Löwenhjelmska huset

Löwenhjelmska huset ligger i Mellringeområdet omgiven av fin natur och med bra bussförbindelser till centrum. Verksamheten är kommunal men drivs som intraprenad sedan 2009.

Löwenhjelmska huset, utifrån

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Aktuell information

2020-08-03 Informationsbrev till anhöriga om coronaviruset (pdf, 113.4 kB)

2020-07-24 Informationsbrev till anhöriga om coronaviruset (pdf, 112.6 kB)

2020-07-16 Informationsbrev till anhöriga om coronaviruset (pdf, 92 kB)

2020-04-21 Informationsbrev till anhöriga om coronaviruset. (pdf, 92 kB)

2020-03-27 Informationsbrev till anhöriga om coronaviruset. (pdf, 113 kB)

För dig som vill ha videosamtal med närstående på vård- och omsorgsboende – här finns en guide som visar hur du kommer igång med videosamtal.

Besök på vård- och omsorgsboende

Det är fortfarande besöksförbud på Örebro kommuns vård- och omsorgsboenden men sedan 20 juli finns ett undantag för anhöriga och vänner med konstaterade antikroppar mot covid-19. Sedan 4 augusti får även din närstående som tillfrisknat från covid-19 boka in besök.

Boendemiljö

Vi har 56 lägenheter, fördelat på fyra våningar. Två är vårdboende för personer med stora omvårdnadsbehov och två är gruppboenden för personer med demenssjukdom. På varje våning finns gemensam matsal, vardagsrum, kök och tvättstuga. Kring huset finns mycket plats för utevistelse.

Lägenheterna

Lägenheterna är mellan 25 och 39 kvadratmeter och består av rum med trinettkök, hall samt stort badrum och är utrustade med elmanövrerad säng och trygghetslarm. Hyran är mellan 2 760 kr och 4 144 kr per månad.

Ritningar på Löwenhjelmska

Här kan du se på ritningar över äldreboendet Löwenhjelmska

Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Panoramabilder från Löwenhjelmska

Finsk inriktning

Hos oss finns finsktalande personal som regelbundet anordnar aktiviteter för våra finsktalande boende. Du kan läsa nyheter i våra finska nyhetstidningar. Vi samarbetar med finska församlingen.

Vår målsättning

Vi vill ge en bra och säker vård och omsorg till personer med demenssjukdom och/eller stort omvårdnadsbehov, så att deras medicinska, fysiska, psykiska och sociala behov tillgodoses så långt det är möjligt. Vår verksamhet präglas av nära ledarskap och ett professionellt arbetssätt, med ett väl utvecklat kontaktmannaskap. I en positiv och trivsam miljö, med gott bemötande och social gemenskap, skapar vi trygghet för de boende.

Samverkan

Vi strävar efter god samverkan mellan de olika personalkategorierna, de boende och deras anhöriga/närstående.

Aktiviteter

Utifrån behov och önskemål erbjuds utevistelser och individuella aktiviteter eller aktiviteter tillsammans med andra t.ex. gymnastik, sånggrupp och café. I verksamheten finns en aktivitetsgrupp som har huvudansvaret för de större aktiviteterna.

Mat och måltider

Vi serverar frukost, lunch, middag samt mellanmål. Maten levereras från Marklyckans kök. Vi har en kostgrupp som arbetar med övergripande kostfrågor inom verksamheten.

Meny

Meny för vård- och omsorgsboende med alternativ.

Om du vill se rättens ingredienser – klicka på pilen till höger.

Om du vill prenumerera på menyn i din kalender – klicka på "Kalender".

Hälso- och sjukvård

Det finns sjuksköterska dag- och kvällstid, nattetid servas boendet av en sjuksköterskepatrull. Alla boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Arbetsterapeut finns i verksamheten.

Läkare från Varberga vårdcentral kommer till boendet en gång i veckan och kan vid behov även göra hembesök. Från Varberga vårdcentral kommer även sjukgymnast en gång per vecka.

Besöksadress

Harriet Löwenhjelms väg 26, Örebro

Hitta till Löwenhjelmska huset med hjälp av karta

Telefonnummer

  • Plan 1: 019-21 41 26.
  • Plan 2: 019-21 41 27.
  • Plan 3: 019-21 48 23.
  • Plan 4: 019-21 46 76.
  • Natt kl. 22–7, ring 019-21 41 26.

Enhetschef

Senast uppdaterad: 21 april 2020
Publicerad: 29 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?