Askenäs

Askenäs är beläget i centrala Odensbacken cirka tre mil öster om Örebro. I närheten finns fina grönområden och det finns bra uteplatser.

Askenäs, utifrån

Boendemiljö

Vi har nära till vårdcentral, apotek, folktandvård och affärer. Det finns 48 boenderum fördelat på fyra avdelningar.

Lägenheterna

Hyttan och Gården är gruppboenden för dementa. Här bor tio personer på vardera avdelning. Båten och Sågen är vårdboenden med plats för 14 personer på varje avdelning. Varje rum har dusch och toalett. Vi har gemensamhetsutrymmen i form av matsal , kök och TV-rum på avdelningarna . I huset finns en stor samlingssal och två mindre mötesrum. Samlingssalen och mötesrummen kan bokas utan kostnad för alla boende.

Hyran är 2 000 kr per månad för ett boenderum. Hyresvärd är ÖBO.

Ritningar på Askenäs

Här kan du se på ritningar över äldreboendet Askenäs. Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Panoramabilder från Askenäs

Vår målsättning

Målet med vår verksamhet är att den enskilde ska känna sig delaktig och få sina individuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda i en trygg och säker miljö.

Samverkan

Samverkan är viktig mellan den boende, närstående och personal. Det sker genom ankomstsamtal, kontaktmannaskap, vårdplaneringar och anhörigträffar.

Mat och måltider

På Askenäs lägger vi stor vikt vid måltiderna. Här får du individuellt anpassad mat och måltiderna är anpassade utifrån dina behov och vanor. Vi serverar frukost, lunch, efterrätt, kvällsmat, eftermiddag-kaffe och mellanmål.

Matsedel

Menyn visar nuvarande vecka högst upp. Vill du se fler veckor klicka på pilarna högst upp till höger på menysidan.

Matsedel för vård- och omsorgsboende

Hälso- och sjukvård

Alla boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskor finns dagtid alla dagar. På kvällarna finns en tjänstgörande sjuksköterska i området och nattetid finns sjuksköterskepatrull att tillgå. Läkare kommer en gång i veckan samt vid behov. Askenäs har även en arbetsterapeut och vi har ett nära samarbete med sjukgymnast.

Socialt innehåll

Omvårdnadspersonalen har huvudansvaret för den boendes aktiviteter. Det erbjuds många olika evenemang och vi försöker att tillgodose behov av utevistelse under hela året. Varje vecka erbjuds ett aktivitetsprogram som har ett varierat utbud för att tillgodose individuella behov.

Städning och tvätt

Städ och tvätt sköts av personalen på avdelningen.

Pengar och värdesaker

Vid inflyttning vill vi veta vem det är som sköter ekonomin, den boende själv eller någon annan. Det finns ett värdeskåp i varje rum där pengar kan förvaras. Kontaktpersonerna är ansvariga för redovisning av pengarna till den som sköter ekonomin.

Språk

Vi har en viss språkkompetens hos vår personal. För mer information kontakta enhetschef.

Övrigt

Hårvård och fotvård finns att tillgå vissa dagar. Den boende får själv betala när servicen nyttjas.

Information om Askenäs framtid

Sedan tidigare finns ett beslut om att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Odensbacken i anslutning till vårdcentralen. Ett förslag på det här togs fram, men det visade sig tyvärr att byggnaden som planerades är större än vad den får vara enligt detaljplanen för området. Alternativet att bygga en mindre byggnad på platsen för att få rum inom nuvarande detaljplan blir inte bra eftersom vissa verksamheter som behövs i huset då inte får plats. Vi behöver se till andra bättre alternativ.

Arbete pågår för att hitta en ny lösning

Vi tittar just nu på olika alternativ för att få till ett fungerande vård- och omsorgsboende i Odensbacken. För att komma snabbt framåt har vi åter tagit upp utredningen som gjordes innan tidigare beslut och utgår ifrån de fyra alternativ som finns där tillsammans med ytterligare ett alternativ.

Alternativen är att

  • underhålla och använda befintligt hus
  • renovera och bygga om befintliga Askenäs
  • riva befintliga Askenäs och bygga nytt på samma tomt
  • bygga nytt boende sammanlänkat med Vårdcentralen
  • bygga nytt boende på en annan tomt.

Behov som vi utgår ifrån

Det behövs cirka 36 lägenheter för att täcka behovet av vård- och omsorgsplatser i Odensbacken. Huset behöver inrymma bra lokaler för hemvården i Östernärke då deras nuvarande lokaler inte är ändamålsenliga. Att skapa lokaler för dagverksamhetens olika inriktningar (social, demens och dagrehab) finns också med i projektet. I dagsläget finns bara en av inriktningarna för dagverksamhet i Östernärke, resten finns i centrala Örebro.

De synpunkter som lyftes i medborgardialogen som ägde rum 2014 är såklart fortfarande aktuella. Bland annat påpekades behov av parboende, en bra utemiljö och en samlingssal som även andra skulle kunna använda, då boendet är en samlingspunkt för bygden.

Kontakt

Respektive avdelning är nåbar alla dagar i veckan mellan kl. 7-21.15.

Kl. 21.15-7 träffas nattpersonalen på telefonnummer: 019-21 58 65.

Kontaktpersoner

Besöksadress

Smedjevägen 8, 715 31 Odensbacken

Hitta till Askenäs med hjälp av karta

Avdelning Hyttan 019-21 58 77, 076-551 30 33
Avdelning Båten 019-21 58 76, 076-551 30 32
Avdelning Gården 019-21 58 80, 076-551 30 34
Avdelning Sågen 019-21 58 81, 076-551 30 35
Sjuksköterska 019-21 58 64, 019-21 58 65

Senast uppdaterad: 5 november 2018
Publicerad: 23 augusti 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?