Seniorfestivalen

Seniorfestivalen handlar om att främja seniorers hälsa och livskvalitet på olika sätt. Festivalen har i tio år anordnat aktiviteter för seniorer. Den senaste festivalen ägde rum hösten 2019.

Seniorfestivalens logotyp

Seniorfestivalen kommer inte att anordnas av Örebro kommun 2020

Den 12 februari beslutade Programnämnd Social välfärd att Seniorfestivalen inte kommer att anordnas av Örebro kommun år 2020. Beslutet är ett steg i att nå en budget i balans och för att bibehålla nämndens grunduppdrag i fokus.

Seniorfestivalen firade 10 år 2019 och har varit en mycket uppskattad aktivitet av medborgare och medverkande i Örebro kommun. Vår ambition är att ta med oss alla erfarenheter, utveckla flera hälsofrämjande aktiviteter och sprida dem över året.

Tack till deltagare och arrangörer

Seniorlotsarna vill rikta ett varmt tack till alla som engagerat sig och deltagit i Seniorfestivalen 2019.

Bildspel

Här kan du se ett bildspel med bilder från Seniorfestivalen 2009–2019.

Har du frågor? Kontakta oss så berättar vi mer

Seniorlotsarna 019-21 44 07 eller seniorfestivalen@orebro.se.

Seniorfestivalen arrangeras av Örebro kommun och kommunens pensionärs­organisationer.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!