Skebäcksgården

Skebäcksgården ligger vackert beläget intill Wadköping och Stadsparken på Öster i Örebro. Hela boendet är i markplan i samma fastighet som Skebäcks vårdcentral.

Skebäcksgården

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Aktuell information

2020-04-21 Informationsbrev till anhöriga om coronaviruset. (pdf, 107 kB)

2020-03-27 Informationsbrev till anhöriga om coronaviruset. (pdf, 113 kB)

För dig som vill ha videosamtal med närstående på vård- och omsorgsboende – här finns en guide som visar hur du kommer igång med videosamtal.

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden för att begränsa smittspridningen av coronaviruset

För att begränsa smittspridningen av coronaviruset så tillåter vi till och med den 31 augusti inte besök på våra boenden eller verksamheter inom vård och omsorg. Ta i första hand kontakt med boende och personal via telefon eller e-post.

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Här finns mer information med anledning av coronaviruset.

Vi ställer om till mer utomhusaktivitet

Besök av volontärer och anordnade kulturarrangemang inomhus är inställda vid vård- och omsorgsboenden tills vidare. Vi ställer om till mer utomhusaktivitet!

Boendemiljö

Den vackra utemiljön skapar förutsättningar för god utevistelse. Skebäcksgården är ett vård- och omsorgsboende med 59 platser fördelat på fyra grupper/avdelningar; tre grupper för somatiskt vårdboende med 16+16+19 platser, En grupp för korttidsvård med totalt 8 platser där 6 platser är utredningsplatser och 2 palliativa trygghetsplatser.

Sammanlagt tjänstgör cirka 74 medarbetare fördelade på vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, administratör, serviceassistenter och två enhetschefer. På Skebäcksgården finns personal som är flerspråkiga. Exempel på språkkunskaper inom verksamheten är engelska, bosniska, persiska, arabiska, albanska, ryska, turkiska och finska.

Lägenheterna

Varje lägenhet har egen dusch och toalett. Samtliga lägenheter har pentry med undantag från korttidsenheten och 9 vårdboendeplatser. Lägenheternas storlek varierar mellan 24,2–38,9 kvm och hyrorna mellan 3 541 kr och 4 124 kr per månad.

På varje avdelning finns ett gemensamhetsutrymme i form av kök/allrum. Till varje avdelning finns uteplatser där det sommartid odlas blommor och tid för utevistelse möjliggörs.

Ritningar på Skebäcksgården

Här kan du se på ritningar över äldreboendet Skebäcksgården

Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Vår målsättning

På Skebäcksgården ska du kunna leva ditt liv som du vill. Vården och omsorgen är till för dig utifrån dina behov. Du väljer själv när du vill vara tillsammans med andra eller ensam i din lägenhet. En i personalen blir din kontaktperson. Ni gör tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut din individuella vård- och omsorgsplanering.

På Skebäcksgården är du alltid välkommen. Vi uppmuntrar anhöriga till delaktighet.

Aktiviteter planeras både enskilt och i grupp. Det är din kontaktperson och du som planerar för de enskilda aktiviteterna. Våra gruppaktiviteter planeras av gruppens kulturombud och enhetscheferna. Det handlar både om enstaka evenemang och festligheter men också om återkommande aktiviteter som läsecirklar, målarcirklar, gymnastik, gudstjänst, musikunderhållning med mera.

Samverkan

Grunden till samverkan bygger på kommunikation mellan team, boende/patienter och närstående. Det sker genom ankomstsamtal, kontaktmannaskap och vårdplaneringar. Vi arbetar i team som består av omvårdnadspersonal, omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut samt enhetschef.

Mat och måltider

Måltiderna är en viktig del av dagen. I varje arbetsgrupp finns utarbetade måltidsrutiner för att skapa en så lugn och trevlig måltidsmiljö som möjligt.

Vi serverar frukost, lunch och middag samt eftermiddagsfika och mellanmål. Det finns även kvällsfika för den som vill ha. Dessa måltider ingår i kost avgiften.

Som närstående är du alltid välkommen in på en fika.

Meny

Meny för vård- och omsorgsboende med alternativ.

Om du vill se rättens ingredienser – klicka på pilen till höger.

Om du vill prenumerera på menyn i din kalender – klicka på "Kalender".

Hälso- och sjukvård

Det finns alltid sjuksköterskor på plats dagtid. Vardagskvällar och helger ingår vi i en gemensam HSL- organisation som utgår från Skebäcksgården. Nattetid finns en nattsjuksköterskepatrull. Alla boende/patienter har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och en patientansvarig läkare som finns på Skebäcks vårdcentral. Skebäcksgården har en arbetsterapeut. Vi samarbetar med sjukgymnast från Skebäcks vårdcentral. Alla boende har rätt till subventionerad tandvård och kostnadsfri tandvårdsbedömning en gång per år.

Aktiviteter

Kontaktpersonerna har huvudansvaret för att planera de aktiviteter som du önskar. Vi erbjuder aktiviteter i olika former veckans alla dagar.

På lördagar erbjuder vi tillsammans med volontärgruppen Stolta Promenerare förmiddagspromenad med efterföljande fika och social samvaro. Platserna fördelas efter tillgång på antal volontärer.

Vi har en par-cykel och erbjuder boende möjligheten att åter känna vinden i håret när de far fram längs Svartåns strand. Som anhörig får du gärna låna cykeln och ta en tur tillsammans med din anhörig.

På Instagram kan du se inslag från varje veckas aktiviteter och händelser på Skebäcksgården.

Städning och tvätt

Din lägenhet städas var tredje vecka av serviceassistent eller omvårdnadspersonal. Vi sköter all din tvätt på avdelningen. Städning i gemensamma utrymmen sköts av ISS.

Pengar och värdesaker

När du flyttar in hos oss vill vi veta vem som hjälper dig med dina ekonomiska ärenden om du inte gör det själv. Det finns ett värdeskåp i varje lägenhet där du kan låsa in pengar. Så lite kontanter som möjligt är önskvärt. Kontaktpersonerna är ansvariga för redovisning av kontanter till dig eller till den som hjälper dig med ekonomin.

Besöksadress

Slussgatan 12, 702 15 Örebro

Hitta till Skebäcksgården med hjälp av karta

Telefonnummer

  • Jeremias gränd 019-21 46 16.
  • Cajsa Wargs gränd 019-21 46 17.
  • Tybergs gränd A 019-21 46 81.
  • Tybergs gränd B 019-21 46 18.
  • Waldéns gränd 019-21 46 60.

Enhetschefer

  • Tybergs gränd och Cajsa Wargs gränd, Therese Fredriksson 019-21 46 74.
  • Jeremias gränd och Waldéns gränd, Åsa Fogelqvist 019-21 46 59.

Administratör

  • Sara Jonsson, 019-21 46 20.
Senast uppdaterad: 21 april 2020
Publicerad: 29 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?