Lyssna   
Hem

Syn och hörsel

För våra elever som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning finns en dövblindsamordning, som ansvarar för att lärandemiljön blir så bra som möjligt för eleven.

Elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning (dövblindhet) går i samma klasser som övriga elever på Riksgymnasiet och kan välja bland alla våra program. Som elev väljer du om vill ha din undervisning på teckenspråk eller talad svenska med stöd av hörselteknik.

Under din tid på Riksgymnasiet får du stöd av vår dövblindsamordning. De ansvarar för att alla nödvändiga anpassningar genomförs för att det ska fungera så bra som möjligt för dig. Anpassningar görs individuellt för varje elev och kan exempelvis vara anpassad belysning, teknik såsom smartboards, extra lärarresurs, dövblindtolkar eller assistenter. Fokus är alltid att hjälpa eleven att bygga en egen verktygslåda för framtiden.

DB-samordningen fungerar som ett elevstöd i kontakter med myndigheter och ansvarar för att Riksgymnasiets personal får utbildning i vad det innebär att ha en kombinerad syn- och hörselnedsättning. DB-samordningen samarbetar även med dövblindteam och intresseorganisationer inom dövblindhet.

Vid frågor kontakta:


Håkan Sikh

Tfn: 019-21 63 29
E-post: hakan.sikh@orebro.se

Senast publicerad: 2016-08-17 11.33

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade | Box 31188, 701 35 Örebro
019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter) | riksgymnasiet.kansli@orebro.se | Om webbplatsen