AK Assistans AB

Plats för bild

Våra kunder ska känna sig trygga hos oss. Det innebär bland annat att vi alltid svarar. Vid akuta situationer så har vi jour­verksamhet. Alla som arbetar hos oss har erfarenhet och goda referenser.

Utföraren är inte valbar för tillfället

Just nu kan du inte välja AK Assistans AB som ny utförare.

Dagar och tider

Alla dagar, kl. 07 till 17.

Språkkunskaper förutom svenska

Arabiska, kurdiska, persiska och syrianska.

Omvårdnad

Erbjuds inte.

Fixartjänst

Vi utför fixartjänst i hela Örebro kommun, alla dagar i veckan klockan 07–17.

Du kan få hjälp med:

  • Sätta upp gardiner och tavlor.
  • Byta glödlampor, proppar och batterier till brandvarnare.
  • Utföra tunga lyft, hämta saker till och från vind och källare (ej piano).

Service

Vi utför servicetjänster i hela Örebro kommun, vardagar klockan 07–17.


Servicetjänster


Fönsterputs

Vi anpassar oss så mycket som möjligt till dina önskemål. Vi är noga med fönsterputsningen. Vi putsar fönster exakt efter dina önskemål.
Vi erbjuder inte fönsterputs på fasta fönster, eller andra varianter av fönster som är på högre höjd, och som inte kan putsas med vanlig stege och behöver kran. OBS! vi putsar fönster i maximalt 4 timmar per år.

Inköp

Inköp enligt ditt önskemål, antingen utifrån din inköpslista eller så följer vi med dig till affären så att du kan handla själv om du vill. OBS! vi handlar matvaror i maximalt tre timmar per månad.

Städning

Dammsugning, dammtorkning, avtorkning av kök, badrum/dusch om
vi inte kommer överens om något annat tillsammans med dig. Vi utför inte
flyttstädning. Vi skakar mindre mattor. OBS! städning maximalt upp till tre timmar per månad.

Tvätt

Maskintvätt och torkning av tvätt. Mangling och strykning. Byte till rena sängkläder. Vi hjälper dig att plocka in din rena tvätt i skåp och garderober om du vill. OBS! Tvätt av kläder maximalt tre timmar per månad.


Trygghet

Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer kontinuitet i insatser, t.ex. genom att ta hänsyn till ditt önskemål om vem som återkommande ska hjälpa till med insatser. Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att de insatser som ges är lättillgängliga och att det är enkelt för dig att komma i kontakt med ansvarig personal.

Personalen uppmärksammar sådant som skapar oro eller ovisshet hos dig och kommer överens med dig om vad som ska göras för att du ska känna dig trygg. Alla som arbetar hos AK Assistans AB har tystnadsplikt. Personalen identifierar sig med sitt tjänstekort och arbetskläder. Det är frivilligt att lämna ut nycklar och koder. Nycklarna ska inte märkas med namn eller adress utan på något annat sätt som ska finnas i AK Assistans ABs nyckelförteckningar. Nycklarna ska vara säkert förvarade och det bör finnas tydliga regler och försäkringar för om nycklar försvinner, t.ex. att företaget omedelbar bekostar ett lås byte.

Bemötande

Som kund ska du känna dig välkommen och bli väl bemött oavsett ärende eller fråga. Att ta sig tid att lyssna och tänka sig in i din frågeställning. Vi lyssnar på dig och tar dina synpunkter på allvar. Att ta dina behov på allvar. Snabb återkoppling via e-post, brev eller telefon.

Kontinuitet

Du får du en kontaktperson hos oss, du och kontaktpersonen planerar tillsammans hur du vill ha tjänsterna utförda och av vem. Din kontaktperson skriver ner detta i en genomförandeplan. Du kan ändra i din planering när du vill. Det är du som bestämmer vad vi ska göra när vi kommer hem till dig. All planering och utförande utgår från att du ska möta samma medarbetare i så stor utsträckning som möjligt.

Kompetens

Vi har arbetat inom vården och med funktionshindrade sedan 2004. Våra medarbetare har god erfarenhet och goda kunskaper inom hemtjänst. Personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna samt att personalen ges förut­sättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet.

Personalen har utbildning inom vården, som vårdbiträde och undersköterska. All personal har genomfört webbutbildningar.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: AK Assistans AB.
Adress: Näset 217, 705 94 Örebro.
Telefontider: Dygnet runt.
Webbplats: www.grovstad.se
E-post: grovstad@gmail.com

Verksamhetsansvarig: Adam Kashani, 070–799 99 36. grovstad@gmail.com
Kontaktperson: Shahla Hariry 070–741 05 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!