Demenscentrum (boende och utbildning)

Demenscentrum är beläget i västra delen av Örebro i naturskön miljö. Busskommunikation finns i nära anslutning. Fri parkering finns i direkt närhet.

Demenscentrum, utifrån

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Aktuell information

2020-04-21 Informationsbrev till anhöriga om coronaviruset. (pdf, 107 kB)

2020-03-27 Informationsbrev till anhöriga om coronaviruset. (pdf, 113 kB)

För dig som vill ha videosamtal med närstående på vård- och omsorgsboende – här finns en guide som visar hur du kommer igång med videosamtal.

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden för att begränsa smittspridningen av coronaviruset

För att begränsa smittspridningen av coronaviruset så tillåter vi till och med den 31 augusti inte besök på våra boenden eller verksamheter inom vård och omsorg. Ta i första hand kontakt med boende och personal via telefon eller e-post.

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Här finns mer information med anledning av coronaviruset.

Vi ställer om till mer utomhusaktivitet

Besök av volontärer och anordnade kulturarrangemang inomhus är inställda vid vård- och omsorgsboenden tills vidare. Vi ställer om till mer utomhusaktivitet!

Boendemiljö

Här finns fina strövområden och cykelvägar. Det finns 48 vårdplatser med tillgång till uteplats och fina inglasade balkonger. Boendena är speciellt utformade efter olika behov som personer med demenssjukdom har.

Hyran ligger mellan 2 900 kr och 3 300 kr per månad.

I huset finns 48 vårdplatser fördelat på sex grupper med olika inriktningar. 32 boendeplatser fördelat på fyra grupper. 16 korttidsplatser fördelat på två grupper.
Tillgång till uteplats och fina inglasade balkonger finns.

Boendeplatserna möblerar var och en efter eget tycke och smak. Korttidsplatserna är möblerade. Lägenheterna har eget rymligt hygienutrymme. Varje grupp har ett hemtrevligt gemensamt vardagsrum där vi umgås och kök där vi äter hemlagad mat tillsammans.

I varje grupp finns omvårdnadspersonal och sjuksköterska. Arbetsterapeut och enhetschef finns i huset.

Ritningar på Demenscentrum

Här kan du se på ritningar över äldreboendet Demenscentrum

Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Ansökan

Om du vill ansöka om demensboende kontakta Servicecenter 019–21 10 00.
Fråga efter biståndshandläggare i det område där du bor.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Demenscentrum har fyra dagverksamheter:

  • Fyrklöverns demensdagverksamhet är beläget i Demenscentrums hus.
  • Tuleträffens demensdagverksamhet är beläget på Brolyckan.
  • Södermalms demensdagverksamhet är beläget på Södermalmshemmet.
  • Solgårdens demensdagverksamhet är beläget på Solgården i Stora Mellösa.

Dagverksamheten är en specialanpassad behandlingsform. Dina individuella behov är grund för planering av aktiviteter och tider. Vare sig du nyligen har fått en demensdiagnos eller om du har haft sjukdomen under en längre tid är du välkommen. Att ha något meningsfullt att göra, vara tillsammans och umgås med andra i en trivsam miljö kan vara ett bra stöd i vardagen. Tillsammans kan vi laga och äta god mat, gå på olika evenemang som fotbollsmatcher, konserter och utställningar, läsa, sjunga, motionsträna m.m.

Vårt uppdrag

Vår verksamhetsidé är att vård och omsorg skall ges med kvalitet och etiskt innehåll. Dessutom skall vården och omsorgen vara individuellt anpassad samt ha ett respektfullt bemötande. Vi lägger stor vikt vid att den boende själv ska kunna påverka och vara delaktig i sin vård och omsorg. Vår verksamhet präglas av nära ledarskap och ett professionellt arbetssätt.

Samverkan

Samverkan mellan dig som bor på Demenscentrum, närstående och personal är viktig för din vård och omsorg blir så tillfredställande som möjligt. Samverkan sker genom ankomstsamtal och vårdplanering.

Alla som bor hos oss har en kontaktperson

Kost och måltider

All mat lagas från grunden av två kockar i eget tillagningskök. Kockarna använder ekologiska råvaror och de boende kan påverka matsedeln enligt eget önskemål. Maten anpassas efter årstider och helgdagar. Vi har kostombud som arbetar med övergripande kostfrågor inom verksamheten.

Hälso- och sjukvård

Det finns sjuksköterska dag- och kvällstid, nattetid servas boendet av en sjuksköterskepatrull. Alla boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Arbetsterapeut finns till vardags i verksamheten. Läkare och sjukgymnast kommer en gång i veckan från Varberga vårdcentral.

Aktiviteter

Aktiviteterna baseras på individuella intressen och behov. En aktivitet kan vara individuell eller i grupp och kan innebära att "bara vara" tillsammans, vara ute, sång och musik. Högtider firar vi på traditionellt sätt.

Besöksadress

Harriet Löwenhjelms väg 24, Örebro

Telefonnummer

  • Jourtelefon, Hotell Fyrklövern, grupp 5: 019-21 43 40
  • Grupp 1: 019-21 48 16.
  • Grupp 2: 019-21 43 53.
  • Grupp 3: 019-21 48 28.
  • Grupp 4: 019-21 48 18.

Enhetschef

Christina Löf, 019-21 43 51, christina.lof@orebro.se.

Hitta till Demenscentrum med hjälp av karta.

Verksamhet

Demenscentrum är en del av Örebro kommuns demensvård. Vi erbjuder vård- och boendealternativ för personer med demenssjukdom, råd och stöd till anhöriga samt stöd och utbildning för personal och andra grupper som har kontakt med demenssjuka personer.

Demenscentrum är känt långt utanför Örebros gränser. Vi ger utbildning framförallt i mellansverige och får studiebesök från hela Sverige och världen. Styrkan är kombinationen av praktisk verksamhet i egen regi och utbildning, handledning och rådgivning som en resurs för andra.

Möter du människor med demenssjukdom i ditt arbete?

Vill du veta mer, behöver råd och stöd eller ett bollplank? Hör av dig till oss. Vi som ingår i teamet är enhetschef, arbetsterapeut, sjuksköterska och undersköterska. Parallellt med våra konsult-, handlednings- och utbildningsuppdrag arbetar vi i Demenscentrums olika vårdverksamheter.

Konsultation och handledning

Studiebesök

Vi tar emot studiebesök och berättar om vår verksamhet med fokus på den eller de delar av vårdkedjan som ni har önskemål om.

Föreläsning

Vi förmedlar demenskunskap inom olika områden till en större grupp vid enstaka tillfällen, till exempel vid anhörigträffar och seminarier.

Konsultation

Vi kan ge stöd till olika personalkategorier i skilda frågor kring den goda demensvården. Det kan ske genom telefonsamtal eller besök. En mer djupgående konsultation lägger vi upp i tre steg; observation, träff med berörda samt uppföljning. En konsultation kan till exempel handla om organisationsfrågor som uppstart av ny verksamhet, omorganisation, vårdkedja och bemanningsfrågor. Den kan också handla om sjukdomsfrågor som diagnoser, mediciner, vårdnivåbedömningar och bemötande.

Handledning

Handledning är en process som sträcker sig över längre tid. Du får i grupp reflektera över ditt möte med den demenssjuke och hans eller hennes anhöriga. Handledningen kan kombineras med utbildning.

Senast uppdaterad: 14 april 2020
Publicerad: 28 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?