AK Assistans AB

Plats för bild

Våra kunder ska känna sig trygga hos oss. Det innebär bland annat att vi alltid svarar. Vid akuta situationer så har vi jour­verksamhet. Alla som arbetar hos oss har erfarenhet och goda referenser. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst, boende­stödjare och boendeassistent.

Språkkunskaper förutom svenska

Kurdiska och persiska.

Omvårdnad

Erbjuds inte.

Fixartjänst

Erbjuds inte.

Service

Vi utför servicetjänster i hela Örebro kommun, vardagar klockan 07–17.


Servicetjänster


Fönsterputs

Vi utför professionell fönsterputsning med kvalitet. I fönsterputsning ingår insida, utsida och mellan glasen. Torkning av all målning samt fönsterbrädor.

Inköp

Vi hjälper dig med inköp enligt ditt önskemål, antingen utifrån din inköpslista eller så följer vi med dig till och från affären så att du kan handla själv om du vill. Upp till 4 timmar per månad.

Städning

Dammsugning, dammtorkning, torkning av golv, rengöring av kök och badrum. Vi skakar mindre mattor. Vi utför inte flyttstädning.

Tvätt

Maskintvätt och torkning av tvätt. Mangling och strykning. Byte till rena sängkläder. Vi hjälper dig att plocka in din rena tvätt i skåp och garderober om du vill.

 

Trygghet

Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer kontinuitet i insatser, t.ex. genom att ta hänsyn till ditt önskemål om vem som återkommande ska hjälpa till med insatser. Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att de insatser som ges är lättillgängliga och att det är enkelt för dig att komma i kontakt med ansvarig personal.

Personalen uppmärksammar sådant som skapar oro eller ovisshet hos dig och kommer överens med dig om vad som ska göras för att du ska känna dig trygg. Alla som arbetar hos AK Assistans AB har tystnadsplikt. Personalen identifierar sig med sitt tjänstekort och arbetskläder. Det är frivilligt att lämna ut nycklar och koder. Nycklarna ska inte märkas med namn eller adress utan på något annat sätt som ska finnas i AK Assistans ABs nyckelförteckningar. Nycklarna ska vara säkert förvarade och det bör finnas tydliga regler och försäkringar för om nycklar försvinner, t.ex. att företaget omedelbar bekostar ett lås byte.

Bemötande

Som kund ska du känna dig välkommen och bli väl bemött oavsett ärende eller fråga. Att ta sig tid att lyssna och tänka sig in i din frågeställning. Vi lyssnar på dig och tar dina synpunkter på allvar. Att ta dina behov på allvar. Snabb återkoppling via e-post, brev eller telefon.

Kontinuitet

Du får du en kontaktperson hos oss, du och kontaktpersonen planerar tillsammans hur du vill ha tjänsterna utförda och av vem. Din kontaktperson skriver ner detta i en genomförandeplan. Du kan ändra i din planering när du vill. Det är du som bestämmer vad vi ska göra när vi kommer hem till dig. All planering och utförande utgår från att du ska möta samma medarbetare i så stor utsträckning som möjligt.

Kompetens

Vi har arbetat i hemtjänst och omsorg av äldre och funktionshindrade sedan 2004. Våra medarbetare har god erfarenhet och goda kunskaper i vård och omsorg. Personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna samt att personalen ges förut­sättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet.

Personalen har utbildning inom vården, som vårdbiträde och undersköterska. All personal har genomfört webbutbildningar.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: AK Assistans AB.
Adress: Sandtäppevägen 9, 702 33 Örebro.
Telefontider: Dygnet runt.
Webbplats: www.grovstad.se
E-post: grovstad@gmail.com

Verksamhetsansvarig: Adam Kashani, 070–799 99 36. grovstad@gmail.com
Kontaktperson: Shahla Hariry 070–741 05 00. akassistans001@gmail.com

Senast uppdaterad: 7 februari 2020
Publicerad: 12 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?