52:ans träffpunkt

52:ans träffpunkt är en av flera mötesplatser för seniorer i Örebro. Det är en öppen verksamhet som vänder sig till boenden i området och andra besökande seniorer med syfte att skapa social samvaro.

Vissa träffpunkter öppnar i september, vissa är fortsatt stängda

I september öppnas successivt de större träffpunkterna i Örebro kommun. Verksamheten kommer att ha ett begränsat utbud av aktiviteter, med hänsyn till rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och samverkan med enheten Smittskydd och vårdhygien Region Örebro Län. Vissa träffpunkter är fortsatt stängda för besök. För information om vilka träffpunkter som är öppna och vilka aktiviteter som erbjuds, kontakta Servicecenter.

Här finns mer information med anledning av coronaviruset.

Adress och telefon

Vi träffas i Baronbackarnas centrum Hjärstavägen 33, Örebro.

019-21 42 30.

Välkommen!

Fasta aktiviteter

Varje tisdag kl. 9.30–11 är det lättgymnastik.

Senast uppdaterad: 13 maj 2020
Publicerad: 3 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?