Berggården (entreprenad)

Välkommen till Berggården, ett vård- och omsorgsboende vackert beläget i Örebro, i kvarteret Epidemisjukhuset nära Örebro Universitetssjukhus.

Berggården

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Aktuell information

För dig som vill ha videosamtal med närstående på vård- och omsorgsboende – här finns en guide som visar hur du kommer igång med videosamtal.

Besök på vård- och omsorgsboende

Det finns ett antal rekommendationer som du som anhörig behöver följa om du gör ett besök på våra boenden i Örebro kommun.

  • Stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
  • Alla besök ska bokas i förväg – kontakta det aktuella boendet.
  • Besök sker i hyresgästens lägenhet eller utomhus, inte i allmänna utrymmen på boendet. Antalet besökare som kan komma samtidigt kan variera, eftersom det måste finnas möjlighet att hålla avstånd under besöket. Detta stäms av med personalen på det aktuella boendet. För besök i hyresgästens lägenhet rekommenderas en liten krets där avstånd är möjligt.
  • Tänk på att ha en god handhygien inför, under och efter besöket.
  • Under perioder med hög samhällsspridning av covid-19 kan anhörig använda munskydd eller visir. Munskydd ska användas i första hand omöjligt.
  • Hyresgäster som är vaccinerade kan, tre veckor efter dos ett, träffa besökare under förutsättning att dessa är symtomfria. Besöket kan ske utan skyddsutrustning och man behöver inte hålla avstånd i hyresgästens lägenhet. Det är viktigt att besökare håller avstånd till andra hyresgäster och personal.
  • Det går bra att ta med till exempel fika, presenter eller blommor.

Varje boende har lokala besöksrutiner, vilket betyder att besöksrutinerna kan skilja sig något mellan olika boenden. Lokala besöksrutiner kan komma att ändras vid eventuella smittutbrott.

Välkommen att höra av dig till aktuellt boende om du har frågor, eller om du vill boka ett besök!

Här finns mer information med anledning av coronaviruset.

Vi ställer om till mer utomhusaktivitet

Vi begränsar anordnade kulturengagemang inomhus för att satsa mer på utomhusaktiviteter! Besök av volontärer är fortsatt pausad.

Humana tar över driften på Berggårdens vård- och omsorgsboende från och med 1 oktober 2021

Norlandia driver idag Berggården på uppdrag av Örebro kommun. Den 30 september 2021 går avtalet som kommunen och Norlandia har ut. När ett avtal går ut måste en ny upphandling göras.

Upphandlingen genomfördes under hösten-vintern 2020 och i februari beslutade programnämnd Social välfärd att omsorgsföretaget Humana ska ta över driften på boendet från och med 1 oktober 2021.

För dig som idag är hyresgäst på Berggården innebär det i princip ingen skillnad. Oavsett vilket företag som sköter driften av boendet, är kraven som Örebro kommun ställer på kvalitet och förmåga att leva upp till lagstiftningens krav samt politiska mål detsamma.

Humana kommer, tillsammans med Norlandia, löpande att informera dig som hyresgäst, anhörig eller personal om övergången.

Om du har frågor om upphandlingen eller bytet av utförare kan du kontakta Örebro kommun via Servicecenter, 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se.

Humanas presentation av Berggården

Berggården drivs på entreprenad åt Örebro kommun av Norlandia Care.

Boendemiljö

Berggården erbjuder fina lokaler och både inne-och utemiljön lockar till samvaro. På varje våning finns stora inglasade balkonger i anslutning till kök och gemensam­hetsutrymme. Berggården har en vacker gård som på sommaren utnyttjas flitigt och där finns det bland annat odlingslådor som lockar till samvaro och aktivitet.

Berggården består av 36 platser fördelade på tre våningar. Våning ett är ett gruppboende för demenssjuka, våning två är ett omvårdnadsboende och våning tre är riktar sig till demenssjuka med stort omvårdnadsbehov. Varje boende ett eget rum med pentry och badrum.

Norlandia är på uppdrag av Örebro kommun ansvarig för driften av verksamheten från och med 1 februari 2013. Under ledning av verksamhetschef arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och en hälsocoach.

Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Vår värdegrund

Norlandia erbjuder och genomför vård- och omsorgstjänster genom ett värde­grunds­baserat arbetssätt. Vår värdegrund heter CARE och är en förkortning av värderingarna Competent, Ambitious, Respectful och Energetic.

