Löwenhjelmska huset

Löwenhjelmska huset ligger i Mellringeområdet omgiven av fin natur och med bra bussförbindelser till centrum. Verksamheten är kommunal men drivs som intraprenad sedan 2009.

Löwenhjelmska huset, utifrån

Boendemiljö

Vi har 56 lägenheter, fördelat på fyra våningar. Två är vårdboende för personer med stora omvårdnadsbehov och två är gruppboenden för personer med demenssjukdom. På varje våning finns gemensam matsal, vardagsrum, kök och tvättstuga. Kring huset finns mycket plats för utevistelse.

Lägenheterna

Lägenheterna är mellan 25 och 39 kvadratmeter och består av rum med trinettkök, hall samt stort badrum och är utrustade med elmanövrerad säng och trygghetslarm. Hyran är mellan 2 760 kr och 4 144 kr per månad.

Ritningar på Löwenhjelmska

Här kan du se på ritningar över äldreboendet Löwenhjelmska. Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Panoramabilder från Löwenhjelmska

Vår målsättning

Vi vill ge en bra och säker vård och omsorg till personer med demenssjukdom och/eller stort omvårdnadsbehov, så att deras medicinska, fysiska, psykiska och sociala behov tillgodoses så långt det är möjligt. Vår verksamhet präglas av nära ledarskap och ett professionellt arbetssätt, med ett väl utvecklat kontaktmannaskap. I en positiv och trivsam miljö, med gott bemötande och social gemenskap, skapar vi trygghet för de boende.

Samverkan

Vi strävar efter god samverkan mellan de olika personalkategorierna, de boende och deras anhöriga/närstående.

Aktiviteter

Utifrån behov och önskemål erbjuds utevistelser och individuella aktiviteter eller aktiviteter tillsammans med andra t.ex. gymnastik, sånggrupp och café. I verksamheten finns en aktivitetsgrupp som har huvudansvaret för de större aktiviteterna.

Aktiviteter på finska

Löwenhjemska huset anordnar regelbundet aktiveter för våra finsktalande boende och genom Kulturrundan anordnas även kulturevenemang på enheten. Vi samarbetar med finska föreningen och finska församlingen. Inom enheten finns ett antal finsktalande personal och vi tillhandahåller även finska nyhetstidningar för våra boende.

Mat och måltider

Vi serverar frukost, lunch, middag samt mellanmål. Maten levereras från Marklyckans kök. Vi har en kostgrupp som arbetar med övergripande kostfrågor inom verksamheten.

Matsedel

Menyn visar nuvarande vecka högst upp. Vill du se fler veckor klicka på pilarna högst upp till höger på menysidan.

Matsedel för vård- och omsorgsboende

Hälso- och sjukvård

Det finns sjuksköterska dag- och kvällstid, nattetid servas boendet av en sjuksköterskepatrull. Alla boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Arbetsterapeut finns i verksamheten.

Läkare från Varberga vårdcentral kommer till boendet en gång i veckan och kan vid behov även göra hembesök. Från Varberga vårdcentral kommer även sjukgymnast en gång per vecka.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Harriet Löwenhjelms väg 26, Örebro

Hitta till Löwenhjelmska huset med hjälp av karta

Plan 1: 019-21 41 26
Plan 2: 019-21 41 27
Plan 3: 019-21 48 23
Plan 4: 019-21 46 76

Kl. 22–7, ring 019-21 41 26

Enhetschef Lena Jansson, 019-21 41 31
lena.m.jansson@orebro.se

Senast uppdaterad: 5 april 2018
Publicerad: 29 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?