Askenäs

Askenäs är ett vård- och omsorgsboende beläget i Odensbacken cirka tre mil öster om Örebro. I närheten finns parkering och bussförbindelse.

Askenäs, utifrån

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende

Aktuell information

2020-04-21 Informationsbrev till anhöriga om coronaviruset. (pdf, 107 kB)

2020-03-27 Informationsbrev till anhöriga om coronaviruset. (pdf, 113 kB)

För dig som vill ha videosamtal med närstående på vård- och omsorgsboende – här finns en guide som visar hur du kommer igång med videosamtal.

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden för att begränsa smittspridningen av coronaviruset

För att begränsa smittspridningen av coronaviruset så tillåter vi till och med den 31 augusti inte besök på våra boenden eller verksamheter inom vård och omsorg. Ta i första hand kontakt med boende och personal via telefon eller e-post.

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Här finns mer information med anledning av coronaviruset.

Vi ställer om till mer utomhusaktivitet

Besök av volontärer och anordnade kulturarrangemang inomhus är inställda vid vård- och omsorgsboenden tills vidare. Vi ställer om till mer utomhusaktivitet!

Information om Askenäs framtid

I maj 2019 har politikerna i programnämnd social välfärd beslutat att det ska byggas ett helt nytt vård- och omsorgsboende i Odensbacken med byggstart våren 2020. Det nya vård- och omsorgsboendet beräknas vara färdigställt år 2023.

Aktuellt på Askenäs

Vi arbetar just nu med att ställa om en av våra grupper till korttidsboende. Vår verksamhet är väl anpassad för att möta och tillgodose behov av en tillfällig korttidsplats eller trygghetsplats.

Boendemiljö

Askenäs har 48 platser fördelat på fyra grupper med olika inriktningar. Hyttan är ett gruppboende för personer med demenssjukdom, Båten är ett vårdboende med flertalet korttids- och trygghetsplatser, Gården är ett vårdboende för personer med demens­sjukdom och Sågen är ett vårdboende.

Vi har nära ut till grönområden, vårdcentral, apotek, folktandvård, konditori och affärer.

Lägenheterna

Lägenheterna är mellan 17-21 kvm med egen dusch och toalett. Vi har gemen­samhets­utrymmen i form av matsal, kök och TV-rum på varje grupp. I huset finns en stor samlingssal och två mindre mötesrum. Samlingssalen och mötesrummen kan bokas och användas av alla våra boende utan kostnad.

Ritningar på Askenäs

Här kan du se på ritningar över äldreboendet Askenäs

Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Avgifter

Hyran är 2 000 kr per månad och hyresvärd är ÖBO.

Avgifter vård och omsorg

Korttidsvård

Vistelse på korttidsvård syftar till fortsatt utredning kring ditt behov av vård och omsorg för att du ska kunna erbjudas varaktigt goda lösningar, antingen hemma eller på ett vård- och omsorgsboende. Tillsammans med dig planerar vi för din vistelse på korttidsvården och efter en tid kallas du till en utskrivningsplanering. De som vid utskrivningsplaneringen beviljas vård- och omsorgsboende och inte kan återgå till hemmet i väntan på ledig bostad kan ansöka om fortsatt korttidsvård, kallad trygghetsplats.

Vår målsättning

Målet med vår verksamhet är att den enskilde ska känna sig delaktig och få sina individuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda i en trygg och säker miljö.

Samverkan med anhöriga

Samverkan är viktig mellan den boende, anhöriga och personal. Det sker genom välkomstsamtal, uppföljningssamtal, utskrivningsplaneringar och anhörigträffar. Den boende har även 1–2 kontaktpersoner utsedda i personalgruppen. Vi har utbildade anhörigombud på varje grupp.

Mat och måltider

Vi serverar frukost, lunch, middag och mellanmål efter önskemål och behov. Maten tillagas och levereras från Almbyköket. Alla måltider ingår i kostavgiften. Vi har kostombud som arbetar med övergripande kostfrågor inom verksamheten för att skapa en bra måltidsmiljö.

Meny

Meny för vård- och omsorgsboende med alternativ.

Om du vill se rättens ingredienser – klicka på pilen till höger.

Om du vill prenumerera på menyn i din kalender – klicka på "Kalender".

Hälso- och sjukvård

Du har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut att tillgå. Sjuksköterska finns på plats i huset dagtid alla dagar. På kvällarna finns en tjänst­görande sjuksköterska i området, vi samarbetar då med Östernärke hemsjukvård, och nattetid finns sjuksköterska att tillgå i nattorganisationen som utgår från Örebro. Vi har ett fint och nära samarbete med Odensbackens vårdcentral, läkare kommer till Askenäs en gång i veckan samt vid behov och sjukgymnast. Eventuell räkning för dessa kommer från Region Örebro Län. Alla permanent boende har rätt till hembesök från en tandhygienist en gång per år och subventionerad tandvård.

Aktiviteter

Omvårdnadspersonalen har huvudansvaret för den boendes aktiviteter. Det erbjuds många olika evenemang och vi försöker att tillgodose behov av utevistelse under hela året. Varje vecka erbjuds ett aktivitetsprogram som har ett varierat utbud för att tillgodose individuella behov och önskemål. Det finns även ett årshjul att ta del av för alla större gemensamma aktiviteter. Alla grupper har utsedda aktivitets- och kulturombud.

Städning och tvätt

Städning utförs av företaget TS-städ i de gemensamma utrymmena och lägenheterna städas var tredje vecka av omvårdnadspersonalen samt vid behov. Tvätt sköts av personalen på gruppen.

Pengar och värdesaker

Om du inte ansvarar för din ekonomi själv så är det viktigt för oss att veta vem som är dig behjälplig i ekonomiska ärenden eller om det finns en god man utsedd. En mindre summa bör kunna disponeras för utgifter till t.ex. fot- och hårvård, apoteksvaror m.m. För att vi ska kunna ansvara för den enskildes medel så får de högst uppgå till 1 500 kronor enligt central riktlinje. Pengarna ska förvaras i ett personligt värdeskåp i lägenheten. Kontaktpersonen är ansvarig för redovisning av kontanta medel till den som sköter ekonomin. Vi får inte vara behjälpliga att betala åt den boende med dennes betal- och/eller kreditkort, även det enligt central riktlinje.

Övrigt

Frisör och fotvårdsterapeut kommer till Askenäs och utför arbete efter beställning, kontaktpersonen kan hjälpa till att boka tid.

Vid frågor och funderingar är ni alltid varmt välkomna att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Vid synpunkter och klagomål som rör verksamheten så önskar vi att enhetschef kontaktas.

Besöksadress

Smedjevägen 8, 715 31 Odensbacken

Hitta till Askenäs med hjälp av karta

Telefonnummer

  • Grupp Hyttan, 019-21 58 77.
  • Grupp Båten, 019-21 58 76.
  • Grupp Gården, 019-21 58 80.
  • Grupp Sågen, 019-21 58 81.
  • Nattpersonal, 019-21 58 65 - kl. 21.15-07.

Sjuksköterska

  • 019-21 58 64 Huvudtelefon.
  • 019-21 58 65, 019-21 58 83.

Arbetsterapeut

  • 076-551 66 20

Administrativ assistent

Enhetschefer

Senast uppdaterad: 14 april 2020
Publicerad: 23 augusti 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?