Elgströmska huset

Elgströmska huset ligger i Mellringe och har 69 platser avsedda för personer med demenssjukdom och tio platser avsedda för korttidsvård. Lägenheterna är fördelade på fyra plan med 20 lägenheter vardera. På varje plan är sedan de 20 lägenheterna fördelade på två grupper.

Elgströmska huset utifrån

Boendemiljö

Varje lägenhet har säng, madrass, dusch och toalett, eget kylskåp samt uttag för till exempel kaffe­bryggare/vattenkokare. Till varje grupp hör även gemensamma utrymmen som kök, tv-rum, aktivitetsrum, tvättstuga och två stora inglasade balkonger.

I anslutning till entrén finns en parkanläggning och en trädgård. I trädgården finns planteringar, lummiga träd och möjlighet att sitta ner i utemöblerna.

I källarplanet finns goda gemensamhetsutrymmen där vi anordnar aktiviteter enligt ett aktivitets­program. Vi har olika aktiviteter som exempelvis bingo, gruppgymnastik, läsecirkel och onsdagscafé. På fredagar turas våningarna om att anordna gemensamma aktiviteter dit alla våningar är välkomna.

Vår målsättning

Vi finns för att ge en individuell vård och omsorg med hög kvalitet. Vårt arbetssätt präglas av delaktighet och valfrihet, i en trygg, säker och meningsfull miljö. I verksamhetsplanen som ligger till grund för det arbete vi utför framgår våra mål samt vilka aktiviteter vi har planerat att genomföra för att nå målen.

Samverkan

Samverkan är viktig och sker mellan hyresgästen, närstående och personal genom ankomstsamtal, kontaktmannaskap, vårdplaneringar och anhörigträffar. På varje avdelning samt i entrén finns det en anslagstavla med information som riktar sig speciellt till anhöriga och närstående.

Vid inflyttning får anhöriga en inflyttningsmapp som innehåller all information som kan tänkas behövas. Några gånger varje år bjuder vi in anhöriga och närstående till anhörigträffar och anhörigråd.

Anhörigrådet består av anhöriga från respektive avdelning/grupp. Syftet med anhörigrådet är att öka anhörigas möjligheter till inflytande och delaktighet. I vår folder kan du läsa mer om anhörigrådet.

Mat och måltider

Måltiden är ett viktigt inslag i det dagliga livet på Elgströmska huset. Måltidsordningen är frukost, frukt/mellanmål, lunch, mellanmål/fika/frukt, middag samt kvällsmål med olika innehåll. Vi får dagliga leveranser av huvudkomponenter från Skebäcksköket. Tillbehör bereds på plats.

Utöver de vardagliga måltiderna arrangerar vi festligheter vid till exempel jul, nyår och midsommar. I veckoslutet anordnas t.ex. fredags- och/eller lördagsmys med hyresgästerna. Vi anordnar utecafé med hembakat under sommarmånaderna.

Meny

Meny för vård- och omsorgsboende med alternativ.

Om du vill se rättens ingredienser – klicka på pilen till höger.

Om du vill prenumerera på menyn i din kalender – klicka på "Kalender".

Hälso- och sjukvård

I huset finns sjuksköterska vardagar mellan kl. 06.45-16. Övriga tider finns sjuksköterskepatruller. Varje plan har sina egna omvårdnadsansvariga sjuksköterskor.

Vår egen läkare kommer två gånger i veckan från Varberga vårdcentral och däremellan finns läkare att få kontakt med per telefon. Vi samarbetar med kommunens palliativa samordnare för att alltid vara uppdaterade i frågor som rör vård i livets slut.

Sjuksköterskan utför provtagning, bedömningar av hälsotillstånd samt handleder "sin" personal på våningen i omvårdnadsfrågor.

Arbetsterapeut finns på plats fem dagar i veckan och arbetar med att se till att alla brukare har de hjälpmedel de behöver samt är samordnare för våra aktiviteter. Arbetsterapeuten ser även till att den personal som hjälper dig som bor på Elgströmska har de rätta kunskaperna om hur man hjälper en person med rörelsehinder av olika slag.

Aktiviteter

På Elgströmska huset finns flera aktivitetsrum. Vi har ett träningsrum med träningscyklar, löpband, vikter och träningsgummiband. Vi erbjuder enskilda och gemensamma aktiviteter varje dag och arbetar mycket med individuella önskemål utifrån vårdplanering och genomförandeplan.

Städning och tvätt

Städning av lägenheterna sker av vår egen städpersonal varannan vecka. De har även kompentens i demensfrågor. Omvårdnadsstädning ombesörjes av omvårdnadspersonal dagligen.

Pengar och värdesaker

När du flyttar in vill vi veta vem som hjälper dig med dina ekonomiska ärenden. Vi behöver en handkassa för små oförutsedda kostnader. Pengarna förvaras i ett kassaskåp. Fotvård, massage och hårvård faktureras.

Kontakt

Besöksadress

Mellringevägen 106, 703 53 Örebro.

Hitta till Elgströmska huset med hjälp av karta.

Telefonnummer

Avdelningar

Enhetschefer

Administration

Åse Holmberg, 019-21 69 85, ase.holmberg@orebro.se.

Hbtq-diplomerad verksamhet

Denna verksamhet blev hbtq-diplomerad av RFSL Örebro från år 2015 där diplomet sträckte sig över en tvåårsperiod. Arbetet med hbtq-personers rättigheter fortskrider konstant.

RFSL Örebro är en förening för dig som jobbar för hbtq-personers rättigheter. Detta görs bland annat genom utbildning, kuratorsverksamhet och sociala mötesplatser för hbtq-personer.

Hbtq-Diplomeringen innebär att verksamheten har genomgått utbildning för att öka medvetenheten kring hbtq-personers livssituation och normer i allmänhet och hur dessa påverkar mötet människor emellan.

Senast uppdaterad:
Publicerad: