Lyssna   
Hem

Teckenspråk

Vi har både teckenspråkiga pedagoger och egna teckenspråkstolkar. Hos oss får du möjlighet att utveckla din kunskap i teckenspråk och reflektera över livsvillkor för döva och andra teckenspråksanvändare.

Om du som elev väljer att få din undervisning på teckenspråk sker huvuddelen av undervisningen med teckenspråkiga pedagoger. Om pedagogen inte har fullgoda kunskaper i teckenspråk används teckenspråkstolk. Vi har egna teckenspråkstolkar anställda. De tolkar under lektioner, elevaktiviteter, studie- och skolresor, elevhälsan, student etc. Våra tolkar har tystnadsplikt och arbetar efter God tolksed och de nationella etiska riktlinjerna, framtagna av Sveriges teckenspråkstolkars förening.


Kurser i teckenspråk


På Riksgymnasiet erbjuds alla elever att läsa teckenspråk, som är ett populärt ämne bland ungdomar i Örebro. Kurser i teckenspråk kan ersätta undervisning i en eller flera kurser inom studievägen, dock inte kurser i svenska.

Om du väljer att få din undervisning på teckenspråk läser du kursen ”Teckenspråk för döva och hörselskadade”. Kursen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • uttrycka sig nyanserat på teckenspråk i texter och samtal,
 • tillgodogöra sig och analysera olika typer av texter,
 • anpassa språket efter olika syften och skilda mottagare,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • använda internet och andra medier för att kommunicera, och
 • reflektera över dövas och hörselskadades livsvillkor ur ett historiskt och kulturellt perspektiv.

Om du väljer att få din undervisning på talad svenska erbjuds du att läsa ”Svenskt teckenspråk för hörande” (steg 1-7). Kursen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin:

 • förståelse av svenskt teckenspråk i interaktion och i teckenspråkiga texter,
 • förmåga att formulera sig och kommunicera på svenskt teckenspråk,
 • förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer,
 • förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare.
Elever som har undervisning på teckenspråk.

Våra teckenspråkstolkar

RudbecksgymnasietSara Enbom

070-338 12 20

tolk.rudbeck@orebro.se

Genc Genguri

070-338 12 20


Mattias Berggren

070-338 12 20

TullängsgymnasietIren Juhlin

076-551 42 42

tolk.tullangsskolan@orebro.se

Helena Rydén

070-201 07 09

Virginska gymnasietZara Zimmermann

019-21 62 67

tolk.virginska@orebro.se

Sinnika Svensson

019-21 62 39


     

                         

Mer information på teckenspråk om Örebro kommun:


Örebro kommun - teckenspråklänk till annan webbplats

Örebro kulturskola - kurser på teckenspråklänk till annan webbplats

 

Senast publicerad: 2019-04-16 11.10

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade | Box 31188, 701 35 Örebro
019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter) | riksgymnasiet.kansli@orebro.se | Om webbplatsen