Demenscentrum (boende och utbildning)

Demenscentrum är beläget i västra delen av Örebro i naturskön miljö. Busskommunikation finns i nära anslutning. Fri parkering finns i direkt närhet.

Demenscentrum, utifrån

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Aktuell information

För dig som vill ha videosamtal med närstående på vård- och omsorgsboende – här finns en guide som visar hur du kommer igång med videosamtal.

Besök på vård- och omsorgsboende

Det finns ett antal rekommendationer som du som anhörig behöver följa om du gör ett besök på våra boenden i Örebro kommun.

 • Meddela gärna ditt besök till vård- och omsorgsboendet i förväg.
 • Stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
 • Du behöver möta upp personal i dörren för information gällande förhållnings­regler.
 • Du rekommenderas att använda munskydd eller visir under hela besöket. Munskydd ska användas i första hand om möjligt.
 • Ha en god handhygien inför, under och efter besöket. Tvätta och sprita händerna ofta.
 • Besök sker i hyresgästens lägenhet eller utomhus – inte i allmänna utrymmen.
 • Håll avstånd! Besökare, hyresgäst som får besök samt personal ska hålla ett säkert avstånd till varandra på minst 1,5–2 meter.

Varje boende har lokala besöksrutiner, vilket betyder att besöksrutinerna kan skilja sig något mellan olika boenden. Lokala besöksrutiner kan komma att ändras vid eventuella smittutbrott.

Välkommen att höra av dig till aktuellt boende om du har frågor, eller om du vill boka ett besök!

Här finns mer information med anledning av coronaviruset.

Boendemiljö

Här finns fina strövområden och cykelvägar. Det finns 48 vårdplatser med tillgång till uteplats och fina inglasade balkonger. Boendena är speciellt utformade efter olika behov som personer med demenssjukdom har.

Hyran ligger mellan 2 900 kr och 3 300 kr per månad.

I huset finns 48 vårdplatser fördelat på sex grupper med olika inriktningar. 32 boendeplatser fördelat på fyra grupper. 16 korttidsplatser fördelat på två grupper.
Tillgång till uteplats och fina inglasade balkonger finns.

Boendeplatserna möblerar var och en efter eget tycke och smak. Korttidsplatserna är möblerade. Lägenheterna har eget rymligt hygienutrymme. Varje grupp har ett hemtrevligt gemensamt vardagsrum där vi umgås och kök där vi äter hemlagad mat tillsammans.

I varje grupp finns omvårdnadspersonal och sjuksköterska. Arbetsterapeut och enhetschef finns i huset.

Ansökan

Om du vill ansöka om demensboende kontakta Servicecenter 019–21 10 00.
Fråga efter biståndshandläggare i det område där du bor.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Demenscentrum har fyra dagverksamheter:

 • Fyrklöverns demensdagverksamhet är beläget i Demenscentrums hus.
 • Tuleträffens demensdagverksamhet är beläget på Brolyckan.
 • Södermalms demensdagverksamhet är beläget på Södermalmshemmet.
 • Solgårdens demensdagverksamhet är beläget på Solgården i Stora Mellösa.

Dagverksamheten är en specialanpassad behandlingsform. Dina individuella behov är grund för planering av aktiviteter och tider. Vare sig du nyligen har fått en demensdiagnos eller om du har haft sjukdomen under en längre tid är du välkommen. Att ha något meningsfullt att göra, vara tillsammans och umgås med andra i en trivsam miljö kan vara ett bra stöd i vardagen. Tillsammans kan vi laga och äta god mat, gå på olika evenemang som fotbollsmatcher, konserter och utställningar, läsa, sjunga, motionsträna m.m.

Vårt uppdrag

Vår verksamhetsidé är att vård och omsorg skall ges med kvalitet och etiskt innehåll. Dessutom skall vården och omsorgen vara individuellt anpassad samt ha ett respektfullt bemötande. Vi lägger stor vikt vid att den boende själv ska kunna påverka och vara delaktig i sin vård och omsorg. Vår verksamhet präglas av nära ledarskap och ett professionellt arbetssätt.

Samverkan

Samverkan mellan dig som bor på Demenscentrum, närstående och personal är viktig för din vård och omsorg blir så tillfredställande som möjligt. Samverkan sker genom ankomstsamtal och vårdplanering.

Alla som bor hos oss har en kontaktperson

Kost och måltider

All mat lagas från grunden av två kockar i eget tillagningskök. Kockarna använder ekologiska råvaror och de boende kan påverka matsedeln enligt eget önskemål. Maten anpassas efter årstider och helgdagar. Vi har kostombud som arbetar med övergripande kostfrågor inom verksamheten.

Hälso- och sjukvård

Det finns sjuksköterska dag- och kvällstid, nattetid servas boendet av en sjuksköterskepatrull. Alla boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Arbetsterapeut finns till vardags i verksamheten. Läkare och sjukgymnast kommer en gång i veckan från Varberga vårdcentral.

Aktiviteter

Aktiviteterna baseras på individuella intressen och behov. En aktivitet kan vara individuell eller i grupp och kan innebära att "bara vara" tillsammans, vara ute, sång och musik. Högtider firar vi på traditionellt sätt.

Verksamhet

Demenscentrum är en del av Örebro kommuns demensvård. Vi erbjuder vård- och boendealternativ för personer med demenssjukdom, råd och stöd till anhöriga samt stöd och utbildning för personal och andra grupper som har kontakt med demenssjuka personer.

Demenscentrum är känt långt utanför Örebros gränser. Vi ger utbildning framförallt i mellansverige och får studiebesök från hela Sverige och världen. Styrkan är kombinationen av praktisk verksamhet i egen regi och utbildning, handledning och rådgivning som en resurs för andra.

Möter du människor med demenssjukdom i ditt arbete?

Vill du veta mer, behöver råd och stöd eller ett bollplank? Hör av dig till oss. Vi som ingår i teamet är enhetschef, arbetsterapeut, sjuksköterska och undersköterska. Parallellt med våra konsult-, handlednings- och utbildningsuppdrag arbetar vi i Demenscentrums olika vårdverksamheter.

Studiebesök

Vi tar emot studiebesök och berättar om vår verksamhet med fokus på den eller de delar av vårdkedjan som ni har önskemål om.

Föreläsning

Vi förmedlar demenskunskap inom olika områden till en större grupp vid enstaka tillfällen, till exempel vid anhörigträffar och seminarier.

Konsultation

Vi kan ge stöd till olika personalkategorier i skilda frågor kring den goda demensvården. Det kan ske genom telefonsamtal eller besök. En mer djupgående konsultation lägger vi upp i tre steg; observation, träff med berörda samt uppföljning. En konsultation kan till exempel handla om organisationsfrågor som uppstart av ny verksamhet, omorganisation, vårdkedja och bemanningsfrågor. Den kan också handla om sjukdomsfrågor som diagnoser, mediciner, vårdnivåbedömningar och bemötande.

Handledning

Handledning är en process som sträcker sig över längre tid. Du får i grupp reflektera över ditt möte med den demenssjuke och hans eller hennes anhöriga. Handledningen kan kombineras med utbildning.

Kontakt

Besöksadress

Harriet Löwenhjelms väg 24, 703 53 Örebro.

Telefonnummer

Enhetschef

Caroline Bodin, 019-21 43 51, caroline.bodin@orebro.se

Hitta till Demenscentrum med hjälp av karta.


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!