Askenäs

Askenäs är ett vård- och omsorgsboende beläget i Odensbacken cirka tre mil öster om Örebro. I närheten finns parkering och bussförbindelse.

Askenäs, utifrån

Renovering och utveckling av Askenäs

I maj 2019 beslutade politikerna i programnämnd social välfärd att det ska byggas ett nytt vård- och omsorgsboende i Odensbacken. Det ska även bli nya gruppbostäder, nya lokaler för hemvård och dagvård på Askenäsområdet.

Byggstarten var planerad till våren 2020, men dels på grund av coronapandemin blev den framflyttad och arbetet påbörjades i maj 2021. Hela byggprojektet beräknas vara färdigt till hösten 2024. Då kommer det finnas 36 moderna och tillgängliga bostäder i vård- och omsorgsboendet Askenäs. Läs mer om arbetet här.

Boendemiljö

Under 2024 har Askenäs har 20 platser fördelat på två grupper med olika inriktningar. Eken är ett somatiskt vårdboende och Almen är ett vårdboende för personer med demens­sjukdom.

Vi har nära ut till grönområden, vårdcentral, apotek, folktandvård, konditori och matbutik.

Lägenheterna

I mitten av februari står den nya delen av Askenäs klar och vi flyttar in där under vecka 8. På varje avdelning finns det 9 lägenheter på 35 kvm och 1 lägenhet som är en parbolägenhet. Den är 64 kvm stor. Alla lägenheter har egen dusch och toalett, samt ett litet pentry. Vi har gemensamhetsutrymmen i form av matsal, kök, TV-rum och ett litet bibliotek på varje avdelning.

Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Avgifter

Hyran är marknadsbaserad och varierar beroende på lägenhetens storlek och standard. Hyresvärd är ÖBO.

Avgifter vård och omsorg.

Vår målsättning

Målet med vår verksamhet är att den enskilde ska känna sig delaktig och få sina individuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda i en trygg och säker miljö.

Samverkan med anhöriga

Samverkan är viktig mellan den boende, anhöriga och personal. Det sker genom välkomstsamtal, uppföljningssamtal, utskrivningsplaneringar och anhörigträffar. Den boende har även 1–2 kontaktpersoner utsedda i personalgruppen. Vi har utbildade anhörigombud på varje grupp.

Mat och måltider

Vi serverar frukost, lunch, middag och mellanmål efter önskemål och behov. Maten tillagas och levereras från Norrbyköket. Alla måltider ingår i kostavgiften. Vi har kostombud som arbetar med övergripande kostfrågor inom verksamheten för att skapa en bra måltidsmiljö.

Meny

Meny för vård- och omsorgsboende med alternativ.

Om du vill se rättens ingredienser – klicka på pilen till höger.

Om du vill prenumerera på menyn i din kalender – klicka på "Kalender".

Hälso- och sjukvård

Du har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut att tillgå. Sjuksköterska finns på plats i huset dagtid alla vardagar. På kvällar och helger finns en tjänstgörande sjuksköterska i området, vi samarbetar då med Östernärke hemsjukvård. Nattetid finns sjuksköterska att tillgå i nattorganisationen som utgår från Örebro.

Vi har ett fint och nära samarbete med Odensbackens vårdcentral, läkare kommer till Askenäs en gång i veckan samt vid behov och sjukgymnast. Eventuell räkning för dessa kommer från Region Örebro Län. Alla permanent boende har rätt till hembesök från en tandhygienist en gång per år och subventionerad tandvård.

Aktiviteter

Omvårdnadspersonalen har huvudansvaret för den boendes aktiviteter. Det erbjuds många olika evenemang och vi försöker att tillgodose behov av utevistelse under hela året. Varje vecka erbjuds ett aktivitetsprogram som har ett varierat utbud för att tillgodose individuella behov och önskemål.

Alla grupper har utsedda aktivitets- och kulturombud.

Städning och tvätt

Städning utförs av företaget TS-städ i de gemensamma utrymmena och lägenheterna städas varannan vecka av omvårdnadspersonalen samt vid behov. Tvätt sköts av personalen på gruppen.

Pengar och värdesaker

Om du inte ansvarar för din ekonomi själv så är det viktigt för oss att veta vem som är dig behjälplig i ekonomiska ärenden eller om det finns en god man utsedd. En mindre summa bör kunna disponeras för utgifter till t.ex. fot- och hårvård, apoteksvaror m.m.

För att vi ska kunna ansvara för den enskildes medel så får de högst uppgå till 1 500 kronor enligt central riktlinje. Pengarna ska förvaras i ett personligt värdeskåp i lägenheten. Kontaktpersonen är ansvarig för redovisning av kontanta medel till den som sköter ekonomin. Vi får inte vara behjälpliga att betala åt den boende med dennes betal- och/eller kreditkort, även det enligt central riktlinje.

Övrigt

Frisör kommer till Askenäs och utför arbete efter beställning, kontaktpersonen kan hjälpa till att boka tid.

Vid frågor och funderingar är ni alltid varmt välkomna att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Vid synpunkter och klagomål som rör verksamheten så önskar vi att enhetschef kontaktas.

Kontakt

Besöksadress

Smedjevägen 8, 715 31 Odensbacken.

Hitta till Askenäs med hjälp av karta.

Telefonnummer

Sjuksköterska

Huvudtelefon, vardagar kl. 7–16, 019‑21 58 64.

Arbetsterapeut

076-551 66 20.

Administrativ assistent

Pia Sternoff: kl. 7–16, 019-21 58 62, pia.sternoff@orebro.se.

Enhetschef

Åsa Norlykke, kl. 7–16, 019-21 58 82, asa.norlykke@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad: