Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Om skolan

Vi är en unik F-9-skola beläget i ett vackert parkområde med närhet till skogen på Väster i Örebro. Skolan drivs som en intraprenad där ungefär 700 elever och cirka 90 personal har Mellringeskolan som sin arbetsplats. Från år 7 kan man välja mellan profilerna; musik, dans och fotboll.

Skolan leds av två rektorer tillsammans med två biträdande rektorer; Johan Walter ansvarar för skolår F-6 tillsammans med biträdande rektor Christer Davidsson. Johan Fahlström ansvarar för skolår 7-9 tillsammans med biträdande rektor Marie Gustafsson. All personal på skolan är fördelade på sex arbetslag - två arbetslag för F-6, tre arbetslag på 7-9 samt ett arbetslag för övrig personal. Fritidshemmen är integrerat i skolan och består av de fyra avdelningarna Snickerboa, Junibackan, Söderhavet och Vita Rosen

Unik Tvålärarmodell

Mellringeskolan 7-9 var först i Örebro kommun med att lansera tvålärarmodell i ämnena svenska, engelska, matematik, SO och NO. Det innebär i korthet att två ämneslärare tillsammans planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet i samtliga klasser inom ovan nämnda ämnen. Båda lärarna är gemensamt ansvariga för den verksamhet som bedrivs och även för den bedömning som görs. Detta säkerställer en god kvalitet på verksamheten,en bra arbetsro, större trygghet för eleverna samt en samsyn på bedömning. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse och att skapa en bra arbetsmiljö för såväl elever som lärare.

Eleven i centrum

Vi arbetar ständigt för att skapa goda förutsättningar för ett bra lärande och en god atmosfär på skolan! Målet är att varje elev ska känna sig trygg och utifrån sina egna förutsättningar utveckla sina inneboende förmågor. Vi strävar efter att våra elever ska må bra, ha inflytande i undervisningen samt bära med sig goda kunskaper, social kompetens och trevliga minnen ut i livet.

Intraprenad

Mellringeskolan drivs sedan 2015 som en intraprenadskola inom Örebro kommun. Att vi drivs som intraprenad betyder att skolan har större frihet inom ett antal områden. Bland annat kan ekonomiska överskott föras tillbaka in i verksamheten vid årets slut, vilket ger möjlighet till en mer långsiktig planering.


Dela:

13 januari 2020 • 10.55

Vill du söka till Mellringeskolan?

Kontakta Grundskoleantagningen, 019-21 10 00

Mellringeskolan | Box 314 25 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Mellringevägen120A | Karta
E-post:mellringeskolan@orebro.se | Tel. 019-213331 | Fax: 019-213330
Örebro kommuns webbplats
Mellringeskolan