Competent

Vi kan mycket och vill ännu mer. Vår tjänst är kunskapsbaserad och vi är en lärande organisation som utvecklar medarbetarnas kompetens.

Ambitious

Vi är innovativa och letar efter bra lösningar för våra anställda och våra kunder. Vi är en positiv utmanare på marknaden och en viktig bidragsgivare när det gäller vidareutveckling av tjänster.

Respectful

Vi tar utgångspunkt i den enskilda människans behov och resurser. Vi är öppna och lyhörda i alla våra relationer.

Energetic

Vi vet vad vi vill och vad som krävs. Vi arbetar målmedvetet för att lyckas med våra uppdrag. Vi utstrålar energi och arbetsglädje.

Mat och måltider

Mat och måltider är en av höjdpunkterna under dagen. Vi förbereder alla måltider i enhetens gemensamma kök och inför servering skapar vi tillsammans en trivsam och lugn måltidsmiljö. Våra medarbetare sitter naturligtvis med runt matbordet vilket bidrar till en social atmosfär.

Måltidsordningen är frukost, frukt/mellanmål, lunch, mellanmål/fika/frukt, middag samt kvällsmål med olika innehåll. För de som önskar äta i sin lägenhet serverar vi måltiden där. Under helger och högtider sätter vi guldkant på måltiderna med finporslin och vin till maten för de som önskar.

Kultur och aktiviteter

På Berggården anordnar vi aktiviteter och kulturella evenemang varje dag. Vår målsättning är att skapa en aktiv, social och meningsfull tillvaro där dina förutsättningar, behov och önskemål är vägledande. Vår hälsocoach presenterar varje vecka ett gemensamt kultur- och aktivitetsprogram som även omfattar besök av lokala föreningar.

Utflykter, filmvisningar, promenader, gymnastik, vinprovningar, fester, dans, musikkvällar är endast ett axplock av aktiviteter vi anordnar. Utöver de gemensamma aktiviteterna har du varje vecka egentid med din kontaktperson för individuella aktiviteter.

Hälso- och sjukvård

För att säkerställa att våra boende har det så bra som möjligt, ser vi till att den boende alltid har en direktkontakt med sin kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för att den boendes vård– och omsorgsbehov blir tillgodosedda samt att de önskemål som den boende har blir bemötta på bästa sätt.

Varje boende har också en omsorgsansvarig sjuksköterska som vårdansvar för den boende. På Berggården har vi ett team av professionella medarbetare som ska ser till att den boende får sina behov och önskemål tillgodosedda i möjligaste mån. Här finns sjuksköterskor, arbetsterapeut, hälsocoach undersköterskor och vårdbiträden vårdbiträden tillgängliga för samtliga boende.

Berggården är bemannad med sjuksköterska dygnet runt. På kvällar, helger och nätter har vi en gemensam sjuksköterska med Sirishof och Skäpplandsgården.

På Berggården har vi en arbetsterapeut fem dagar i veckan. Läkare och sjukgymnast kommer en gång i veckan.

Service Välmående är viktigt på Berggården . Vårt mål är att varje boende ska uppleva en god service med en stor del egen medverkan. Självvalt är välvalt. Vi lägger vikt vid den enskildes upplevelse av kvalitet. Genom att den boende själv får vara delaktig i att välja, planlägga och styra sin egen tillvaro som helhet, kommer alla parter att uppleva ett "gott liv - varje dag".

Vi arbetar efter idén att känslan av välmående är viktig för att uppleva en god hälsa. Vi som jobbar försöker i möjligaste mån att se till att varje enskild boende upplever ett välmående i sin tillvaro. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och förnya oss i vårt arbete, för att kunna bemöta varje boende, önskemål och behov.

Välmående på Berggården kan exempelvis vara i form av utflykter, konserter, helgstek på söndagen, eftermiddagsmyset i soffgruppen eller det närvarande samtalet i stunden.

Städning och tvätt

Vi städar din lägenhet varje vecka, däremellan städar vi vid behov. Din tvätt sköter vi fortlöpande.

Pengar och värdesaker

I verksamheten finns värdeskåp där vi kan låsa in dina värdesaker och en mindre summa pengar, till exempel för fotvård och hårvård. Det är kontaktpersonen som ansvarar för redovisningen.

Kontakt

Besöksadress

Berggatan 48, 703 64 Örebro.

Telefonnummer

Verksamhetschef

Mia Längbo, 076-601 96 84, mia.langbo@norlandia.com.

Hitta hit

Hitta till Berggården med hjälp av karta.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!