Sirishof (entreprenad)

Vård- och omsorgsboendet Sirishof ligger centralt placerat, granne till Stadsparken och utsikt över rosenträdgården. Här finns vackra promenadstråk och möjlighet att följa naturens alla skiftningar.

Sirishof, fasad

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Aktuell information

2020-04-21 Informationsbrev till anhöriga om coronaviruset. (pdf, 107 kB)

2020-03-27 Informationsbrev till anhöriga om coronaviruset. (pdf, 113 kB)

För dig som vill ha videosamtal med närstående på vård- och omsorgsboende – här finns en guide som visar hur du kommer igång med videosamtal.

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden för att begränsa smittspridningen av coronaviruset

För att begränsa smittspridningen av coronaviruset så tillåter vi till och med den 31 augusti inte besök på våra boenden eller verksamheter inom vård och omsorg. Ta i första hand kontakt med boende och personal via telefon eller e-post.

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Här finns mer information med anledning av coronaviruset.

Vi ställer om till mer utomhusaktivitet

Besök av volontärer och anordnade kulturarrangemang inomhus är inställda vid vård- och omsorgsboenden tills vidare. Vi ställer om till mer utomhusaktivitet!

Sirishof drivs på entreprenad åt Örebro kommun av företaget Norlandia Care.

Boendemiljö

Lägenheterna

Sirishof består av två hus med en entré som binder dem samman. Totalt finns sju enheter med vardera 7–8 lägenheter. Tre av enheterna är avsedda för personer med demenssjukdom, de andra fyra är vårdboenden.

Varje lägenhet har pentry, dusch och toalett. Enheterna har gemensamma vardagsrum och en matsal. Den finns också en gemensam trädgård.

Ritningar på Sirishof

Här kan du se på ritningar över äldreboendet Sirishof

Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Vår värdegrund

Vi utgår från vår värdegrund CARE:

Competent
Ambitious
Respectful
Energetic

Competent

Vi kan mycket och vill ännu mer. Vår tjänst är kunskapsbaserad och vi är en lärande organisation som utvecklar medarbetarnas kompetens.

Ambitious

Vi är innovativa och letar efter bra lösningar för våra anställda och våra kunder. Vi är en positiv utmanare på marknaden och en viktig bidragsgivare när det gäller vidareutveckling av tjänster.

Respectful

Vi tar utgångspunkt i den enskilda människans behov och resurser. Vi är öppna och lyhörda i alla våra relationer.

Energetic

Vi vet vad vi vill och vad som krävs. Vi arbetar målmedvetet för att lyckas med våra uppdrag. Vi utstrålar energi och arbetsglädje.

Samverkan

Vi samarbetar med bland annat kommunen, frivilliga och skolor. Vi strävar efter en rak och öppen kommunikation mellan brukare, anhöriga och de olika yrkesgrupperna. Detta sker bland annat genom boenderåd, anhörigråd, ankomstsamtal, kontaktmannaskap och vårdplaneringar.

Mat och måltider

Mat och måltiden är en viktig del av dagen. På Sirishof är vi måna om att kunna servera god och nyttigt mat. Vi skiljer på året genom att duka fint till helger och högtider, till storhelger erbjuds dryck som den boende önskar och är van vid.

På Sirishof har du som bor möjlighet att välja en av två rätter till lunch varje dag i veckan. Maten beställs av Dafgård och värms och tillreds på avdelningen. Måltiden serveras av omsorgspersonal som också deltar, allt för att skapa en smaklig och trevlig stund tillsammans vid matbordet.

Vi på Sirishof arbetar hårt att alltid erbjuda god och näringsriktig mat, som är varierad och avpassad efter säsong och högtider.

Hälso- och sjukvård

För att säkerställa att våra boende har det så bra som möjligt, ser vi till att den boende alltid har en direktkontakt med sin kontaktperson.

Kontaktpersonen ansvarar för att den boendes vård– och omsorgsbehov blir tillgodosedda samt att de önskemål som den boende har blir bemötta på bästa sätt. Varje boende har också en omsorgsansvarig sjuksköterska som vårdansvar för den boende.

På Sirishof har vi ett team av professionella medarbetare som ska ser till att den boende får sina behov och önskemål tillgodosedda i möjligaste mån. Här finns läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, undersköterskor, vårdbiträden, sjukgymnast tillgängliga för samtliga boende.

Sirishof är bemannad varje vardag med sjuksköterska kl. 7–15.30. Kvällar och helger finns en gemensam sjuksköterska på Sirishof, Skäpplandsgården och Berggården. Sirishof har en arbetsterapeut fyra dagar i veckan. Läkare och sjukgymnast kommer en gång i veckan.

Aktivitets- och kulturutbud

För oss på Norlandia Care är det av största vikt att utifrån individuella behov skapa möjlighet till delaktighet och aktivitet för varje boende. Detta överensstämmer väl med Norlandia Cares filosofi om ett "Gott liv – varje dag".

Sirishof arbetar aktivt att realisera detta genom exempelvis ett rikt kultur- och aktivitetsliv i och utanför boendet. Varje vecka erbjuds enskilda och gruppaktiviteter så som gudstjänster, bingo, sittgympa, hantverkskurser, måleri samt högläsning. Utöver detta anordnas bland annat frågesporter och olika konserter.

Vi strävar efter att alla aktiviteterna är meningsfulla för den boende och bidrar till ett gott liv. Det finns även en kultur- och aktivitetsansvarig fyra dagar i veckan som ansvarar för de större aktiviteterna som sker på och utanför Sirishof.

Service

Välmående är viktigt på Sirishof. Vårt mål är att varje boende ska uppleva en god service med en stor del egen medverkan. Självvalt är välvalt.

Vi lägger vikt vid den enskildes upplevelse av kvalitet. Genom att den boende själv får vara delaktig i att välja, planlägga och styra sin egen tillvaro som helhet, kommer alla parter att uppleva ett "gott liv - varje dag".

Vi arbetar efter idén att känslan av välmående är viktig för att uppleva en god hälsa. Vi som jobbar försöker i möjligaste mån att se till att varje enskild boende upplever ett välmående i sin tillvaro.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och förnya oss i vårt arbete, för att kunna bemöta varje boende, önskemål och behov. Välmående på Sirishof kan exempelvis vara i form av utflykter, konserter, helgstek på söndagen, eftermiddagsmyset i soffgruppen eller det närvarande samtalet i stunden.

Städning och tvätt

Kontaktpersonerna ansvarar för att lägenheterna blir städade. Tvätten sköts fortlöpande av personalen.

Pengar och värdesaker

Varje lägenhet har ett värdeskåp, där brukaren kan förvara en mindre summa pengar, till exempel för fotvård och hårvård. Det är kontaktpersonen som ansvarar för redovisningen.

Övrigt

Sirishof har ett anhörigråd, för mer information kontakta verksamhetschefen.

Besöksadress

Sturegatan 5, Örebro

Hitta till Sirishof med hjälp av karta

Telefonnummer

 • Avd. A1, 076-501 30 13.
 • Avd. A2, 076-501 30 14.
 • Avd. A3, 076-501 30 15.
 • Avd. A4, 076-501 30 12.
 • Avd. B2, 076-501 30 11.
 • Avd. B3, 076-501 30 10.
 • Avd. B4, 076-501 30 09.
 • Sjuksköterska, 076-501 30 01.
 • Anette Ö. Aktivitet, 076-501 30 02.
 • Maida AT, 076-501 30 04.
 • Teamledare bemanning, 076-501 30 06.

Verksamhetschef

Biträdande verksamhetschef

Senast uppdaterad: 21 april 2020
Publicerad: 29 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?