Tegelbrukets träffpunkt

Tegelbrukets träffpunkt är en av flera mötesplatser för seniorer i Örebro. Det är en öppen verksamhet som vänder sig till seniorer med syfte att skapa social samvaro.

Det finns möjligheter till olika aktiviteter och som besökare får du gärna vara med och utforma utbudet av aktiviteter. Du är även välkommen att bara träffas och umgås. Vi samarbetar också med andra aktörer.

Träffpunkten är öppen torsdagar kl. 8.30–13.30. Det finns kaffe med bröd att köpa.

Adress: Lertagsgatan 2, Örebro

Välkommen!

Torsdag (undantag vid storhelger)

kl. 9.30

Seniorgympa

kl. 10.15–11.15

Kaffe och tilltugg, 20 kr

kl. 10.15–11.15

Bordtennis

Övrigt program

Redskapsgym 60+

Måndag–fredag kl. 9–16.

Kostnad 100 kr/månad.

Kultur och samhällsinformation

Fri entré.

12 januari kl. 9.30

Vi startar gymnastiken

2 februari kl. 10.30

En bildresa i Norrland med Kjell Johansson

9 februari kl. 11

Hur behandlas cancer? Föreläsning av onkologchef Johan Ahlgren, USÖ.

9 mars kl. 10.30

En vandring på norr i Örebro med Bo Haglund

23 mars kl. 11

Balansera mera. Föreläsning av Hans Ahlborg, sjukgymnast på audiologen och syncentralen

20 april kl. 11

Visst kan man påverka sin livskvalitet efter 65+. Föreläsning av Solvige Campel och Ulrika Frycklund, kuratorer från primärvården

4 maj kl. 10.30

Tillsammans planerar vi höstens program

1 juni kl. 10.30

Våravslutning med korvgrillning

Senast uppdaterad: 18 maj 2017
Publicerad: 3 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?