Good Service Superglans AB

Plats för bild

Good Service är ett väletablerat företag som funnits på marknaden sedan 2009. Vi utför omsorg- och service insatser enligt avtal med Örebro kommun men även på rutavdrag privat. Vi har möjlighet att erbjuda våra tjänster på flertalet olika språk och har vårdutbildad personal både i ledningspositioner och ute hos kunderna. Vi anser att det är viktigt med ett tryggt och säkert bemötande av våra kunder och arbetar därför aktivt med att vidareutbilda vår personal med de aktuella utbildningar som finns att tillgå inom vård- och omsorg. Vi sätter individens behov i centrum, och utgår från kundens önskemål när vi planerar insatser.

Språkkunskaper förutom svenska

Persiska, dari, somaliska, kurdiska, arabiska, tigrinja, vietnamesiska, finska, albanska och engelska.

Omvårdnad

Vi utför omvårdnad i hela Örebro kommun, alla dagar i veckan klockan 07–22.

Vi besvarar trygghetslarm i hela Örebro kommun, alla dagar i veckan klockan 07–22.

Fixartjänst

Vi utför fixartjänst i hela Örebro kommun, vardagar kl. 08–17.

Service

Vi utför servicetjänster i hela Örebro kommun.


Servicetjänster


Fönsterputs

Vi erbjuder fönsterputs, vardagar kl. 08–17.

Inköp

Vi erbjuder inköp, vardagar kl. 08–18.

Städning

Vi erbjuder städning, vardagar kl. 07–17.

Tvätt

Vi erbjuder tvätt, vardagar kl. 07–18.

Trygghet och bemötande

Trygghet inger en känsla av välmående och säkerhet. Vad som gör att vi känner oss trygga skiljer sig åt mellan olika personer. Att ha kontroll över situationen, ha möjlighet att göra sig förstådd och förstå sin omgivning är en viktigt förutsättning för trygghet.

För att skapa ett gott bemötande har vi nedanstående principer:
1. Personalen är lyhörd och empatisk i mötet med dig.
2. Arbetet organiseras så att personalen får tid att lyssna till och samtala.
3. Personalen verkar för att bemötandet upplevs respektfullt.

Kontinuitet

Vår uppgift är att överblicka hela din vårdsituation och därigenom skapa trygghet, kontinuitet och samordning. För att uppnå en god kontinuitet och samverkan, skapar vi arbetsteam, vi har rutiner för när en fast kontaktperson bör utses, vilken personal som kan ta på sig en sådan uppgift samt vilken typ av uppgift som kan ingå i uppdraget. Vi ser till att du i första hand få hjälp från en och samma person, den du trivs bra med och känner dig trygg med.

Kompetens

Vi har undersköterskor, vårdbiträden och två legitimerade arbetsterapeuter.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: Good Service Superglans AB.
Driftsform: Aktiebolag.
Adress: Restalundsvägen 23, 702 16 Örebro.
Telefon: 019-27 27 77.
Telefontider: Måndag–fredag kl. 07–18.

Webbplats: www.goodservice.se.
E-post: godservice@ymail.com.

Verksamhetsansvarig: Behnaz Afshar, 076-169 17 77.

Kontaktpersoner :
Aryan Kalantarzadeh, 073‑777 27 79,  godservice@ymail.com
Malin Lantz, 076-002 66 03, arbetsterapi.godservice@gmail.com
Josefine Halldén, 076‑006 60 73, goodjosefinehallden@gmail.com

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!