Kvalita hemtjänst AB

Plats för bild

Vi på Kvalita Hemtjänst utgår ifrån en värdegrund som bygger på att du ska kunna leva ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, nutid och framtid. Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Som kund ska du känna dig väl bemött, respekterad och behandlad på ett sätt som man själv skulle vilja bli behandlad, och omvårdnaden ska ges på ett sätt som man själv skulle vilja bli omvårdad.

Språkkunskaper förutom svenska

Syrianska, arabiska, kurdiska, turkiska, finska, dariska, bosniska, rumänska, persiska och tyska.

Omvårdnad

Vi utför omvårdnad i hela Örebro kommun, alla dagar klockan 7–22.

Vi besvarar trygghetslarm i hela Örebro kommun, alla dagar i veckan klockan 07–22.

Fixartjänst

Erbjuds inte.

Service

Vi utför servicetjänster i hela Örebro kommun, vardagar klockan 8–17.


Servicetjänster


Fönsterputs

Utföres vid behov.

Inköp

Veckohandlar tillsammans med dig eller åt dig.

Städning

Veckostädning tillsammans med dig; damning, dammsugning, rengöring av hygienutrymmen, torkning av golv och kontinuerligt hålla rent i kök och i kylskåp.

Tvätt

Vi tvättar enligt dina instruktioner eller önskemål.


Beskrivning av företaget och dess profilering

Kvalita hemtjänst är ett företag som drivs sedan 2014 och erbjuder omvårdnad och service av hög kvalitet. Dina individuella behov och önskemål samt din delaktighet står i fokus. Privatliv och personlig integritet respekteras. Du får en kontaktperson som skapar kontinuitet, trygghet och säkerhet. Vi följer fortlöpande upp omvårdnads- och serviceinsatserna för att försäkra oss om att alla utförda tjänster håller god kvalitet.

Vi kan inte erbjuda tjänster till personer som har behov av avancerad vård eller specialistkompetens inom t.ex. socialpsykiatrin, utan vi är mest kunniga inom normalt åldrande. Kontakta gärna oss för mer information.

Trygghet och bemötande

Vi bemöter dig värdigt och på ett vänligt sätt och visar respekt för din integritet. Vi är vid behov länken mellan dig och dina anhöriga. Vi har kontinuerlig och god samverkan med ansvariga sjuksköterskor inom Örebro kommun om kunder som är inskrivna i hemsjukvård samt läkemedel och insulin och delegering av dessa.

Kontinuitet

Vi eftersträvar att så få personer som möjligt involveras i din vård och omsorg. Kontakt med anhöriga sker fortlöpande och enligt önskemål.

Kompetens

Vi har lång erfarenhet inom äldrevård, omsorg och service i hemtjänst. Personalen har ett genuint engagemang och erbjuds kontinuerlig fortbildning, stöd och handledning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Vi har personal som talar många olika språk, vi försöker alltid i största möjligaste mån tillgodose dig med personal som talar ditt modersmål. Du och dina anhöriga har möjlighet att kunna påverka i en rekrytering av ny personal.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: Kvalita hemtjänst AB.
Driftsform: Fristående/privat.
Adress: Kvalita hemtjänst. Skomaskinsgatan 2, 702 27 Örebro.
Telefon: 020-10 52 00.
Telefontider: Klockan 8–17 vardagar.

E-post: info@kvalitahemtjanst.se.
Webbplats: www.kvalitahemtjanst.se.

Kontaktperson: Margareta Turan, 072‑600 67 07, 010‑405 49 80, maggan.turan@kvalitahemtjanst.se.
Verksamhetsansvarig: Mats Lindström, 020‑10 52 00, info@kvalitahemtjanst.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!