Brolyckans träffpunkt

Brolyckans träffpunkt är en av flera mötesplatser för seniorer i Örebro. Det är en öppen verksamhet som vänder sig till boende i huset och andra besökande seniorer med syfte att skapa social samvaro.

Träffpunktens aktiviteter är en del av Brolyckans seniorboende.

Som besökare får du vara med och utforma utbudet av aktiviteterna. Vi samarbetar också med andra aktörer.

Adress

Tulegatan 10, Örebro

Välkommen!

Fasta aktiviteter

Varje vecka har vi följande aktiviteter (undantag vid storhelger)

Måndag

kl. 14.10–15.30

Bingo/café

Tisdag

kl. 10–11

Gymnastik

kl. 14–15

Café

Onsdag

kl. 9–10

Frukostklubben

kl. 13–14.30

Sy-, stick- och korsordsgrupp

Torsdag

kl. 10.45–11.45

Vi sjunger allsånger

kl. 14–15

Café

Fredag

kl. 10.30–11.30

Bingo

kl. 11–11.30

Promenadgrupp

kl. 14–15

Café

kl. 14-15

Minigolf

Övrigt program

Utöver våra fasta aktiviteter erbjuder vi:

December

Torsdag 6 december kl. 14

Julmarknad

Torsdag 13 december kl. 14.30

Immanuelskyrkans sånggrupp. Kaffe och bröd 20 kr.

Tisdag 18 december kl. 13

Syn- och hörselinstruktör.

Onsdag 19 december kl. 15

Andakt, Olaus Petri.

Torsdag 20 december kl. 14.30

Julfest. Gilleskören. Kaffe och tårta 30 kr.

Utställningsmontern

Fotografier, utställare Stig Höggren.

Senast uppdaterad: 29 november 2018
Publicerad: 3 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?