Sirishof (entreprenad)

Vård- och omsorgsboendet Sirishof ligger centralt placerat, granne till Stadsparken och utsikt över rosenträdgården. Här finns vackra promenadstråk och möjlighet att följa naturens alla skiftningar.

Sirishof, fasad

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Aktuell information

För dig som vill ha videosamtal med närstående på vård- och omsorgsboende – här finns en guide som visar hur du kommer igång med videosamtal.

Besök på vård- och omsorgsboende

Det finns ett antal rekommendationer som du som anhörig behöver följa om du gör ett besök på våra boenden i Örebro kommun.

  • Stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
  • Alla besök ska bokas i förväg – kontakta det aktuella boendet.
  • Besök sker i hyresgästens lägenhet eller utomhus, inte i allmänna utrymmen på boendet. Antalet besökare som kan komma samtidigt kan variera, eftersom det måste finnas möjlighet att hålla avstånd under besöket. Detta stäms av med personalen på det aktuella boendet. För besök i hyresgästens lägenhet rekommenderas en liten krets där avstånd är möjligt.
  • Tänk på att ha en god handhygien inför, under och efter besöket.
  • Under perioder med hög samhällsspridning av covid-19 kan anhörig använda munskydd eller visir. Munskydd ska användas i första hand omöjligt.
  • Hyresgäster som är vaccinerade kan, tre veckor efter dos ett, träffa besökare under förutsättning att dessa är symtomfria. Besöket kan ske utan skyddsutrustning och man behöver inte hålla avstånd i hyresgästens lägenhet. Det är viktigt att besökare håller avstånd till andra hyresgäster och personal.
  • Det går bra att ta med till exempel fika, presenter eller blommor.

Varje boende har lokala besöksrutiner, vilket betyder att besöksrutinerna kan skilja sig något mellan olika boenden. Lokala besöksrutiner kan komma att ändras vid eventuella smittutbrott.

Välkommen att höra av dig till aktuellt boende om du har frågor, eller om du vill boka ett besök!

Här finns mer information med anledning av coronaviruset.

Vi ställer om till mer utomhusaktivitet

Vi begränsar anordnade kulturengagemang inomhus för att satsa mer på utomhusaktiviteter! Besök av volontärer är fortsatt pausad.

Entreprenad

Sirishof drivs på entreprenad åt Örebro kommun av företaget Norlandia Care.

Boendemiljö

Lägenheterna

Sirishof består av två hus med en entré som binder dem samman. Totalt finns sju enheter med vardera 7–8 lägenheter. Tre av enheterna är avsedda för personer med demenssjukdom, de andra fyra är vårdboenden.

Varje lägenhet har pentry, dusch och toalett. Enheterna har gemensamma vardagsrum och en matsal. Den finns också en gemensam trädgård.

Vår värdegrund

Vi utgår från vår värdegrund CARE:

Competent
Ambitious
Respectful
Energetic

Competent

Vi kan mycket och vill ännu mer. Vår tjänst är kunskapsbaserad och vi är en lärande organisation som utvecklar medarbetarnas kompetens.

Ambitious

Vi är innovativa och letar efter bra lösningar för våra anställda och våra kunder. Vi är en positiv utmanare på marknaden och en viktig bidragsgivare när det gäller vidareutveckling av tjänster.

Respectful

Vi tar utgångspunkt i den enskilda människans behov och resurser. Vi är öppna och lyhörda i alla våra relationer.

Energetic

Vi vet vad vi vill och vad som krävs. Vi arbetar målmedvetet för att lyckas med våra uppdrag. Vi utstrålar energi och arbetsglädje.

Samverkan

Vi samarbetar med bland annat kommunen, frivilliga och skolor. Vi strävar efter en rak och öppen kommunikation mellan brukare, anhöriga och de olika yrkesgrupperna. Detta sker bland annat genom boenderåd, anhörigråd, ankomstsamtal, kontaktmanna­skap och vårdplaneringar.

Mat och måltider

Mat och måltiden är en viktig del av dagen. På Sirishof är vi måna om att kunna servera god och nyttigt mat. Vi skiljer på året genom att duka fint till helger och högtider, till storhelger erbjuds dryck som den boende önskar och är van vid.

