Brolyckans träffpunkt

Brolyckans träffpunkt är en av flera mötesplatser för seniorer i Örebro. Det är en öppen verksamhet som vänder sig till boende i huset och andra besökande seniorer med syfte att skapa social samvaro.

Träffpunktens aktiviteter är en del av Brolyckans seniorboende.

Som besökare får du vara med och utforma utbudet av aktiviteterna. Vi samarbetar också med andra aktörer.

Adress

Tulegatan 10, Örebro

Välkommen!

Fasta aktiviteter

Varje vecka har vi följande aktiviteter (undantag vid storhelger)

Måndag

kl. 10–11

Trädgårdsgruppen

kl. 14.10–15.30

Bingo/café

Tisdag

kl. 10–11

Gymnastik

kl. 14–15

Café

Onsdag

kl. 9–10

Frukostklubben

kl. 13–14.30

Sy-, stick- och korsordsgrupp

Torsdag

kl. 14–15

Café

Fredag

kl. 10.30–11.30

Bingo

kl. 11–11.30

Promenadgrupp

kl. 13–14

Vi sjunger allsånger

kl. 14–15

Café

kl. 14-15

Minigolf

Övrigt program

Utöver våra fasta aktiviteter erbjuder vi:

Mars

Torsdag 14 mars kl. 14.30

Immanuelkyrkans sånggrupp, kaffe och bröd 20 kr

Tisdag 19 mars kl. 13.30

Syn- och hörselinstruktör

Onsdag 20 mars kl. 15

Andakt, Olaus Petri

Torsdag 28 mars kl. 14.30

Peter Karlsson underhåller, kaffe och bröd 30 kr

Utställningsmontern

Fotografier, utställare Stig Höggren.

Senast uppdaterad: 21 februari 2019
Publicerad: 3 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?