Södermalmshemmet

Södermalmshemmet ligger nära stadens centrum, har 108 lägenheter och tolv avdelningar fördelade på två sexvåningshus.

Södermalmshemmet, entré

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Aktuell information

För dig som vill ha videosamtal med närstående på vård- och omsorgsboende – här finns en guide som visar hur du kommer igång med videosamtal.

Besök på vård- och omsorgsboende

Regeringen har beslutat att det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden tas bort från och med 1 oktober 2020. Trots att besöksförbudet hävs, finns ett antal rekommendationer du som anhörig behöver följa om du gör ett besök på våra boenden i Örebro kommun.

  • Stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
  • Personer över 70 år och andra riskgrupper bör begränsa sina fysiska kontakter.
  • Tänk på att ha en god handhygien inför, under och efter besöket.
  • Alla besök ska bokas i förväg – kontakta det aktuella boendet.
  • Besök sker i hyresgästens lägenhet eller utomhus, inte i allmänna utrymmen på boendet. Antalet besökare som kan komma samtidigt kan variera, eftersom det måste finnas möjlighet att hålla avstånd under besöket. Detta stäms av med personalen på det aktuella boendet. För besök i hyresgästens lägenhet rekommenderas en liten krets där avstånd är möjligt.
  • Vid besöket tar personalen emot dig på eller utanför avdelningen. Där kommer du att få information om vilka rutiner som gäller på just det boendet, till exempel var det finns handsprit. Personalen kommer även att ställa några frågor till dig för att kontrollera att du inte har symtom på covid-19.
  • Besökare, hyresgäst som får besök samt personal ska hålla ett säkert avstånd till varandra på minst 1,5–2 meter.
  • Det går bra att ta med till exempel fika, presenter eller blommor.

Varje boende har lokala besöksrutiner, vilket betyder att besöksrutinerna kan skilja sig något mellan olika boenden. Lokala besöksrutiner kan komma att ändras vid eventuella smittutbrott.

Välkommen att höra av dig till aktuellt boende om du har frågor, eller om du vill boka ett besök!

Här finns mer information med anledning av coronaviruset.

Vi ställer om till mer utomhusaktivitet

Besök av volontärer och anordnade kulturarrangemang inomhus är inställda vid vård- och omsorgsboenden tills vidare. Vi ställer om till mer utomhusaktivitet!

Boendemiljö

Nio avdelningar är gruppboenden för personer med demenssjukdom och två avdelningar är vårdboenden för personer med demenssjukdom. En avdelning är för personer med somatisk sjukdom.

Lägenheterna

Varje avdelning består av nio lägenheter. Varje lägenhet har ett pentry, dusch samt toalett. På varje avdelning finns ett gemensamt kök och allrum. Varje lägenhet och alla gemensamhetsutrymmen är också utrustade med sprinklersystem. Mellan husen finns en stor gemensam trädgård.

Film från Södermalmshemmets festliga Nobelmiddag 2019

Vår målsättning

På Södermalmshemmet lever vi värdegrunden varje dag. Våra boende får en god individuell vård och omsorg, en meningsfull vardag, delaktighet och valfrihet i en trygg och säker miljö. De boende får en säker hälso- och sjukvård samt ett professionellt bemötande. Vi arbetar med ett rehabiliterande arbetssätt, med kompetent personal som har rätt utbildning.

Personal

På varje avdelning arbetar det nio omvårdnadspersonal. Dagtid arbetar 2–3 omvårdnadspersonal på varje avdelning, kvällstid är det 2 omvårdnadspersonal och nattetid 1 omvårdnadspersonal. Den höga bemanningen nattetid gör att vi skyndsamt kan möta upp den som är i behov av omvårdnad, stöd och hjälp på natten. Därutöver har vi även en undersköterska med löparfunktion på natten som är behjälplig.

Vår personal är delaktig och engagerad och kvalitetsarbete sker i en strukturerad form och dokumenteras. Vi arbetar med ett nära ledarskap genom att vi har sjuksköterskor med arbetsledaransvar på varje avdelning.

Hälso- och sjukvård

Det finns sjuksköterska dag- och kvällstid, nattetid servas boendet av en sjuksköterskepatrull. Alla boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Läkare kommer till boendet två gånger i veckan och kan vid behov även göra hembesök. Södermalmshemmet har två arbetsterapeuter och en sjukgymnast som vid behov arbetar med rehabilitering och tillgodoser behovet av hjälpmedel. Alla boende har rätt till subventionerad tandvård samt kostnadsfri munvårdsbedömning en gång per år. På Södermalmshemmet finns det även ett demensteam som används i demensvården.

Samverkan

Samverkan sker mellan den boende, närstående och personal genom ankomstsamtal, kontaktmannaskap, vårdplaneringar och anhörigträffar. Språk som talas av personalen på Södermalmshemmet är bland annat arabiska, bosniska, finska, franska, syrianska, somaliska, turkiska och serbokroatiska

Mat och måltider

På Södermalmshemmet värdesätter vi maten och matsituationen högt. Vi serverar frukost, lunch och middag samt eftermiddagskaffe mellanmål, kvälls- och nattmål. Huvudkomponenterna till lunch och middag tillagas i Skebäcksköket, tillbehören tillreder vi själva. Alla måltider ingår i kostavgiften. Du väljer själv om du vill äta i den gemensamma matsalen eller i din egen lägenhet.

Meny

Meny för vård- och omsorgsboende med alternativ.

Om du vill se rättens ingredienser – klicka på pilen till höger.

Om du vill prenumerera på menyn i din kalender – klicka på "Kalender".

Aktiviteter

Kontaktpersonerna har huvudansvaret för de individuella aktiviteter som önskas men vi har även ett kulturombud som anordnar gemensamma aktiviteter varje vardageftermiddag såsom exempelvis herrträffar, sittgymnastik och promenadgrupper. Vi samarbetar även med ideella föreningar och skolor i samband med aktivitet. Här finns även en samlingssal som används vid högtider och andra tillfällen.

Städning och tvätt

Städning av lägenhet sker en gång varannan vecka samt vid behov. Tvättmaskin och torktumlare finns på varje våning och sköts gemensamt.

Pengar och värdesaker

Om den boende inte utför sina ekonomiska ärenden själv, behöver vi veta vem som gör det. Kontaktpersonerna är ansvariga för redovisning av kontanter till den boende eller till den som hjälper till med ekonomin.

Stöd till anhöriga

Utifrån behov har vi anhörigråd. Anhörigrådet består av anhöriga som vill vara delaktiga på ett mer övergripande
sätt i verksamheten. Rådet träffas regelbundet men bestämmer själva hur ofta.

Rådet avgör också själva om vad de vill prata om på sina träffar, det kan handla om bemanningen på Södermalmshemmet, kost eller annat de tycker är aktuellt.

Rådet kan bjuda in chefer som kan informera och svara på frågor. Det är öppet för alla anhöriga till boende på Södermalmshemmet att gå med i rådet. Vill du gå med? Kontakta ansvarig enhetschef.

Kontakt

Besöksadress

Skomakaregatan 4–6, Örebro.

Hitta till Södermalmshemmet med hjälp av karta.

Telefonnummer

Enhetschefer

Administrativ assistent

Kristina Andersson, 019-21 32 19 (till 30 mars 2021).

Administratör

Birgitta Björnram, 019-21 32 10  (till 30 maj 2021).

Arbetsterapeut

019-21 46 79, 019-21 32 56.

Avdelningar

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!