På Sirishof har du som bor möjlighet att välja en av två rätter till lunch varje dag i veckan. Maten beställs av Dafgård och värms och tillreds på avdelningen. Måltiden serveras av omsorgspersonal som också deltar, allt för att skapa en smaklig och trevlig stund tillsammans vid matbordet.

Vi på Sirishof arbetar hårt att alltid erbjuda god och näringsriktig mat, som är varierad och avpassad efter säsong och högtider.

Hälso- och sjukvård

För att säkerställa att våra boende har det så bra som möjligt, ser vi till att den boende alltid har en direktkontakt med sin kontaktperson.

Kontaktpersonen ansvarar för att den boendes vård– och omsorgsbehov blir tillgodosedda samt att de önskemål som den boende har blir bemötta på bästa sätt. Varje boende har också en omsorgsansvarig sjuksköterska som vårdansvar för den boende.

På Sirishof har vi ett team av professionella medarbetare som ska ser till att den boende får sina behov och önskemål tillgodosedda i möjligaste mån. Här finns läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, undersköterskor, vårdbiträden, sjukgymnast tillgängliga för samtliga boende.

Sirishof är bemannad varje vardag med sjuksköterska kl. 7–15.30. Kvällar och helger finns en gemensam sjuksköterska på Sirishof, Skäpplandsgården och Berggården. Sirishof har en arbetsterapeut fyra dagar i veckan. Läkare och sjukgymnast kommer en gång i veckan.

Aktivitets- och kulturutbud

För oss på Norlandia Care är det av största vikt att utifrån individuella behov skapa möjlighet till delaktighet och aktivitet för varje boende. Detta överensstämmer väl med Norlandia Cares filosofi om ett "Gott liv – varje dag".

Sirishof arbetar aktivt att realisera detta genom exempelvis ett rikt kultur- och aktivitetsliv i och utanför boendet. Varje vecka erbjuds enskilda och gruppaktiviteter så som gudstjänster, bingo, sittgympa, hantverkskurser, måleri samt högläsning. Utöver detta anordnas bland annat frågesporter och olika konserter.

Vi strävar efter att alla aktiviteterna är meningsfulla för den boende och bidrar till ett gott liv. Det finns även en kultur- och aktivitetsansvarig fyra dagar i veckan som ansvarar för de större aktiviteterna som sker på och utanför Sirishof.

Service

Välmående är viktigt på Sirishof. Vårt mål är att varje boende ska uppleva en god service med en stor del egen medverkan. Självvalt är välvalt.

Vi lägger vikt vid den enskildes upplevelse av kvalitet. Genom att den boende själv får vara delaktig i att välja, planlägga och styra sin egen tillvaro som helhet, kommer alla parter att uppleva ett "gott liv - varje dag".

Vi arbetar efter idén att känslan av välmående är viktig för att uppleva en god hälsa. Vi som jobbar försöker i möjligaste mån att se till att varje enskild boende upplever ett välmående i sin tillvaro.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och förnya oss i vårt arbete, för att kunna bemöta varje boende, önskemål och behov. Välmående på Sirishof kan exempelvis vara i form av utflykter, konserter, helgstek på söndagen, eftermiddagsmyset i soffgruppen eller det närvarande samtalet i stunden.

Städning och tvätt

Kontaktpersonerna ansvarar för att lägenheterna blir städade. Tvätten sköts fortlöpande av personalen.

Pengar och värdesaker

Varje lägenhet har ett värdeskåp, där brukaren kan förvara en mindre summa pengar, till exempel för fotvård och hårvård. Det är kontaktpersonen som ansvarar för redovisningen.

Övrigt

Sirishof har ett anhörigråd, för mer information kontakta verksamhetschefen.

Kontakt

Besöksadress

Sturegatan 5, 702 14 Örebro.

Hitta till Sirishof med hjälp av karta.

Telefonnummer

Verksamhetschef

Kristin Gustafsson, 076-501 30 03, 019-700 00 03, kristin.gustafsson@norlandia.com.

Biträdande verksamhetschef

Daniel Forsberg, 073-716 52 96, daniel.forsberg@norlandia.com.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!