Berggården (entreprenad)

Välkommen till Berggården, ett vård- och omsorgsboende vackert beläget i Örebro, i kvarteret Epidemisjukhuset nära Örebro Universitetssjukhus.

Berggården

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Aktuell information

2020-04-21 Informationsbrev till anhöriga om coronaviruset. (pdf, 107 kB)

2020-03-27 Informationsbrev till anhöriga om coronaviruset. (pdf, 113 kB)

För dig som vill ha videosamtal med närstående på vård- och omsorgsboende – här finns en guide som visar hur du kommer igång med videosamtal.

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden för att begränsa smittspridningen av coronaviruset

För att begränsa smittspridningen av coronaviruset så tillåter vi till och med den 31 augusti inte besök på våra boenden eller verksamheter inom vård och omsorg. Ta i första hand kontakt med boende och personal via telefon eller e-post.

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Här finns mer information med anledning av coronaviruset.

Vi ställer om till mer utomhusaktivitet

Besök av volontärer och anordnade kulturarrangemang inomhus är inställda vid vård- och omsorgsboenden tills vidare. Vi ställer om till mer utomhusaktivitet!

Berggården drivs på entreprenad åt Örebro kommun av Norlandia Care.

Boendemiljö

Berggården erbjuder fina lokaler och både inne-och utemiljön lockar till samvaro. På varje våning finns stora inglasade balkonger i anslutning till kök och gemensam­hetsutrymme. Berggården har en vacker gård som på sommaren utnyttjas flitigt och där finns det bland annat odlingslådor som lockar till samvaro och aktivitet. Berggården består av 36 platser fördelade på tre våningar. Våning ett är ett gruppboende för demenssjuka, våning två är ett omvårdnadsboende och våning tre är riktar sig till demenssjuka med stort omvårdnadsbehov. Varje boende ett eget rum med pentry och badrum.

Norlandia är på uppdrag av Örebro kommun ansvarig för driften av verksamheten från och med 1 februari 2013. Under ledning av verksamhetschef arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och en hälsocoach.

Ritningar på Berggården

Här kan du se på ritningar över äldreboendet Berggården

Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Vår värdegrund

Norlandia erbjuder och genomför vård- och omsorgstjänster genom ett värde­grunds­baserat arbetssätt. Vår värdegrund heter CARE och är en förkortning av värderingarna Competent, Ambitious, Respectful och Energetic.

Competent

Vi kan mycket och vill ännu mer. Vår tjänst är kunskapsbaserad och vi är en lärande organisation som utvecklar medarbetarnas kompetens.

Ambitious

Vi är innovativa och letar efter bra lösningar för våra anställda och våra kunder. Vi är en positiv utmanare på marknaden och en viktig bidragsgivare när det gäller vidareutveckling av tjänster.

Respectful

Vi tar utgångspunkt i den enskilda människans behov och resurser. Vi är öppna och lyhörda i alla våra relationer.

Energetic

Vi vet vad vi vill och vad som krävs. Vi arbetar målmedvetet för att lyckas med våra uppdrag. Vi utstrålar energi och arbetsglädje.

Mat och måltider

Mat och måltider är en av höjdpunkterna under dagen. Vi förbereder alla måltider i enhetens gemensamma kök och inför servering skapar vi tillsammans en trivsam och lugn måltidsmiljö. Våra medarbetare sitter naturligtvis med runt matbordet vilket bidrar till en social atmosfär.

Måltidsordningen är frukost, frukt/mellanmål, lunch, mellanmål/fika/frukt, middag samt kvällsmål med olika innehåll. För de som önskar äta i sin lägenhet serverar vi måltiden där. Under helger och högtider sätter vi guldkant på måltiderna med finporslin och vin till maten för de som önskar.

Kultur och aktiviteter

På Berggården anordnar vi aktiviteter och kulturella evenemang varje dag. Vår målsättning är att skapa en aktiv, social och meningsfull tillvaro där dina förutsättningar, behov och önskemål är vägledande. Vår hälsocoach presenterar varje vecka ett gemensamt kultur- och aktivitetsprogram som även omfattar besök av lokala föreningar. Utflykter, filmvisningar, promenader, gymnastik, vinprovningar, fester, dans, musikkvällar är endast ett axplock av aktiviteter vi anordnar. Utöver de gemensamma aktiviteterna har du varje vecka egentid med din kontaktperson för individuella aktiviteter.

Hälso- och sjukvård

För att säkerställa att våra boende har det så bra som möjligt, ser vi till att den boende alltid har en direktkontakt med sin kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för att den boendes vård– och omsorgsbehov blir tillgodosedda samt att de önskemål som den boende har blir bemötta på bästa sätt.

Varje boende har också en omsorgsansvarig sjuksköterska som vårdansvar för den boende. På Berggården har vi ett team av professionella medarbetare som ska ser till att den boende får sina behov och önskemål tillgodosedda i möjligaste mån. Här finns sjuksköterskor, arbetsterapeut, hälsocoach undersköterskor och vårdbiträden vårdbiträden tillgängliga för samtliga boende.

Berggården är bemannad med sjuksköterska dygnet runt. På kvällar, helger och nätter har vi en gemensam sjuksköterska med Sirishof och Skäpplandsgården.

På Berggården har vi en arbetsterapeut fem dagar i veckan. Läkare och sjukgymnast kommer en gång i veckan.

Service Välmående är viktigt på Berggården . Vårt mål är att varje boende ska uppleva en god service med en stor del egen medverkan. Självvalt är välvalt. Vi lägger vikt vid den enskildes upplevelse av kvalitet. Genom att den boende själv får vara delaktig i att välja, planlägga och styra sin egen tillvaro som helhet, kommer alla parter att uppleva ett "gott liv - varje dag".

Vi arbetar efter idén att känslan av välmående är viktig för att uppleva en god hälsa. Vi som jobbar försöker i möjligaste mån att se till att varje enskild boende upplever ett välmående i sin tillvaro. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och förnya oss i vårt arbete, för att kunna bemöta varje boende, önskemål och behov. Välmående på Berggården kan exempelvis vara i form av utflykter, konserter, helgstek på söndagen, eftermiddagsmyset i soffgruppen eller det närvarande samtalet i stunden.

Städning och tvätt

Vi städar din lägenhet varje vecka, däremellan städar vi vid behov. Din tvätt sköter vi fortlöpande.

Pengar och värdesaker

I verksamheten finns värdeskåp där vi kan låsa in dina värdesaker och en mindre summa pengar, till exempel för fotvård och hårvård. Det är kontaktpersonen som ansvarar för redovisningen.

Besöksadress

Besöksadress: Berggatan 48, Örebro.

Telefonnummer

  • Avdelning 1: 076-677 48 66.
  • Avdelning 2: 076-677 48 67.
  • Avdelning 3: 076-677 48 68.

Biträdande verksamhetschef

Mia Längbo, 076-601 96 84, berggarden.ssk1@norlandia.com

Verksamhetschef

Maria Öberg, 076-677 48 61, maria.oberg@norlandia.com

Hitta till Berggården med hjälp av karta.

Senast uppdaterad: 14 april 2020
Publicerad: 28 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?