Skäpplandsgården (entreprenad)

Skäpplandsgården ligger centralt i Haga med närhet till fina strövområden. Det finns också en gemensam trädgård som används flitigt under sommarhalvåret.

Skäpplandsgården, entré och interiör

Skäpplandsgården drivs på entreprenad åt Örebro kommun av företaget Norlandia Care.

Boendemiljö

Vi har 24 lägenheter fördelade på tre våningar. Två av enheterna är för personer med demenssjukdom, den tredje är vårdboende.

Lägenheterna

Varje lägenhet har pentry, dusch och toalett. Enheterna har vardagsrum och en matsal.

Det finns även fyra gästrum där Skäpplandsgården samarbetar med Anhörigcentrum som ansvarar för besluten om vem som får bo i gästrummen enligt kommunens rutin och riktlinje.

Ritningar på Skäpplandsgården

Här kan du se på ritningar över äldreboendet Skäpplandsgården. Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Vår värdegrund, CARE

Competent

Vi kan mycket och vill ännu mer. Vår tjänst är kunskapsbaserad och vi är en lärande organisation som utvecklar medarbetarnas kompetens.

Ambitious

Vi är innovativa och letar efter bra lösningar för våra anställda och våra kunder. Vi är en positiv utmanare på marknaden och en viktig bidragsgivare när det gäller vidareutveckling av tjänster.

Respectful

Vi tar utgångspunkt i den enskilda människans behov och resurser. Vi är öppna och lyhörda i alla våra relationer.

Energetic

Vi vet vad vi vill och vad som krävs. Vi arbetar målmedvetet för att lyckas med våra uppdrag. Vi utstrålar energi och arbetsglädje.

Samverkan

Vi samarbetar med bland andra kommunen, frivilliga och skolor. Vi strävar efter en rak och öppen kommunikation mellan boende, anhöriga och de olika yrkesgrupperna. Detta sker bland annat genom boenderåd, anhörigråd, ankomstsamtal, kontaktmannaskap och vårdplaneringar.

Mat och måltider

Mat och måltiden är en viktig del av dagen. På Skäpplandsgården är vi måna om att kunna servera god och nyttigt mat. Vi skiljer på året genom att duka fint till helger och högtider, till storhelger erbjuds dryck som den boende önskar och är van vid.

På Skäpplandsgården har du som bor möjlighet att välja en av två rätter till lunch varje dag i veckan. Vår lunch och middag tillreds av Rosta kök. Måltiden serveras av omsorgspersonal som också deltar, allt för att skapa en smaklig och trevlig stund tillsammans vid matbordet. Vi på Skäpplandsgården arbetar hårt för att alltid erbjuda god och näringsriktig mat, som är varierad och avpassad efter säsong och högtider.

Hälso- och sjukvård

Omvårdnad – ta vara på det friska

Vi vet att hälsan är grunden för hur vi har det i vardagen. För att säkerställa att våra boende har det så bra som möjligt, ser vi till att den boende alltid har en direktkontakt med sin kontaktperson.

Kontaktpersonen ansvarar för att den boendes vård- och omsorgsbehov blir tillgodosedda samt att de önskemål som den boende har blir bemötta på bästa sätt. Varje boende har också en omsorgsansvarig sjuksköterska som har vårdansvar för den boende. På Skäpplandsgården har vi ett team av medarbetare som ska ser till att den boende får sina behov och önskemål tillgodosedda i möjligaste mån. Här finns läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, undersköterskor, vårdbiträden, sjukgymnast tillgängliga för samtliga boende.

Skäpplandsgården är bemannad med sjuksköterska varje dag, och på helger efter kl. 14 och nattetid finns sjuksköterska på beredskap. Skäpplandsgården har en arbetsterapeut tre dagar i veckan. Läkare och sjukgymnast kommer en gång i veckan.

Aktiviteter

För oss är det av största vikt att utifrån individuella behov skapa möjlighet till delaktighet och aktivitet för varje boende.
Detta överensstämmer väl med vår filosofi om ett "Gott liv – Varje dag". På Skäpplandsgården arbetar vi aktivt med att realisera detta genom exempelvis ett rikt kultur- och aktivitetsliv i och utanför boendet. Varje vecka erbjuds aktiviteter enskilt eller i grupp så som gudstjänster, bingo, sittgympa, hantverkskurser, måleri samt högläsning. Utöver detta anordnas bland annat frågesporter och olika konserter. Vi strävar efter att alla aktiviteterna är meningsfulla för den boende och bidrar till ett gott liv.

På Skäpplandsgården finns en kultur- och aktivitetsansvarig tre dagar i veckan som ansvarar för de större aktiviteterna som sker på och utanför boendet.

Service

Välmående är viktigt på Skäpplandsgården. Vårt mål är att varje boende ska uppleva en god service med en stor del egen medverkan. Vi lägger vikt vid den enskildes upplevelse av kvalitet. Genom att den boende själv får vara delaktig i att välja, planlägga och styra sin egen tillvaro som helhet, kommer alla parter att uppleva ett "gott liv – varje dag".

Vi arbetar efter idén att känslan av välmående är viktig för att uppleva en god hälsa. Vi som jobbar försöker i möjligaste mån att se till att varje enskild boende upplever ett välmående i sin tillvaro. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättringar och med att förnya oss i vårt arbete, för att kunna bemöta varje boendes önskemål och behov. Välmående på Skäpplandsgården kan exempelvis vara i form av utflykter, konserter, helgstek på söndagen, eftermiddagsmyset i soffgruppen eller det närvarande samtalet i stunden.

Besöksadress

Skäpplandsgatan 27, Örebro

Hitta till Skäpplandsgården med hjälp av karta

Telefonnummer

  • Verksamhetschef Maria Öberg, 076-677 48 61.
  • Bitr. verksamhetschef Lakis Vravossionos, 076-540 30 71.
  • Sjuksköterska, 076-540 30 72.
  • Vån. 1, 076-540 30 74.
  • Vån. 2, 076-540 30 75.
  • Vån. 3, 076-540 30 76.
Senast uppdaterad: 17 juni 2019
Publicerad: 29 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?