Lyssna   
Hem

Om Riksgymnasiet

Riksgymnasiet i Örebro är Sveriges enda riksgymnasium för döva och hörselskadade. Hos oss går även elever med generell språkstörning och kombinerad syn- och hörselnedsättning. Våra ledord är delaktighet, gemenskap och kompetens.

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade är en kommunal skola med lång erfarenhet av att anordna utbildning. 1967 bildades Riksgymnasiet för döva (RGD) och 1984 Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH). Idag heter vi Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. På Riksgymnasiet finns ett nära samarbete mellan skola, boende och fritid. För att lyckas i skolan är det viktigt med ett bra boende och en givande fritid. Vi erbjuder boende i veckohem eller elevboende och på vår mötesplats Café 019 kan du umgås och träffa nya kompisar. Målet är att ge eleverna förutsättningar, såväl kunskapsmässigt som socialt, att nå kunskapsmålen för utbildningen och vara väl förberedda för framtida arbete och/eller vidare studier.

Läs mer om fördelarna med att välja en kommunal gymnasieskola


Vårt uppdrag


Örebro kommun har ett statligt uppdrag att anordna utbildning för ungdomar från hela landet som:

  • är döva och hörselskadade och är beroende av en teckenspråkig miljö,
  • är hörselskadade och trots användningen av hörseltekniska hjälpmedel och andra stödinsatser inte kan följa reguljär undervisning i gymnasieskolan,
  • har en språkstörning och behöver insatser av samma slag som döva,
  • är dövblinda (kombinerad syn- och hörselnedsättning).

Utbildning ska så långt det är möjligt integreras med motsvarande utbildning i gymnasieskolan. För de elever som vill och har behov av det ska Örebro kommun anvisa kost och logi. Kommunen ska även ansvara för att eleverna har tillgång till den hjälp i övrigt som föranleds av deras funktionsnedsättning (Gymnasieförordningen, kapitel 10).


Film med våra elever

Senast publicerad: 2017-10-13 15.54

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade | Box 31188, 701 35 Örebro
019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter) | riksgymnasiet.kansli@orebro.se | Om webbplatsen