Attendo hemtjänst Örebro

Plats för bild

Attendo har mångårig erfarenhet av vård och omsorg. Vi arbetar utifrån ett person­centrerat och hälsofrämjande förhåll­nings­­sätt där vi är noga med att omsorgen sker på ditt sätt. Vår vision "Att stärka individen" betyder att du ska känna dig delaktig och få stöd till självständighet, bli bemött med respekt och värme, känna dig trygg och säker samt uppleva att din livskvalitet påverkas positivt.

Utföraren är inte valbar för tillfället

Just nu kan du inte välja Attendo som ny utförare.

Attendo har över 30 års erfarenhet av hemtjänst och erbjuder allt från omsorg och måltidsservice till olika servicetjänster. För oss är det viktigt att du får hjälp så som du vill ha den – på ditt sätt. När du väljer Attendo som utförare bokar vi alltid ett hembesök hos dig för att gå igenom dina behov och önskemål.

Språkkunskaper förutom svenska

Engelska, arabiska, bosniska, tyska, franska, norska.

Omvårdnad

Vi utför omvårdnad i område Norr, alla dagar i veckan klockan 07–22.

Service

Vi utför servicetjänster i område Norr, vardagar klockan 08–16.

 

Servicetjänster


Aktiviteter

Dina önskemål styr vad vi hjälper till med. Vi erbjuder promenader, ledsagning till och från ärenden som du vill uträtta samt samvaro genom fikastunder, högläsning, kortspel med mera. Vi kan även ta promenader med din hund.

Fixartjänst

Enklare tjänster såsom byte av gardiner, proppar och glödlampor.

Fönsterputs

Vi erbjuder fönsterputs.

Inköp

Vi hjälper dig med önskade inköp inom rimligt gångavstånd.

Matlagning

Vi erbjuder matlagning, gärna tillsammans med dig.

Städning

Vi utför normalstädning i hemmet, dock inte flyttstädning.

Snöskottning

Vi utför snöskottning för hand utanför din entré.

Tvätt

Vi hjälper till med maskintvätt av dina kläder och textilier samt hänger dem på tork, stryker, manglar och sorterar in i dina garderober.

Utomhus, trädgård

Enklare trädgårdsarbeten såsom gräsklippning, krattning, lätt


ogräsrensning, vattning och häckklippning.

Trygghet och bemötande

Vi vill att du ska känna sig trygg med Attendo och bli bemött på ett personligt och professionellt sätt. Personalen bär alltid Attendo-kläder och en legitimation som visar att de kommer från oss. Vi har rutiner för säker nyckelhantering och inköpsförfarande. Vi har tystnadsplikt och följer reglerna om sekretess.

Våra gemensamma värderingar – kompetens, engagemang och omtanke – fungerar som riktlinjer för hur vi ska bemöta kunder, närstående och varandra. Ett gott bemötande har sin grund i förståelsen för att alla människor är olika och därmed har olika behov för att få en meningsfull dag.

Kontinuitet

Vi värnar om kontinuitet och trygghet, du erbjuds därför en kontaktman som är ditt stöd i vardagen. Du och kontaktmannen upprättar tillsammans en genomförandeplan, som blir vår guide till att hjälpa dig på det sättet som du vill. I den står det vad som ska göras, när, hur och av vem. Genom en god personalplanering säkerställer vi att du får träffa så få personer som möjligt.

Kompetens

Hos oss arbetar engagerade medarbetare med olika kompetenser såsom sjuk­sköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och lokalvårdare. Verksamhetschefen ansvarar för att personalen har den kompetens som krävs för att du alltid tillförsäkras en god vård och omsorg. Vi erbjuder personalen handledning och fortbildning utifrån deras individuella behov.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: Attendo Sverige AB.
Adress: Hindergårdsgatan 41, 703 81 Örebro.
Webbplats: www.attendo.se/Rynningeviken
E-post: marie.bjorklund@attendo.se

Verksamhetsansvarig: Marie Björklund, 0721‑84 48 23, telefontider kl. 07‑16.
Kontaktperson: Anna Fröjd, 019‑766 24 81, anna.frojd@attendo.se

Senast uppdaterad: 29 maj 2019
Publicerad: 12 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?