Lyssna   
Hem

Språkstörning/språknedsättning

Ungefär en tredjedel av eleverna som går på Riksgymnasiet har en språknedsättning. För att få gå på Riksgymnasiet ska eleven ha diagnosen generell språkstörning.

Generell språkstörning – vad innebär det?


Elever med generell språkstörning har svårigheter som påverkar språket. De har ofta ett svagt arbetsminne. Vanliga ord och meningar kan vara svåra att förstå. Det kan också vara svårt att hålla mycket information i huvudet samtidigt.

Elever med språkstörning kan ha svårt att:

 • förstå vad andra säger
 • minnas vad andra säger
 • förstå vad de läser
 • minnas vad de läser
 • få fram vad de vill säga eller skriva

Eleverna kan ha svårt med det sociala samspelet och att förstå sociala koder. Det kan vara svårt att läsa av kroppsspråk. Det är vanligt att det blir missförstånd. Det kan vara svårt att få kompisar. Därför är det viktigt att träffa andra elever som har liknande svårigheter.Den medicinska diagnosen är generell språkstörning, men i vardagen brukar vi säga språknedsättning.Kriterier för att antas till Riksgymnasiet:

 • Eleven ska ha diagnosen generell språkstörning, diagnoskod F80.2B i ICD-10. Språkstörningen ska vara grav.
 • Elevens icke-verbala begåvning ska ligga inom normalvariationen.

 

Utbildningen på Riksgymnasiet


Undervisning anpassad efter eleven

Språknedsättning fungerar olika för olika elever. På Riksgymnasiet är lärarna vana vid att anpassa undervisningen efter dina behov.

Vi har små klasser och många lärare. Det betyder att du får den tid du behöver för att förstå. Repetition är viktigt för att du ska kunna minnas och lära dig nya saker.

Du kan få genomgångar muntligt istället för att läsa i en bok. Du kan välja att redovisa och göra prov muntligt.

Ibland har vi undervisning i helklass. Ibland har vi undervisning i mindre grupper. Det beror på vilket stöd du behöver i det ämnet.

Några elever behöver sitta mer ostört för att kunna koncentrera sig. Då finns arbetsplatser med skärmar. Skärmarna gör det enklare att stänga ute sådant som stör.

 

Bilder som stöd

I undervisningen används olika typer av bilder som stöd. Det kan till exempel vara:

 • fotografier
 • filmer
 • pilar
 • olika färger på olika delar av texten
 • tecken som stöd


Hjälpmedel

Vi hjälper dig att hitta arbetssätt och hjälpmedel som fungerar för dig. Vi använder olika program och funktioner i datorn. Vi använder också olika appar i mobilen och läsplattan. Det kan till exempel vara:

 • uppläsning
 • hjälp med stavning
 • program som skriver ner det du säger
 • appar som hjälper till att förstå klockan
 • appar som hjälper till att passa tider
 • appar som hjälper till att beräkna tid


Hörselteknik

Elever med språknedsättning och elever med hörselnedsättning går ofta i samma klass. Det betyder att du har klasskamrater som har en hörselnedsättning. Du får lära dig att använda hörselteknik, till exempel hörslinga och mikrofon.

Några av våra elever med språknedsättning använder hörselteknik. Hörseltekniken gör att ljudet blir starkare. Hörseltekniken tar också bort andra störande ljud.

Edvin Lidén


Hur fungerar din språknedsättning?

När du tar examen från Riksgymnasiet vill vi att du:

 • förstår hur din språknedsättning fungerar
 • förstår vilka arbetssätt som är bäst för dig
 • förstår vilka hjälpmedel som fungerar bäst för dig

Du ska helt enkelt veta hur just du fungerar och vad som är bäst för dig! Då är du redo för att börja jobba eller läsa vidare efter gymnasiet.

Senast publicerad: 2017-04-07 13.21

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade | Box 31188, 701 35 Örebro
019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter) | riksgymnasiet.kansli@orebro.se | Om webbplatsen