Betjäna staden

Plats för bild

Betjäna Staden finns för att betjäna dig och vara en hjälpande hand i din vardag. Genom våra insatser vill vi främja människors livskvalité i livets olika perioder och skeenden. Betjäna Stadens Vård och Omsorg är en organisation som vilar på kristen värdegrund. Vi jobbar aktivt med att erbjuda dig ett utbud av meningsfulla aktiviteter.

Språkkunskaper förutom svenska

-

Omvårdnad

Vi utför omvårdnad i hela Örebro kommun.

Fixartjänst

Vi utför fixartjänst i hela Örebro kommun, måndag–fredag klockan 8–18.

Service

Vi utför servicetjänster i hela Örebro kommun, måndag-fredag klockan 8–18.


Servicetjänster


Fönsterputs

Vid fönsterputs ingår torkning av all målning samt fönsterbrädor.

Inköp

Inköp i valfri affär, du väljer om du vill följa med.

Städning

Städning/storstädning löpande eller vid behov.

Tvätt

Tvätt, strykning och mangling löpande eller vid behov.

Trygghet och bemötande

I bemötande, attityder och handling har vi som utgångspunkt att alla människor behandlas lika med respekt för deras person och livssituation. Vi är lyhörda för dina önskemål och jobbar utifrån antagandet att du vet bäst hur tjänsterna ska utföras i ditt eget hem.

Vi arbetar utifrån en kristen värdegrund: Allt vad ni vill att människorna ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Kompetens och kontinuitet

Vår personal har kompetens, erfarenhet och goda kunskaper av de tjänster vi erbjuder och genomgår kontinuerlig kompetensutveckling för att möta dina kvalitetskrav. Vår målsättning är att alla tjänster du har behov av utförs av samma behöriga personal.

Tack för att du väljer oss!

För att visa att vi värdesätter dig som person och som kund hos oss, bjuder vi dig på jul- och påskfika i samband med helgerna.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: Betjäna staden.
Besöksadress: Västra Vintergatan 31.
Webbplats: www.betjanastaden.se/
E-post: angela.berger@betjanastaden.se

Verksamhetschef: Angela Berger, 070‑390 78 38, 076‑269 69 13.

Senast uppdaterad: 20 januari 2020
Publicerad: 12 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?