Good Service Superglans AB

Plats för bild

Good Service är ett kosmopolitiskt företag med mångspråkig personal. Vi har en arbetsterapeut. Vi är godkänd leverantör av Örebro kommun.

Språkkunskaper förutom svenska

Persiska, dari, somaliska, kurdiska, arabiska, tigrinja, bosniska, vietnamesiska, finska, albanska och engelska.

Omvårdnad

Vi utför omvårdnad i hela Örebro kommun, alla dagar i veckan klockan 7–22.

Fixartjänst

Vi utför fixartjänst i hela Örebro kommun, måndag–fredag kl. 8–18.

Service

Vi utför servicetjänster i hela Örebro kommun, måndag–fredag kl. 8–18.


Servicetjänster


Fönsterputs

Vi erbjuder fönsterputs.

Inköp

Vi erbjuder inköp.

Städning

Vi erbjuder städning.

Tvätt

Vi erbjuder tvätt.

Tilläggstjänster

Som privat utförare utför vi flytt­städning, grovstädning och övriga fixartjänster.

Trygghet

Trygghet inger en känsla av välmående och säkerhet. Vad som gör att vi känner oss trygga skiljer sig åt mellan olika personer. Att ha kontroll över situationen, ha möjlighet att göra sig förstådd och förstå sin omgivning är en viktigt förutsättning för trygghet.

Bemötande

För att skapa ett gott bemötande har vi nedanstående principer:

  1. Personalen är lyhörd och empatisk i mötet med dig.
  2. Arbetet organiseras så att personalen får tid att lyssna till och samtala.
  3. Personalen verkar för att bemötandet upplevs respektfullt

Kontinuitet

Vår uppgift är att överblicka hela din vårdsituation och därigenom skapa trygghet, kontinuitet och samordning. För att uppnå en god kontinuitet och samverkan, skapar vi arbetsteam, vi har rutiner för när en fast kontaktperson bör utses, vilken personal som kan ta på sig en sådan uppgift samt vilken typ av uppgift som kan ingå i uppdraget. Vi ser till att du i första hand få hjälp från en och samma person, den du trivs bra och känner dig trygg med.

Kompetens

Vi har undersköterskor, vårdbiträden och en legitimerade arbetsterapeut.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: Good Service Superglans AB.
Driftsform: Aktiebolag.
Adress: Restalundsvägen 23, 703 16 Örebro.
Telefon: 019–27 27 77.
Telefontider: Måndag–fredag kl. 08–15, övrig tid ring mobilnummer.
Webbplats: www.goodservice.se
E-post: godservice@ymail.com
Verksamhetsansvarig: Behnaz Afshar 076-169 17 77.

Kontaktpersoner : Aryan Kalantarzadeh, 073–777 27 79. Josefine Halldén 076-006 60 73.

Senast uppdaterad: 18 december 2019
Publicerad: 12 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?