Seniorträff VOX Varberga–Oxhagen

Seniorträff VOX är en av flera mötesplatser för seniorer i Örebro. Det är en öppen verksamhet som vänder sig till dig som önskar social samvaro.

Kom och var med och utforma aktiviteterna på seniorträff VOX. Välkomna

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta aktivitetsvärd Julia 019-21 27 16 eller Maria 019-21 34 89.
Öppet onsdagar kl. 9–12.

Adress

Tornfalkgatan 26.

Frivilligverksamhet och väntjänst

Vill du ge en hjälpande hand eller behöver du själv hjälp? Kontakta frivilligsamordnare Julia, 019–21 27 16.

Fasta aktiviteter

Varje onsdag har vi följande aktiviteter.

Onsdagar

kl.10

Seniorgymnastik, program ”Öppna dörrar”.

kl. 9–12

Vi fikar tillsammans. Kaffe och smörgås/fika finns att köpa i caféet för dig som önskar.

kl. 9–12

Andra aktiviteter anpassas efter väder och utifrån deltagarnas önskemål.

Kultur, föreläsningar och fysisk aktivitet

Vårens föreläsningar med hälsa i fokus, fysiska aktiviteter att prova på samt olika kulturella inslag.

10 april kl. 11

IT-guide Morteza Akbari berättar och visar hur du kan använda internet på dator, läsplatta och mobil i vardagen.

24 april kl. 11

Fysisk aktivitet för liv och lust – Örebro läns Idrottsförbund.

15 maj kl. 11

Balansera mera, tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen – Region Örebro län.

22 maj kl. 11

På gång i Varberga skogen! Representanter på Örebro kommun berättar om vad som planerats för attraktivare grönområden. Under våren och sommaren kommer flera platser skapas för lek, träning och umgänge.

Varmt välkommen!

Senast uppdaterad: 10 april 2019
Publicerad: 5 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?