På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Nytt valfrihetssystem för omvårdnad

Under nästa år byter Örebro kommun valfrihetssystem för omvårdnads­tjänster för att förbättra kvaliteten för dig som har biståndsbeslut om omvårdnad. I höst kommer du att behöva välja ny utförare för omvårdnaden. Servicetjänsterna fortsätter på samma sätt som idag.

Från den 15 april 2020 kommer det att finnas sex utförare av omvårdnads­tjänster: kommunen och fem upphandlade privata utförare. Samma utförare ansvarar förutom för omvårdnad (personlig vård, tillsyn, stöd vid måltider med mera) även för stöd inom hälso- och sjukvård, stöd på natten och trygghetslarm.

Servicetjänster och mattjänst påverkas inte

Inga förändringar görs när det gäller servicetjänster (städning, tvätt, inköp med mera), eller mattjänst (lunchlåda). Dessa tjänster fortsätter som förut.

Du som bor i vård- och omsorgs­boenden berörs inte heller.

Du som har biståndsbeslut om omvårdnad behöver välja utförare

Du som har biståndsbeslut om omvårdnad kommer under hösten att behöva välja vilken utförare du vill ha i det nya systemet. Under hösten kommer du att få ett brev med mer information om valet, till exempel hur du gör för att välja och vad som händer om du inte gör något val.

Den utföraren som du får för omvårdnad kommer att ansvara för stödet dygnet runt. Utföraren ansvarar även för att besvara larm, om du har trygghetslarm, samt för det stöd som du eventuellt behöver inom hälso- och sjukvård.

Frågor och svar om att välja utförare

Ska jag välja utförare om jag bara har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, eller bara har trygghetslarm?

Nej, du som bara behöver hälso- och sjukvårdsinsatser, eller bara har beslut om trygghetslarm kommer att få stöd från kommunen precis som idag. Det är bara du som har ett biståndsbeslut om omvårdnad som kommer att välja utförare.

Kommer alla att behöva välja ny utförare av omvårdnad?

Ja, alla kunder med biståndsbeslut om omvårdnad kommer att få välja utförare bland de sex utförare som kommer att finnas.

När kommer jag att få välja?

När det är klart vilka utförarna blir kommer vi att skicka information till dig om hur du gör för att välja. Planen är att det ska vara klart i oktober, förutsatt att beslutet inte överklagas.

När vet jag vilka utförarna blir?

Planen är att det ska vara klart i oktober.

Kommer jag att kunna hitta en utförare som passar mig?

Att antalet utförare blir färre bör inte påverka möjligheten att välja en utförare som passar de egna behoven och preferenserna. Pensionärsorganisationerna har påtalat att det vore önskvärt med färre utförare än i dag för att stärka möjligheten att göra underrättade val.

Vad händer om jag inte vill välja? Kommer det att finnas ett system för icke-val även efter 15 april 2020?

Exakt hur det kommer att se ut vid första valet av utförare nu under hösten är inte specificerat än, men för de nya kunder som kommer till efter det kommer det att finnas ett icke-valsalternativ: om man inte väljer utförare själv blir man placerad hos den utförare som för närvarande har lägst tilldelning i förhållande till sin andel.

Kommer min utförare att finnas kvar när kommunen sätter igång det nya systemet?

Det vet vi inte idag. De nya utförarna blir klara först i oktober (förutsatt att beslutet inte överklagas). Det kommer att finnas sex utförare att välja på när det gäller omvårdnadstjänster. Servicetjänsterna kommer att fungera som idag.

Måste makar ha samma utförare?

Nej, varje person får välja utförare.

Övergången till ny utförare sker 15 april 2020

Den 15 april 2020 kommer utförarna i det nya valfrihetssystemet att ta över stödet till de kunder som valt dem.

Frågor och svar om övergången till ny utförare

Hur kommer det att fungera med övergången till en ny utförare?

Exakt hur det kommer att gå till kommer vi att planera tillsammans med de nya utförarna för att det ska bli så bra som möjligt för dig som kund. Övergångar sker dagligen även idag när man byter utförare och när utförare avslutar sitt uppdrag hos Örebro kommun, så i grunden finns det bra rutiner att utgå ifrån.

Hur många kunder kommer respektive utförare kunna ta emot?

Det är den andel som respektive utförare har som styr hur många kunder man ska kunna ta emot. Kommunen kommer att ha en andel på 50 % och de fem privata utförarna kommer att ha 10 % var.

Kommer jag att kunna byta utförare efter att jag har valt?

Ja, du kan lämna in önskemål om att byta när som helst och utföraren kommer då att ta över insatserna hos dig inom tio helgfria vardagar från att omvalet administrerats, förutsatt att det finns plats. Om det är fullt kan du ställa dig i kö tills det finns plats.

Förändringen ska ge dig som kund bättre kvalitet

Syftet med det nya valfrihetssystemet är att förbättra kvaliteten för dig som omvårdnadstagare genom att skapa förutsättningar för långsiktig planering och ekonomisk stabilitet för utförarna.

Frågor och svar om förändringen

Vad kommer att skilja mot i dag hur ett företag blir utförare?

I nuvarande valfrihetssystem, som baseras på lagen om valfrihet (LOV), kan alla företag som vill ansöka om att bli utförare av omvårdnadstjänster hos kommunen. De som uppfyller kraven blir godkända. Man kan vara utförare så länge man vill och uppfyller kommunens krav.

I det nya valfrihetssystemet, som baseras på lagen om upphandling (LOU), kommer kommunen att upphandla fem privata utförare för en viss period. Företagen får lämna anbud och kommunen väljer de företag som bedöms som bäst utifrån de krav som är ställda.

Varför ändrar kommunen på systemet för omvårdnadstjänster?

Kommunen vill med det här beslutet förbättra kvaliteten för dig som omvårdnadstagare genom att skapa bättre planeringsförutsättningar samt ordning och reda i ekonomin för utförarna. Det ska göra det lättare att arbeta långsiktigt.

Genom att samma utförare har hand om stödet under hela dygnet och även hälso- och sjukvårdsinsatser samt besvarande av larm förbättras också förutsättningarna för samarbete runt personen och förutsättningarna att arbeta med ett rehabiliterande arbetssätt.

Det finns flera problem med nuvarande system, men bland annat är det ett stor in- och utflöde av utförare som innebär minskad kontinuitet för individen och ökad administration för kommunen.

Leverantörerna ska vara upphandlade i oktober

I maj blir förfrågningsunderlaget offentligt och i oktober ska det vara färdigt vilka företag som blir utförare.

Frågor och svar om upphandlingen av leverantörer

Vad är viktigt när ni väljer leverantörer?

Det är kvaliteten i omvårdnaden och hälso- och sjukvårdsinsatserna som är det viktigaste.

Preliminär tidplan

  • 2 maj–17 juni 2019: Annonsering av upphandling, förfrågningsunderlag offentligt.
  • Oktober 2019: Beslut om utförare, därefter ska du som kund välja vilken utförare du vill ha.
  • 15 april 2020: Det nya valfrihetssystemet börjar gälla.

Kontakt och mer information

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Servicecenter på 019‑21 10 00.

Du som har biståndsbeslut om omvårdnad kommer att få mer information om hur du kan välja utförare när det är beslutat vilka utförarna blir. Då kommer vi också att erbjuda informationsträffar.

ikon teckenspråk
Senast uppdaterad: 5 juni 2019

Publicerad: 2 maj 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se