Askenäs

Askenäs är ett vård- och omsorgsboende beläget i Odensbacken cirka tre mil öster om Örebro. I närheten finns parkering och bussförbindelse.

Askenäs, utifrån

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Aktuell information

För dig som vill ha videosamtal med närstående på vård- och omsorgsboende – här finns en guide som visar hur du kommer igång med videosamtal.

Besök på vård- och omsorgsboende

Det finns ett antal rekommendationer som du som anhörig behöver följa om du gör ett besök på våra boenden i Örebro kommun.

  • Meddela gärna ditt besök till vård- och omsorgsboendet i förväg.
  • Stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
  • Du behöver möta upp personal i dörren för information gällande förhållnings­regler.
  • Du rekommenderas att använda munskydd eller visir under hela besöket. Munskydd ska användas i första hand om möjligt.
  • Ha en god handhygien inför, under och efter besöket. Tvätta och sprita händerna ofta.
  • Besök sker i hyresgästens lägenhet eller utomhus – inte i allmänna utrymmen.
  • Håll avstånd! Besökare, hyresgäst som får besök samt personal ska hålla ett säkert avstånd till varandra på minst 1,5–2 meter.

Varje boende har lokala besöksrutiner, vilket betyder att besöksrutinerna kan skilja sig något mellan olika boenden. Lokala besöksrutiner kan komma att ändras vid eventuella smittutbrott.

Välkommen att höra av dig till aktuellt boende om du har frågor, eller om du vill boka ett besök!

Här finns mer information med anledning av coronaviruset.

Renovering och utveckling av Askenäs

I maj 2019 beslutade politikerna i programnämnd social välfärd att det ska byggas ett nytt vård- och omsorgsboende i Odensbacken. Det ska även bli nya gruppbostäder, nya lokaler för hemvård och dagvård på Askenäsområdet.

Byggstarten var planerad till våren 2020, men dels på grund av coronapandemin blev den flyttad och arbetet inleds i maj 2021. När allt är klart våren 2024 finns här 48 moderna och tillgängliga bostäder i vård- och omsorgsboende samt gruppboende. Läs mer om arbetet här.

Boendemiljö

Askenäs har 34 platser fördelat på tre grupper med olika inriktningar. Hyttan är vårt korttidsboende, Båten är ett vårdboende och Gården är ett vårdboende för personer med demens­sjukdom.

Vi har nära ut till grönområden, vårdcentral, apotek, folktandvård, konditori och matbutik.

Lägenheterna

Lägenheterna är mellan 17‑21 kvm med egen dusch och toalett. Vi har gemen­samhets­utrymmen i form av matsal, kök och TV-rum på varje grupp. I huset finns en stor samlingssal och två mindre mötesrum. Samlingssalen och mötesrummen kan bokas och användas av alla våra boende utan kostnad.

Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Avgifter

Hyran är marknadsbaserad och varierar beroende på lägenhetens storlek och standard. Hyresvärd är ÖBO.

Avgifter vård och omsorg

Korttidsvård

Vistelse på korttidsvård syftar till fortsatt utredning kring ditt behov av vård och omsorg för att du ska kunna erbjudas varaktigt goda lösningar, antingen hemma eller på ett vård- och omsorgsboende. Tillsammans med dig planerar vi för din vistelse på korttidsvården och efter en tid kallas du till en utskrivningsplanering.

De som vid utskrivningsplaneringen beviljas vård- och omsorgsboende och inte kan återgå till hemmet i väntan på ledig bostad kan ansöka om fortsatt korttidsvård, kallad trygghetsplats.

Vår målsättning

Målet med vår verksamhet är att den enskilde ska känna sig delaktig och få sina individuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda i en trygg och säker miljö.

Samverkan med anhöriga

Samverkan är viktig mellan den boende, anhöriga och personal. Det sker genom välkomstsamtal, uppföljningssamtal, utskrivningsplaneringar och anhörigträffar. Den boende har även 1–2 kontaktpersoner utsedda i personalgruppen. Vi har utbildade anhörigombud på varje grupp.

Mat och måltider

Vi serverar frukost, lunch, middag och mellanmål efter önskemål och behov. Maten tillagas och levereras från Almbyköket. Alla måltider ingår i kostavgiften. Vi har kostombud som arbetar med övergripande kostfrågor inom verksamheten för att skapa en bra måltidsmiljö.

Meny

Meny för vård- och omsorgsboende med alternativ.

Om du vill se rättens ingredienser – klicka på pilen till höger.

Om du vill prenumerera på menyn i din kalender – klicka på "Kalender".

Hälso- och sjukvård

Du har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut att tillgå. Sjuksköterska finns på plats i huset dagtid alla vardagar. På kvällar och helger finns en tjänstgörande sjuksköterska i området, vi samarbetar då med Östernärke hemsjukvård. Nattetid finns sjuksköterska att tillgå i nattorganisationen som utgår från Örebro.

Vi har ett fint och nära samarbete med Odensbackens vårdcentral, läkare kommer till Askenäs en gång i veckan samt vid behov och sjukgymnast. Eventuell räkning för dessa kommer från Region Örebro Län. Alla permanent boende har rätt till hembesök från en tandhygienist en gång per år och subventionerad tandvård.

Aktiviteter

Omvårdnadspersonalen har huvudansvaret för den boendes aktiviteter. Det erbjuds många olika evenemang och vi försöker att tillgodose behov av utevistelse under hela året. Varje vecka erbjuds ett aktivitetsprogram som har ett varierat utbud för att tillgodose individuella behov och önskemål. Det finns även ett årshjul att ta del av för alla större gemensamma aktiviteter.

Alla grupper har utsedda aktivitets- och kulturombud. Nu under pandemin är möjligheten till att erbjuda aktiviteter till viss del begränsad.

Städning och tvätt

Städning utförs av företaget TS-städ i de gemensamma utrymmena och lägenheterna städas var tredje vecka av omvårdnadspersonalen samt vid behov. Tvätt sköts av personalen på gruppen.

Pengar och värdesaker

Om du inte ansvarar för din ekonomi själv så är det viktigt för oss att veta vem som är dig behjälplig i ekonomiska ärenden eller om det finns en god man utsedd. En mindre summa bör kunna disponeras för utgifter till t.ex. fot- och hårvård, apoteksvaror m.m.

För att vi ska kunna ansvara för den enskildes medel så får de högst uppgå till 1 500 kronor enligt central riktlinje. Pengarna ska förvaras i ett personligt värdeskåp i lägenheten. Kontaktpersonen är ansvarig för redovisning av kontanta medel till den som sköter ekonomin. Vi får inte vara behjälpliga att betala åt den boende med dennes betal- och/eller kreditkort, även det enligt central riktlinje.

Övrigt

Frisör och fotvårdsterapeut kommer till Askenäs och utför arbete efter beställning, kontaktpersonen kan hjälpa till att boka tid.

Vid frågor och funderingar är ni alltid varmt välkomna att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Vid synpunkter och klagomål som rör verksamheten så önskar vi att enhetschef kontaktas.

Kontakt

Besöksadress

Smedjevägen 8, 715 31 Odensbacken.

Hitta till Askenäs med hjälp av karta

Telefonnummer

Sjuksköterska

Huvudtelefon, vardagar kl. 07.00–16.00, 019‑21 58 64.

Arbetsterapeut

076-551 66 20.

Administrativ assistent

Pia Sternoff, 019-21 58 62, pia.sternoff@orebro.se.

Enhetschef

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!