina ekonomiska ärenden. Vi önskar att värdesaker och värdefulla smycken inte förvaras hos oss. Vi behöver en handkassa för små oförutsedda kostnader. Pengarna förvaras i ett kassaskåp på enheten.

Fotvård och hårvård faktureras. Hygienartiklar beställs i första hand från ett företag som heter NHS. Kostnaden faktureras till anhörig. Om något annat önskas så diskuteras det med kontaktpersonen.

I lägenheten har du tillgång till ett värdeskåp där du kan förvara eventuella värdesaker och en mindre summa pengar.

Kontakt

Besöksadress

Lindhultsvägen 2 B, 702 30 Örebro.

Hitta till Lindhultsgården med hjälp av karta.

Telefonnummer

Avdelningar

Administrativ samordnare

019-21 48 86.

Enhetschef

Susanne Sjögland Forssell, 019-21 48 80, susanne.sjogland.forssell@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad: