Rosenlund

Vi finns nära Vivalla centrum. Boendet är uppdelat i tre grupper med 40 platser. Det finns en innergård med springbrunn och en fin trädgård med många fruktträd att sitta under.

Rosenlund, utifrån

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Aktuell information

För dig som vill ha videosamtal med närstående på vård- och omsorgsboende – här finns en guide som visar hur du kommer igång med videosamtal.

Besök på vård- och omsorgsboende

Det finns ett antal rekommendationer som du som anhörig behöver följa om du gör ett besök på våra boenden i Örebro kommun.

  • Stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
  • Alla besök ska bokas i förväg – kontakta det aktuella boendet.
  • Besök sker i hyresgästens lägenhet eller utomhus, inte i allmänna utrymmen på boendet. Antalet besökare som kan komma samtidigt kan variera, eftersom det måste finnas möjlighet att hålla avstånd under besöket. Detta stäms av med personalen på det aktuella boendet. För besök i hyresgästens lägenhet rekommenderas en liten krets där avstånd är möjligt.
  • Tänk på att ha en god handhygien inför, under och efter besöket.
  • Under perioder med hög samhällsspridning av covid-19 kan anhörig använda munskydd eller visir. Munskydd ska användas i första hand omöjligt.
  • Hyresgäster som är vaccinerade kan, tre veckor efter dos ett, träffa besökare under förutsättning att dessa är symtomfria. Besöket kan ske utan skyddsutrustning och man behöver inte hålla avstånd i hyresgästens lägenhet. Det är viktigt att besökare håller avstånd till andra hyresgäster och personal.
  • Det går bra att ta med till exempel fika, presenter eller blommor.

Varje boende har lokala besöksrutiner, vilket betyder att besöksrutinerna kan skilja sig något mellan olika boenden. Lokala besöksrutiner kan komma att ändras vid eventuella smittutbrott.

Välkommen att höra av dig till aktuellt boende om du har frågor, eller om du vill boka ett besök!

Här finns mer information med anledning av coronaviruset.

Vi ställer om till mer utomhusaktivitet

Vi begränsar anordnade kulturengagemang inomhus för att satsa mer på utomhusaktiviteter! Besök av volontärer är fortsatt pausad.

Boendemiljö

Varje avdelning består av åtta lägenheter, med badrum och kokmöjligheter.

Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Panoramabilder från Rosenlund

Vår målsättning

Vi vill arbeta och verka på ett sådant sätt så att alla boende känner sig delaktiga, får en god kvalitet på vården och hela tillvaron. Målet är maximal livskvalitet. Allt arbete präglas av god vård och omsorg som utförs med stor yrkeskunskap, empatisk förmåga, värdighet och flexibilitet.

Samverkan

Samverkan är viktigt för oss, vi genomför därför ankomstsamtal och individuella vårdplaneringar. Varje brukare har en kontaktperson och vi anordnar anhörigträffar.

Mat och måltider

På Rosenlund är måltiden viktig. Vi serverar tre lagade mål mat om dagen. Där emellan är det eftermiddagsfika, kvällsfika, frukt och nattmål.

Meny

Meny för vård- och omsorgsboende med alternativ.

Om du vill se rättens ingredienser – klicka på pilen till höger.

Om du vill prenumerera på menyn i din kalender – klicka på "Kalender".

Hälso- och sjukvård

Vi har en sjuksköterska på plats dag- och kvällstid, nattetid servas boendet av en sjuksköterskepatrull. Alla boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Läkare kommer till boendet två gånger i veckan och kan vid behov även göra hembesök.

Rosenlund har en egen arbetsterapeut och det finns en sjukgymnast som kommer en gång i veckan. De hjälper till med rehabilitering och hjälpmedel. Kontinuerlig rehabilitering är viktig för möjligheten att bibehålla förmågan att delta i vardagliga aktiviteter. Alla boende har rätt till subventionerad tandvård samt kostnadsfri tandvårdsundersökning en gång per år.

Aktiviteter

Vårt mål är att aktiviteterna ska vara utifrån varje individs behov. Det ansvarar kontaktpersonen för. Vi samarbetar med svenska kyrkan för regelbundna sångstunder. Vi går även på andaktstunder och mässa i centrum.

Städning och tvätt

Personalen sköter städning och tvätt.

Pengar och värdesaker

När du flyttar in hos oss går vi igenom vem som ska ansvara för din ekonomi om du inte gör det själv. Du behöver en mindre summa pengar tillgängliga i ett låst värdeskåp i lägenheten. Nyckeln till detta skåp finns inlåst i ett elektroniskt skåp som loggar varje person och tillfälle då den tas ut, för din säkerhet. Kontaktpersonen har ansvar för att redovisa dina kontanter till dig eller den som hjälper dig med ekonomin.

Övrigt

Fotvård och hårvård kan ordnas på Rosenlund eller om du så önskar uppe i centrum. Detta bekostar du själv.

Kontakt

Besöksadress

Poesigatan 16–18, 703 71 Örebro.
019-21 28 50.

Hitta till Rosenlund med hjälp av karta.

Telefonnummer

Enhetschefer

Jessica Erichsen, 019-21 55 83, jessica.erichsen@orebro.se.

Emelie Rådström Sipinen, 019-21 29 30, emelie.radstrom.sipinen@orebro.se.

Administratör

Sandra Claesson 019-21 28 50, sandra.claesson@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!