Rosenlund

Vi finns nära Vivalla centrum. Boendet är uppdelat i tre grupper med 40 platser. Det finns en innergård med springbrunn och en fin trädgård med många fruktträd att sitta under.

Rosenlund, utifrån

Boendemiljö

Varje avdelning består av åtta lägenheter, med badrum och kokmöjligheter.

Ritningar på Rosenlund

Här kan du se på ritningar över äldreboendet Rosenlund. Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Panoramabilder från Rosenlund

Vår målsättning

Vi vill arbeta och verka på ett sådant sätt så att alla boende känner sig delaktiga, får en god kvalitet på vården och hela tillvaron. Målet är maximal livskvalitet. Allt arbete präglas av god vård och omsorg som utförs med stor yrkeskunskap, empatisk förmåga, värdighet och flexibilitet.

Samverkan

Samverkan är viktigt för oss, vi genomför därför ankomstsamtal och individuella vårdplaneringar. Varje brukare har en kontaktperson och vi anordnar anhörigträffar.

Mat och måltider

På Rosenlund är måltiden viktig. Vi serverar tre lagade mål mat om dagen. Där emellan är det eftermiddagsfika, kvällsfika, frukt och nattmål.

Matsedel

Menyn visar nuvarande vecka högst upp. Vill du se fler veckor klicka på pilarna högst upp till höger på menysidan.

Matsedel för vård- och omsorgsboende

Hälso- och sjukvård

Vi har en sjuksköterska på plats dag- och kvällstid, nattetid servas boendet av en sjuksköterskepatrull. Alla boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Läkare kommer till boendet två gånger i veckan och kan vid behov även göra hembesök. Rosenlund har en egen arbetsterapeut och det finns en sjukgymnast som kommer en gång i veckan. De hjälper till med rehabilitering och hjälpmedel. Kontinuerlig rehabilitering är viktig för möjligheten att bibehålla förmågan att delta i vardagliga aktiviteter. Alla boende har rätt till subventionerad tandvård samt kostnadsfri tandvårdsundersökning en gång per år.

Aktiviteter

Vårt mål är att aktiviteterna ska vara utifrån varje individs behov. Det ansvarar kontaktpersonen för. Vi samarbetar med svenska kyrkan för regelbundna sångstunder. Vi går även på andaktstunder och mässa i centrum.

Städning och tvätt

Personalen sköter städning och tvätt.

Pengar och värdesaker

När du flyttar in hos oss går vi igenom vem som ska ansvara för din ekonomi om du inte gör det själv. Du behöver en mindre summa pengar tillgängliga i ett låst värdeskåp i lägenheten. Nyckeln till detta skåp finns inlåst i ett elektroniskt skåp som loggar varje person och tillfälle då den tas ut, för din säkerhet. Kontaktpersonen har ansvar för att redovisa dina kontanter till dig eller den som hjälper dig med ekonomin.

Övrigt

Fotvård och hårvård kan ordnas på Rosenlund eller om du så önskar uppe i centrum. Detta bekostar du själv.

 

Kontakt

Besöksadress

Poesigatan 16-18, Örebro
019-21 28 50

Hitta till Rosenlund med hjälp av karta

Telefonnummer

Lunden södra, 019-21 28 51
Lunden norra, 019-21 44 76
Rosen södra, 019-21 28 54
Rosen norra, 019-21 28 64
Vivalldi gruppboende, 019-21 44 79
Sjuksköterskeexpedition Lunden, 019-21 28 48
Sjuksköterskeexpedition Rosen, 019-21 28 47

Enhetschef, Christina Klingberg, 019-21 28 50
Enhetschef, Emelie Rådström Sipinen, 019-21 28 50

Senast uppdaterad: 14 maj 2018
Publicerad: 29 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?