Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Vår organisation

Ledning

Mellringeskolans personal är fördelad på sex arbetslag, två för skolår F-6 och tre för skolår 7-9 samt ett för övrig personal.
Varje arbetslag har en arbetslagsledare som tillsammans med skolans två rektorer utgör ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammanträder minst en gång i veckan och lägger upp verksamhetens arbete.

Arbetslag

Varje arbetslag består av 8-12 lärare. Huvuddelen av de anställda lärarna är klassföreståndare tillsammans med en kollega för en klass. Arbetslagen träffas vid två tillfällen i veckan och lägger upp det framtida arbetet inom enheten. Arbetslagen är relativt självgående och bestämmer mycket av sin undervisning inom laget. Möjligheten till ämnesöverskridande undervisning är lättare i denna organisationsform.

Övrig personal

Utöver skolans ca 56 lärare finns elevassistenter, resurspersonal, kurator, skolsköterska, studie-och yrkesvägledare, samordnare, skolassistent, kommunikatör,  IT-tekniker, vaktmästare, bibliotekarie, specialpedagoger och speciallärare.


Dela:

16 januari 2019 • 16.23

Ledningsgrupp

Johan Walter

rektor F-6

Johan Fahlström
rektor 7-9

Marie Gustafsson
biträdande rektor 7-9

Christer Davidsson
biträdande rektor F-6

Carina Hellström
arbetslagsledare AL 1

Eleonora Meijer
arbetslagsledare AL 2

Katrin Zettergren
arbetslagsledare AL 3

Maria Wreeby arbetslagsledare AL 4

Ing-Marie Svenning arbetslagsledare AL 5

Riitta Johansson
arbetslagsledare AL 6

Mellringeskolan | Box 314 25 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Mellringevägen120A | Karta
E-post:mellringeskolan@orebro.se | Tel. 019-213331 | Fax: 019-213330
Örebro kommuns webbplats
Mellringeskolan