Berggården (entreprenad)

Berggården ligger mycket vackert i kvarteret Epidemisjukhuset vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Berggården

Berggården drivs på entreprenad åt Örebro kommun av Kosmo AB.

Boendemiljö

Vi erbjuder fina lokaler och både inne- och utemiljön lockar till samvaro. Berggården har till exempel en vacker gård som på sommaren utnyttjas flitigt och där finns det bland annat odlingslådor som lockar till samvaro och aktivitet.

Boendet består av 36 platser fördelade på tre våningar. Våning ett är gruppboende för demenssjuka, våning två är ettomvårdnadsboende och våning tre riktar sig till demenssjuka med stort omvårdnadsbehov.

Lägenheterna

På Berggården har varje boende ett eget rum med pentry och badrum. På varje våning finns stora inglasade balkonger i anslutning till kök och gemensamhetsutrymme.

Ritningar på Berggården

Här kan du se på ritningar över äldreboendet Berggården. Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Vår värdegrund

Vårt namn är vår värdegrund. Kropp och Själ med Omtanke. I verksamhetsidén tar vi fasta på det positiva och livsbejakande: "Vi erbjuder personlig vård och omvårdnad utifrån den enskildes önskan och ett meningsfullt liv med delaktighet och möjlighet att påverka. Livet ska innehålla glädje, aktivitet, öppenhet mot världen, god mat och dryck, och en vacker miljö." Med hjälp av våra tre kärnvärden tar vi ett helhetsgrepp på individen som människa.

Kropp står för det fysiska välbefinnande, det "självklara" som är första förutsättningen för ett värdigt liv. Detta kärnvärde omfattar också hälsoaspekterna, den boendes fysiska förmåga och lokalernas utformning, boendemiljön och säkerheten.

Själ handlar om den boende som unik individ: om det ständiga samtalet och vårt intresse för vem den boende egentligen är, hur man ser på livet och vad man önskar sig av det i dag. Med kärnvärdet själ visar vi respekt för de boende och bekräftar dem som individer.

Omtanke sammanfattar det sätt vi bedriver vårdarbetet. Alltid med ett vänligt, glatt och lyhört bemötande med respekt för den enskildes behov av integritet och självbestämmande. Kärnvärdet omtanke hjälper oss att skapa vår serviceglädje som ger boende och närstående ett mervärde.

Specialkompetens på demensområdet

Kosmo deltar aktivt i olika forsknings- och utvecklingsprojekt och gör denna kunskap tillgänglig för medarbetarna via ledningssystemet. På demensområdet samarbetar vi till exempel med docent Lennart Minthon på Neuropsykiatriska kliniken på UMAS i Malmö.

Samverkan

Vi samarbetar med bland annat kommunen, Anhörigcentrum, frivilliga och skolor.

Mat och måltider

Måltiden är ett viktigt inslag i det dagliga livet på Berggården. Måltidsordningen är frukost, frukt/mellanmål, lunch, mellanmål/fika/frukt, middag samt kvällsmål med olika innehåll. Utöver de vardagliga måltiderna arrangerar vi extra fina matkvällar eller festligheter som till exempel surströmmingsskiva. Till högtider såsom jul/nyår/midsommar etc. serveras den dryck som den boende önskar och är van vid. Fredags- och lördagsmys anordnas då vi byter ut veckans "vanliga" kvällsmål mot t.ex. ostbricka. Vill dina närstående delta i måltiderna är de välkomna.

Hälso- och sjukvård

På Berggården har vi en sjuksköterska dygnet runt och en arbetsterapeut finns på plats fem dagar i veckan. I övrigt jobbar undersköterskor.

Aktiviteter

Vi erbjuder olika typer av aktiviteter och tillbringar mycket tid på vår vackra gård, särskilt under sommaren. Andra aktiviteter är högläsning, kyrkobesök, musik och bakning.

Städning och tvätt

Vi städar varannan vecka, däremellan städar vi vid behov.

Pengar och värdesaker

Det finns värdeskåp på rummen.

Övrigt

På Berggården jobbar vi med egentid för dig som bor här. Det innebär att du och din kontaktperson har två timmar varje månad då ni kan göra något tillsammans.

Kontakt

Besöksadress

Besöksadress: Berggatan 48, Örebro.
Verksamhetschef 0766-77 48 61.

Avdelning 1: 0766-77 48 66.
Avdelning 2: 0766-77 48 67.
Avdelning 3: 0766-77 48 68.

Hitta till Berggården med hjälp av karta.

Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Publicerad: 28 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?