Lyssna   
Hem

Hur söker du?

Du som vill söka till Riksgymnasiet gör en gymnasieansökan via webben i din hemkommun. Ansökan görs senast den 15 februari. 


När du gjort din webbansökan skickar du nedanstående handlingar till Riksgymnasiets kansli:

Samtliga elever som söker till Riksgymnasiet ska skicka in:

Döva elever ska också skicka in:

  • audiogram som är högst 2 år gammalt. Är du CI-brukare ska du skicka in ett audiogram med ton- och taltest genomfört med CI.

Elever med hörselnedsättning ska också skicka in:

  • audiogram med ton- och taltest som är högst 2 år gammalt. Är du CI-brukare ska du skicka in ett audiogram med ton- och taltest genomfört med CI.

Elever med språknedsättning ska också skicka in:

 

Du som vill ansöka till Riksidrottsgymnasiet (RIG) för döva i fotboll/futsal gör din ansökan i två steg. Du skickar först in en ansökan till Svenska dövidrottsförbundet (SDI), senast den 1 december. Du ansöker därefter till Riksgymnasiet enligt ovanstående beskrivning, senast den 15 februari.

Läs mer om och ansök till RIG

 

Viktiga datum:

 

15 februari

Sista ansökningsdagen för ansökan till Riksgymnasiet.
Sista dagen för ansökan om boende inom Riksgymnasiets regi.

8 april

Preliminärt antagningsbesked skickas ut med brev.

12 april - 10 maj

Tid för eventuellt omval.

14 juni

- För elever från grundskola/specialskola:
Kopia på slutbetyg med skolans stämpel ska ha inkommit till Riksgymnasiets kansli.

- För elever från gymnasiet:
Utdrag ur betygskatalog samt omdömen för ej avslutad kurs ska ha inkommit till Riksgymnasiets kansli.

1 juli

Slutligt antagningsbesked skickas ut med brev.

29 juli

Sista dag för sökande att svara på det slutliga antagningsbeskedet .

 

 

Har du frågor om ansökan, kontakta:


Lena Lindqvist

Tfn: 019-21 67 45
E-post: lena.k.lindqvist@orebro.se

 

 

Senast publicerad: 2018-12-03 19.54

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade | Box 31188, 701 35 Örebro
019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter) | riksgymnasiet.kansli@orebro.se | Om webbplatsen