Karlslundsgården

Det nya vård- och omsorgsboendet som byggs på Gäddestavägen utformas för framtidens äldreomsorg. Bygget handlar inte bara om att skapa fler platser, utan också om att möta framtidens nya förväntningar från allt fler äldre. Här satsar vi på att skapa trygghet och självständighet genom att använda och förbereda för digitala lösningar och ny teknik. 

Illustration Karlslundsgården

Illustration Karlslundsgården - nytt vård- och omsorgsboende för framtidens äldreomsorg. Clarus arkitekter.

Ett boende för nya behov och med nya möjligheter

Karlslundsgården byggs med förutsättningar att möta de förändringar i samhället, som påverkar hur äldreomsorgen kommer att bedrivas i framtiden. Det handlar om fler äldre som också har nya krav på vad äldreomsorgen ska leverera. I boendet används digitala möjligheter för att bidra till ökad trygghet, säkerhet och självständighet och det genomsyrar såväl verksamhetens arbetssätt och intresse som lokalutformning.

En del av verksamheten kommer att ha teckenspråksinriktning. Huset beräknas stå klart i slutet av 2018.

Om boendet

Boendet byggs på Gäddestavägen 2 i Karlslund.

Örebro kommun blir hyresgäst och förmedlar bostäderna. Huset ägs och byggs av ÖBO Omsorgsfastigheter AB och totalentreprenör är NCC.

Det fem våningar höga huset ska inrymma 68 bostäder fördelade på åtta avdelningar, gemensamma ytor, personalutrymmen samt en gård i söderläge. I trädgården planeras för växthus, odlingar, lusthus, en liten damm och sittplatser. På alla våningar finns flera gemensamma balkonger.

Övrig information om boendet

 • Möjlighet till vård på teckenspråk.
 • Hemlik, trevlig boendemiljö.
 • Trygg och säker utemiljö.
 • 68 lägenheter, varav fyra lägenheter för parboende på bottenplanet med egen uteplats.
 • Fem våningar.
 • Möjlighet att flexibelt förändra inriktningar utifrån behov.
 • Egna lägenheter med eget kontrakt.

Övriga lokaler i huset

 • Ett stort aktivitetsrum.
 • Administrativa lokaler.
 • Personalutrymmen.
 • Två avdelningar per våning. Varje avdelning har ett gemensamhetskök med matrum och rum för samvaro.

Inriktning teckenspråk

Det kommer att finnas upp till 16 platser med teckenspråksinriktning. Planer finns också på aktiviteter på teckenspråk som är öppna även för dem som inte bor i huset.

Användning av digitala möjligheter

En hel del tekniska lösningar är planerade från början i huset, men huset är också förberett för att kunna använda och utveckla ny teknik framöver. I samarbete med Alfred Nobel Science Park och Universitetet kommer det att finnas möjlighet till testmiljöer av ny teknik (att vara med och prova helt ny teknik i testmiljöer) i boendet.

Den teknik som är planerad hittills är avstämd med olika intressegrupper (medarbetare, kommunala pensionärsrådet, Dövas pensionärsförening). De har fått information och möjlighet att lämna synpunkter.

Digitala lösningar i huset

 • Hörteknik (SLS-teknik) – dvs. en typ av utvecklade hörselslingor.
 • Sensorgolv.
 • Tyst kallelselarm.
 • Nyckelfritt.
 • WiFi i hela huset och delar av utemiljön.
 • Smarta funktioner i TV, t.ex. apple-TV och Chromecast.
 • Intern informationskanal för hyresgäster.
 • Utbildningar för hyresgäster i t.ex. Facebook, Skype och andra digitala möjligheter som finns.

Sensorgolv

 • Ökad trygghet för hyresgäster.
 • Individanpassad användning av funktionerna.
 • Minskad störning för hyresgäster nattetid, ökad effektivitet för nattpersonal.
 • Nattbelysning i golvsockel tänds vid uppstigning.
 • Minskad tid och kostnad för administration av tilläggshjälpmedel i lägenheten.
 • Hemmalik miljö, systemet syns inte.
 • Minska antalet fall och fallrelaterade skador.

Visning i Virtual Reality-miljö

Här besöker 80-åriga Börje nya äldreboendet med VR-glasögon

Referensgrupp

En referensgrupp finns knuten till bygget av boendet med deltagare från de kommunala pensionärsråden på både central och lokal nivå, från de dövas pensionärsförening och från tillgänglighetsrådet.

Önskemål om plats på boendet

Platser till boendet fördelas från kommunens ordinarie kö till vård- och omsorgsboenden. När du ansöker om plats kan du lämna önskemål om var du vill bo och önskemålen tillgodoses så långt som möjligt.

Mer information om hur du ansöker om plats.

Följ bygget via webbkamera

Webbkameran tar en ny bild på bygget var femte minut.

Se den senast tagna bilden på bygget av Karlslundsgården.

Se bilder från de senaste 24 timmarna från bygget av Karlslundsgården.

Kontakt

Adress

Gäddestavägen 2, Örebro

Hitta till Karlslundsgården med hjälp av karta.

Kontaktuppgifter

E-post: karlslundsgarden@orebro.se

Enhetschef Andreas Källdén, 019-21 47 50, andreas.kallden@orebro.se

Enhetschef Lise Frederiksen-Bach, 019-21 47 55, lise.frederiksen.bach@orebro.se

Senast uppdaterad: 2 oktober 2018
Publicerad: 25 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?